Nawigacja

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

   

  GH-H

  historia+WOS

  GH-P

  j. polski

  GM-P

  przedmioty przyrodnicze

  GM-M

  matematyka

  GA-P

  j. angielski podstawa

  Razem

  GA-R

  j. angielski rozszerzony

  GN-P

  GR-P

  SAMSONÓW

  60,2%

  19,25pkt

  77,3%

  24,75 pkt

  56,7%

  15,88 pkt

  51,7%

  15,00 pkt

  72,5%

  29,00 pkt

  103,88 pkt

  63,5%

  25,4 pkt

  -

  79,8%

  31,91 pkt

  ZAGNAŃSK

  61,9%

  19,8 pkt

  74,6%

  23,89 pkt

  61,1%

  17,11 pkt

  61,8%

  17,93 pkt

  80,8%

  32,33 pkt

  111,06 pkt

  70,6%

  28,25 pkt

  52,1%

  20,85 pkt

  -

  TUMLIN

  58,3%

  18,65 pkt

  67%

  21,45 pkt

  62,5%

  17,5 pkt

  57,2%

  16,6 pkt

  72,5%

  29,00 pkt

  103,2 pkt

  53,3%

  21,33 pkt

  41%

  16,4 pkt

  -

  GMINA ZAGNAŃSK

  …%

  19,4 pkt

  …%

  23,45 pkt

  …%

  16,96 pkt

  …%

  17,01 pkt

  …%

  30,82 pkt

  107,64 pkt

  …%

  …%

  …%

  POWIAT KIELECKI

  …%

  …%

  …%

  …%

  …%

   

  …%

  …%

  …%

  WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

  …%

  …%

  …%

  …%

  …%

   

  …%

  …%

  …%

  POLSKA

  …%

  …%

  …%

  …%

  …%

   

  …%

  …%

  …%

 • Plan dowozu - Zakończenie Roku szkolnego 2017/2018

 • Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

  Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych - 14.05.2018 - 08.06.2018r

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów.

  Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Zagnańsk w Uchwale Nr 20/VII/2017:

  uczeń realizował obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole lub zespole, w którego skład wchodzi szkoła; 15 punktów (weryfikuje szkoła);

  odzeństwo ucznia spełnia obowiązek szkolny lub rocznego przygotowania przedszkolnego w danej  szkole lub zespole, w którego skład wchodzi szkoła; 10 punktów (weryfikuje szkoła);

  miejsce pracy rodzica / prawnego opiekuna ucznia znajduje się w obwodzie danej szkoły – 5 punktów (zaświadczenie);

  w obwodzie szkoły mieszkają krewni ucznia wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki; 5 punktów (oświadczenie).

  Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej należy składać bezpośrednio w szkole.

  Kryteria i harmonogram naboru można znaleźć w linku:  

  http://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=8&artykul=6062&akcja=artykul

 • Dyżury wakacyjne Przedszkoli w Gminie Zagnańsk:

  Przedszkole w Tumlinie - 02.07-20.07.2018

  Przedszkole w Samsonowie - 23.07-10.08.2018

  Przedszkole w Zagnańsku - 13.08-31.08.2018

 • Program profilaktyki FALOCHRON w zagnańskiej dwójce.

  Program profilaktyki FALOCHRON w zagnańskiej dwójce. - Obrazek 1

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagnańsku przystąpiła do realizacji programu profilaktyki FALOCHRON - jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

  Cele programu:

  • Integracja i koordynacja działań wszelkich służb, instytucji oraz organizacji podejmujących działania na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych. 
  • Poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych
   w środowiskach zaangażowanych w działania profilaktyczne.
  • Stworzenie Szkolnych Falochronów

  Program FALOCHRON przewiduje oddziaływania odnoszące się do:

  • Strefa I - upowszechnianie wiedzy dotyczącej wagi czynników chroniących obejmujących właściwe, pozytywnerelacje rodzinne młodych ludzi.
  • Strefa II - modelowanie działań wychowawczychw środowiskach szkolnych, związanych z szeroko rozumianym klimatem szkoły.
  • Strefa III - budowanie spójnych działań o charakterze wspierającym edukację i wychowaniew środowiskach lokalnych.
  • Strefa IV - tworzenie systemowych oddziaływańw zakresie działalności instytucji i służb pracujących na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

  FALOCHRON jest pomyślany jako program profilaktyczny polegający na NAKŁADANIU  na JEDNOSTKĘ, rozmaitych  podobnych do stref falochronu - wzmocnień - przeciwko przeciwnościom losu.

  Program Falochron kładzie nacisk na konieczność budowania środowiska przyjaznego w poszerzaniu dobrostanu, wzmacnianiu czynników chroniących,  zakłada w ramach działań programowych, w tym o charakterze szkoleniowym, szeroką analizę mechanizmów psychologicznych oddziałujących na młodego człowieka, obecnych w procesach zmiany oddziaływań profilaktycznych, szczególnie w odniesieniu do systemu edukacji. Skuteczne działanie wymaga rozpoznania istniejących, specyficznych dla danego środowiska   przyczyn problemów, co  powinno przekładać się na tworzenie modeli korygujących i systemu wsparcia o różnym zasięgu.

  REALIZATORZY: SP nr 2 w Zagnańsku klasy VI i VII

  Zobacz zdjęcia

 • List do Uczniów i Uczennic z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

  Drodzy i Szanowni,

  za chwilę po raz ostatni zadzwoni szkolny dzwonek ogłaszając koniec roku szkolnego.

  Z pewnością poczujecie radość związaną z rozpoczynającymi się wakacjami. Domyślam się, że nie możecie się już doczekać długich letnich dni wypełnionych zabawą i przygodami. To bez wątpienia dla Was najpiękniejszy i zawsze mocno wyczekiwany okres w całym roku. Jest to czas beztroski, ale nie może być pozbawiony refleksji związanej z bezpieczeństwem Waszym i Waszych znajomych. Pamiętajcie, że od podejmowanych decyzji może zależeć zdrowie, a nawet życie innych. Często o tym przypominam, ale nigdy nie jest dość, by podkreślać, że odwaga ratuje życie - odwaga, która jest odpowiedzialnością za siebie i bliskich.

  Życzę Wam by każda chwila tych wakacji była pogodna i radosna, ale przede wszystkim bezpieczna. Pamiętajcie o wzajemnym szacunku, a gdy zauważycie, że ktoś doświadcza przemocy lub podejmuje niebezpieczne zachowania – reagujcie. Rozmawiajcie z rodzicami, czy opiekunami. Zawsze tez możecie takie przypadki zgłosić do mnie osobiście, czy też dzwoniąc na numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.

  Kochani, pod koniec wakacji moja misja jako Rzecznika Praw Dziecka dobiegnie końca. Upływa bowiem moja druga i ostatnia kadencja – ale tylko formalnie, bo tak naprawdę cel, który obrałem w życiu pozostanie niezmieniony – zawsze będę Waszym rzecznikiem, zawsze będziecie mogli zwrócić się do mnie o wsparcie. Dziękuję Wam za te 10 wspaniałych lat, za wszystkie spotkania, rozmowy i  listy. Były to niezwykłe chwile, pełne wzruszeń, radości, uśmiechu, ale też refleksji i troski. Cieszę się niezmiernie, że udało mi się spotkać tak wielu z Was, choć mam świadomość, że nie udało mi się być wszędzie.

  Życzę dużo słońca i uśmiechu, podczas wakacji i każdego dnia. Wypoczywajcie mądrze
  i bezpiecznie.  Do zobaczenia.

  Najderdeczniej pozdrawiam 
  Wasz Rzecznik
  Marek Michalak  Z poważaniem
  Dział Komunikacji Społecznej
  Biura Rzecznika Praw Dziecka

 • „Uchodźcy i migranci – fakty i mity”

  To tytuł szkolenia, jakie fundacja Refugee.pl wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej przeprowadza w szkołach na terenie całej Polski. Wyjątkowe warsztaty są adresowane do młodzieży z  techników i liceów. Ze względu na współpracę fundacji z Zespołem Szkoły Podstawowej nr2 i Przedszkola w Zagnańsku i realizowany projekt z funduszy programu Erasmus plus  "Keep Calm I am a Refigee" Komisja Europejska w drodze wyjątku wyraziła zgodę na przyjazd czteroosobowej delegacji do Zagnańska w dniu 15 czerwca. Spotkanie  poprowadziły panie Olga Mielnikiewicz i Agnieszka Kunicka. Uczniom została przybliżona tematyka uchodźctwa, różnic pomiędzy uchodźcą a migrantem oraz problemu migracji  w skali globalnej. W warsztatach uczestniczyli  przedstawiciele z klas VIa, VIIa,VIIb oraz II a i II b. Młodzież włączyła się do rozmowy z gośćmi na temat problemu oraz działań, jakie podejmuje Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego. Wywiązała sie dyskusja dotycząca wyobrażenia sobie i znalezienia sie w Afganistanie, podczas której uczniowie mówili o swoich uczuciach, obawach, potrzebach i trudnościach. Następnie podawali przykłady w jaki sposób Polacy mogą pomóc obcokrajowcom oraz zastanawiali się czym zajmują się organizacje utworzone na potrzeby uchodźców. W kolejnej części Oksana Banias, Ukrainka przebywająca w Polsce od 2011 roku i pracująca w dziale do spraw pomocy obcokrajowcom na uniwersytecie w Rzeszowie, zaprezentowała  swoją ojczyznę od czasów drugiej wojny światowej. Prawdziwą atrakcją warsztatów było spotkanie z uchodźcą z Kongo panem Wrarwzeky-Wez Kombo-Bouetou Moussa, który przyjechał do Polski 15 lat temu ze względu na sentyment do nazwiska Wrarwzeky pochodzenia słowiańskiego. Kombo mieszka i pracuje  w Warszawie. Swoją prezentację oparł na przybliżeniu uczniom Afryki i ojczyzny, z której pochodzi. Mówił dlaczego wybrał właśnie Polskę i jak się w tutaj czuje. Podkreślił, że Afryka nie jest czarnym, niecywilizowanym lądem, ale  terenem, który się rozwija i posiada swoje bogactwa naturalne. Na zakończenie goście spotkali sie z dyrektor szkoły Panią Marzanną Moćko, złożyli swoje podpisy i podziękowania w jednej z kronik szkolnych. W krótkiej rozmowie Pani dyrektor podsumowała spotkanie z nadzieją na kontynuację oraz wręczyła regionalne upominki.

  O wizycie gości w naszej szkole można również przeczytać na facebooku :
  https://www.facebook.com/refugee.pl.pah/

  Zobacz zdjęcia

 • „Święto Szkoły” w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

       Już po raz czwarty obchodzono „Święto Szkoły” w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku. Zainaugurowane zostało uroczystym apelem z okazji Dnia Patrona. Członkowie koła regionalistów starali się przypomnieć i uzasadnić, dlaczego Stanisław Staszic został wybrany na patrona naszej szkoły. Przedstawienie zostało opatrzone komentarzem scenki z życia Stanisława Staszica. Młodzi artyści, to uczniowie z kl. VIa, IIIbG, VIIb (op. M.Litwińska, E.Stępień, oprawa muzyczna Ł.Gronostaj).
  Podczas drugiej części obchodów Dnia Patrona uczniowie oglądali przedstawienie pt. „Szkolna pułapka” przygotowaną przez zespół teatralny uczniów klas IIIG oraz kl.VIIa (op.Beata Wojtiuk-Ślęk).
  W kolejnym dniu społeczność szkolna zaprezentowała lokalnym władzom i rodzicom zrealizowane działania szkoły w roku szkolnym 2017/2018.
  Gratulowano nauczycielom naszej szkoły Ewelinie Stępień i Bożenie Wałek – wydania pierwszej publikacji pt: „Dialog Pokoleń. Gmina Zagnańsk”. Jest ona skarbnicą wiedzy nt. gwary świętokrzyskiej, historii Zagnańska oraz tradycji i obyczajów mieszkańców wsi. Publikacja otrzymała bardzo dobre recenzje Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Samsonowskiej Lidii Putowskiej oraz członka TPZS Wiesława Kołodzieja.
  W myśl Stanisława Staszica „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość wielką mu nada” – zaprezentowano talenty, różnorodne osiągnięcia uczniów oraz absolwentów. Uczniowie pokazali jak uczą się przez doświadczenie i zabawę w zakresie przedmiotów: chemia, fizyka.
  OdbyłsięTrzeciFestiwalNaukowy „To put knowlegde into practice” zorganizowany w ramachprojektu „Developing inter and trans – curricular skills for 21-st century” programu Erasmus+. Można było również obejrzeć prezentację multimedialną koła turystycznego „Globtroter” oraz zrealizowane działania w projekcie „KeepCalm I am a Refugee” w ramach programu Erasmus+.
  Uczniowie kl.Vi VI wzięli udział w Turnieju szachowym, którego sędzią był Grzegorz Dudek. Rozegrano międzyklasowe (kl.V i kl.VI) mecze w piłkę nożną o Puchar Dyrektora Szkoły.
  Ciekawość wzbudzały prace uczniów wykonane różnorodną techniką w  świetlicy szkoły.Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy obsługi szkoły wykazali się przedsiębiorczością przygotowując wspaniałe stoiska, na których można było degustować produkty regionalne, wyhodowane przez uczniów rośliny do przydomowego ogródka. Dodatkowymi atrakcjami była zabawa z wodą przygotowana przez strażaków OSP w Chrustach oraz pokaz karate. W czasie przedstawienia dorobku można było nie tylko delektować się różnymi przysmakami, ale również zacieśniać więzi środowiska szkolnego i lokalnego, jak również miło spędzić czas. Podczas święta szkoły zebrano fundusze w kwocie 7035,03 zł , które będą przeznaczone na zakup i montaż rolet do sali gimnastycznej.
  Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy i czuwanie nas przebiegiem festynu: nauczycielom, uczniom, rodzicom, pracownikom obsługi szkoły oraz darczyńcom.

                                                                                                                  Marzanna Moćko

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                  Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2

                                                                                                                  i Przedszkola w Zagnańsku

  Zobacz zdjęcia

 • III Festiwal Naukowy "To put knowledge into practice"

  III Festiwal Naukowy "To put knowledge into practice" - Obrazek 1        III Festiwal Naukowy "To put knowledge into practice" - Obrazek 2                        III Festiwal Naukowy "To put knowledge into practice" - Obrazek 3                                  III Festiwal Naukowy "To put knowledge into practice" - Obrazek 4

  Dnia 9 czerwca 2018 w czasie Święta Szkoły odbył się III Festiwal Naukowy
  „To put knowledge into practice” zorganizowany w ramach
  projektu
   „Developing inter and trans-cirricular skills for 21-st century” programu Erasmus+.
   
   

  Tym razem uczniowie wzięli udział w zmaganiach w Turnieju Szachowym dla klas 5 i 6 SP, który nadzorował sędzia Dudek Grzegorz. Uczniowie dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki w grze królów, jednak nie brakowało emocji i łez. Szczególne gratulacje należą się zwycięzcom. Najwięcej punktów otrzymali: I miejsce ex aequo: Dobosz Maciej i  Miernik Piotr , II miejsce –  Żołądek Mariusz. Uczniowie drugich klas gimnazjum w tym czasie prezentowali doświadczenia z zakresu chemii, fizyki i biologii, które przygotowali pod nadzorem pani Marty Karbowniczek-Szwed. To duże wyzwanie, umiejętnie wytłumaczyć odbiorcy, jakie procesy zachodzą w prezentowanych zjawiskach. Wymagało to zaangażowania w zgłębianiu tematu. Oni już na pewno wiedzą, że uczenie innych, to bardzo efektywny sposób nauczenia siebie. Gratulujemy! Anna Gębska - koordynator projektu "Developing inter and trans-curricular skills for 21-st century" programu Erasmus+

           

 • Diecezjalnym Konkursie Plastycznym pt. „Marzenie Boga”.

  7 czerwca 2018 roku w KCK dwie uczennice  naszej szkoły odebrały dyplomy i nagrody za udział  w  Diecezjalnym Konkursie Plastycznym pt. „Marzenie Boga”. Lena Baran z kl. III c   zajęła w tym konkursie II miejsce w Diecezji Kieleckiej, natomiast Gabriela Chaba z tej samej klasy została wyróżniona. Gratulujemy!
                                                                                                         Opiekun Henryka Górzyńska

  Zobacz zdjęcia

 • Niezwykły gość w zagnańskim przedszkolu

  W środę Przedszkole im Stanisława Staszica w Zagnańsku odwiedził Metodija Ristov, wolontariusz z Macedonii na co dzień realizujący zadania wolontariatu europejskiego w Przedszkolu nr 19 w Kielcach. Macedończyk świetnie odnajduje się wśród najmłodszych, wykorzystuje różne metody nauczania języka angielskiego w wieku przedszkolnym, 30 czerwca wraca do swojej ojczyzny, jednak bardzo chciałby zostać w Polsce i pracować z dziećmi. 

                                                                                                                                                                           Dorota Starz 

  Zobacz zdjęcia

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr2 i Przedszkola w Zagnańsku przykładem dobrej praktyki

  W poniedziałek, 4 czerwca w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach miało miejsce spotkanie metodyczne zatytułowane "Volunteers for Education", którego głównym celem było zaprezentowanie idei wolontariatu zagranicznego i rozpowszechnianie działalności z nim związanej w szkołach. Konferencję poprowadził. Kamil Strząbała  – koordynator Wolontariatu Europejskiego w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor Marzanna Moćko oraz koordynator szkolny wolontariuszy Dorota Starz. Szkoła z Zagnańska została poproszona o zaprezentowanie działań jako przykład dobrej praktyki. Jesteśmy bowiem jedną z niewielu w województwie i jedyną w gminie placówką, która gości wolontariuszy na stałe od września 2016 roku dzięki otrzymanej akredytacji wolontariatu zagranicznego. Zapraszanie wolontariuszy do szkoły to nieoceniona wartość zarówno dla nauczycieli, jak również uczniów od najmłodszych w przedszkolu po trzecią klasę gimnazjum. Nerea, Jozsef, Aixa, Corentin i Flora to wolontariusze, którzy współpracowali ze szkołą w ramach projektu Erasmus plus, pracując z dziećmi i młodzieżą przez 10 miesięcy pomagając nauczycielom w pracy, prezentując swoje tradycje i kulturę.

                                                                                                Dorota Starz

  Zobacz zdjęcia

 • Śladami Maurów z Erasmusem po Portugalii

  Na przełomie maja i czerwca dwie nauczycielki z Zespołu Szkoły Podstawowej nr2 i Przedszkola w Zagnańsku, Dorota Starz i Dorota Wikło brały udział w ostatniej-ewaluacyjnej wizycie partnerskiej w ramach programu Erasmus plus projektu "Keep Calm I am a Refugee". Spotkanie szkół partnerskich  z Portugalii, Turcji, Polski, Grecji i Holandii w Vila Real de Santo António możliwe było dzięki przyznanej w 2016 roku dotacji z Unii Europejskiej (dla szkoły w Zagnańsku 14250 euro, tj.61275 zł). Tematyka projektu "Keep Calm I am a Refugee" dotyczy problemu uchodźców w Europie. Portugalia nie należy do ulubionych krajów przez uchodźców ze względu na trudne warunki dojazdu, od strony południowej kraj opływa Ocean Atlantycki, który w przeciwieństwie do Morza Śródziemnego jest zbyt niebezpieczny dla przeprawy morskiej. Dlatego też nie spotkamy tam wielu  imigrantów. Szkoła Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo Antonio przygotowuje uczniów w wieku od 12 do 19 lat do nauki ogólnej a następnie do zawodu. Zapewnia równiez różnorodne kursy wieczorowe. Można było zauważyć nowoczesne sale lekcyjne, olbrzymią przestrzeń, bardzo dobrze wyposażone pomieszczenia, dostęp do najnowszych technologii. Placówka obecnie realizuje cztery różne projekty z programu Erasmus plus i aplikowała w tym roku o kolejne, ponieważ, jak twierdzą tamtejsi pedagodzy, międzynarodowa współpraca partnerska szkół wnosi wiele nowych pozytywnych wartości zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Cały teren jest ogrodzony, aby dostać się do niego trzeba mieć specjalną kartę z kodem. Karty są bardzo powszechne, po wcześniejszym doładowaniu można nimi płacić w stołówce szkolnej lub sklepiku. Uczniowie uczą się przedsiębiorczości,  samorząd uczniowski, w skład którego wchodzi wielu młodych ludzi, ma  wpływ na życie szkoły ale też  na zakupy za pieniądze jakie dostają z ministerstwa. Do tej pory uczniowie zakupili dla szkoły stoły do gry w ping-ponga oraz kącik wypoczynkowy. W stołówce można skosztować świeżych soków, zjeść tylko zdrową żywność i smaczny obiad. W trakcie pobytu w szkole partnerskiej nauczyciele wypracowali zadania ewaluacyjne, podsumowali dwuletni projekt współpracy. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, iż są bardziej świadomi problemu imigrantów, którzy są bezsilni w obliczu wojny, często tracą życie w skrajnych warunkach przeprawy do Europy z nadzieją na lepsze życie. Mieliśmy również okazję poznać piękne tereny Portugalii, która znacznie różni się od Polski. Zwiedziliśmy zamki z czasów Maurów, poznaliśmy historię trudnego sąsiedztwa z Hiszpanią. Urocze domki, wspaniała roślinność, przyjaźni ludzie pozostaną na długo w naszej pamięci. 

                                                                                                     Dorota Starz Dorota Wiklo

  Ten projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

  Zobacz zdjęcia

 • „TWOJE DANE TWOJA SPRAWA”

  Informujemy, że Program „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, w którym udział brała nasza szkoła powoli dobiega końca. W związku z powyższym faktem nadszedł czas podsumowań:

  W ramach tej inicjatywy został przeprowadzony szereg zajęć z uczniami, których tematem było bezpieczeństwo w sieci i ochrona danych osobowych. Uczniowie mieli również okazję wykazać się swoimi talentami plastycznymi biorąc udział w konkursie plastycznym „Bezpieczny Internet”. Odbyły się spotkania szkoleniowe zarówno dla nauczycieli jak i rodziców. Mamy nadzieję, że w tym momencie, zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, nie są już obce nikomu w naszej szkole.

 • Bezpieczne wakacje

  We wtorek 29.05.2018 r policjantka Małgorzata Pędzik z  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji  w Kielcach i przedstawiciel KRUS Paweł Kędziołka spotkali  się z uczniami  klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku, aby przygotować ich do bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

  Zbliża się czas na który czekają wszyscy uczniowie, czas odpoczynku od obowiązków szkolnych, czas wyjazdów licznych zabaw i atrakcji. Należy jednak pamiętać, że to czas kiedy każdy młody człowiek powinien pamiętać o zasadach bezpieczeństwa osobistego odpoczywając w miejscu zamieszkania, przy akwenach, terenach leśnych, czy w kontaktach z nieznajomymi. Uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest czujność i dbałość o bezpieczeństwo swoje i bliskich, w jaki sposób reagować w sytuacji zagrożenia.

  Wraz z rozpoczynającymi się wakacjami, przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zwrócił się z prośbą do uczniów  o zastosowanie szczególnych środków ostrożności podczas pracy w gospodarstwie. Lato jest bowiem czasem wzmożonych sianokosów, żniw, zbiorów i zabiegów pielęgnacyjnych, co w powiązaniu z wysokimi temperaturami może osłabić czujność rodziców i doprowadzić do tragedii.

  W tym gorącym okresie należy pamiętać o prawidłowym użytkowaniu sprzętów rolniczych, a także bezpiecznym transporcie, hodowli zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin. Aby odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych, należy stosować osłony i zabezpieczenia chroniące przed pochwyceniem, a także każdorazowo wyłączać silnik maszyn rolniczych przed wyjściem z kabiny. Istotne jest również aby utrzymywać porządek w obejściu.

  Ważne jest także, aby zapewnić dzieciom, zwłaszcza tym najmłodszym, należytą opiekę dorosłych i nie angażować dzieci do lat 16 do niebezpiecznych prac w gospodarstwie. Trzeba też pamiętać, że przewożenie młodych ludzi w nieprzystosowanych do tego miejscach, jak: na ładunkach, zaczepach czy błotnikach ciągników może doprowadzić do nieszczęścia.

  Po projekcji prezentacji multimedialnych policjantka omówiła najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem pieszych, wskazała  na potrzebę noszenie elementów odblaskowych.

  Spotkanie zakończył krótki konkurs wiedzy nawiązujący do tematyki wysłuchanej prelekcji.

  Pedagog J. Dziedzic

  Zobacz zdjęcia

 • Niezwykły Gość!

  22 maja 2018 w godzinach przedpołudniowych gościliśmy w naszej szkole księdza Grzegorza Pańczyka, który od dziewięciu lat jest misjonarzem w Peru .Opowiadał on uczniom i nauczycielom       o swej działalności misyjnej w tym dla nas egzotycznym kraju.

  Po południu, w ramach Białego Tygodnia, ks. Grzegorz modlił się razem z dziećmi i ich rodzicami w kościele p.w. św. Józefa w Zagnańsku. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę i interesujące spotkanie. Obiecujemy wesprzeć działalność misyjną księdza Grzegorza modlitwą.

  Zobacz zdjęcia

 • Europejskie zmagania wodne

           Europejskie zmagania wodne - Obrazek 1       Europejskie zmagania wodne - Obrazek 2                 Europejskie zmagania wodne - Obrazek 3                Europejskie zmagania wodne - Obrazek 4

  Tegoroczny Dzień Europy był doskonałą okazją na podsumowanie projektów unijnych, które realizuje nasza szkoła. Pozyskiwane fundusze europejskie umożliwiają uczniom podniesienie kompetencji językowych oraz wymianę kulturową. Stale poszerzają także oni wiedzę o krajach Unii Europejskiej, kształtują świadomość oraz promują szkołę nie tylko w naszym regionie, ale i na świecie.

  Dzień Europy odbył się on pod hasłem „Secrets of water, ponieważ taki tytuł nosił konkurs przeprowadzonyw ramach projektu "Developing inter and trans-curricular skills for 21-st century" programu Erasmus+ (przyznane dofinansowanie 16 720 euro), do którego zostali zaproszeni przedstawiciele klas siódmych szkół naszej gminy. Projekt ma na celu wdrażanie nauczania międzyprzedmiotowegoi podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych. Tym razem uczniowie zmagali się w języku angielskim z zadaniami, którego przewodnim tematem była WODA, a obejmowały one treści z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii oraz znajomości struktur leksykalnych i umiejętności komunikacji w języku angielskim. Pierwsza pisemna część była indywidualna. Drugą zorganizowano w formie quizu drużynowego na platformie Kahoot, a emocje towarzyszące zmaganiom podgrzewał doping pozostałych uczniów. Wspaniałą współpracą w grupie wykazała się tutaj drużyna z Kajetanowa, która w tej części wyprzedziła przeciwników. Udział w konkursie wymagał od siódmoklasistów szerokiej wiedzy i znajomości języka angielskiego obejmującej precyzyjne, zaawansowane słownictwo danego przedmiotu, dlatego wszyscy zasługują na uznanie i gratulacje. Wyróżnić jednak należy tych najlepszych.
  I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Tumlinie, która zdobyła najwięcej punktów w obu częściach. W rozgrywkach indywidualnych  na podium stanęła Aleksandra Pasternak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrustach.  Puchary oraz nagrody dla wszystkich uczniów ufundowały Wodociągi Kieleckie.

  Po emocjonujących rozgrywkach uczniowie kl. II B, Jan Majchrzyk, Jarosław Żołądek oraz Kacper Sobierajski zaprezentowali ciekawe doświadczenia fizyczno-chemiczne w języku angielskim przygotowane pod kierunkiem pani Marty Karbowniczek-Szwed.

  Na zakończenie szkolnych obchodów Dnia Europy mogliśmy obejrzeć ciekawe przedstawienie "Smurfs 2" w języku angielskim, przygotowane przez uczniów klas Va i Vb pod opieką Pani Doroty Starz. Piękną dekorację do przedstawienia wykonała Pani Beata Piasecka. Warto nadmienić, że w 2016 roku Polsko Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA i wraz z programem English Teaching przyznała naszej szkole 10 tys zł. na projekt "Simply the best". Kwotę tę przeznaczono na rozwój dzieci szczególnie uzdolnionych. W ramach  działań w bieżącym roku powstało właśnie wyżej wymienione przedstawienie.


  Pragniemy podziękować za obecność Panu Wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu dzięki, któremu możliwe jest zabezpieczenie finansowe projektów, Pani Alicji Marcisz – przedstawicielowi Wodociągów Kieleckich oraz nauczycielom i uczniom szkół z terenu naszej gminy Zagnańsk.
  Dziękujemy również nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu naszych szkolnych obchodów Dnia Europy: Aleksandrze Zagórskiej, Jolancie Małeckiej oraz komisji konkursowej: pani Annie Fąfara, Magdalenie Gareckiej Małgorzacie Dąbrowskiej, Beacie Wojtiuk -Ślęk.

  Paulina Bolmińska – Baran – koordynator Dnia Europy

  Anna Gębska - koordynator projektu "Developing inter and trans-curricular skills

  for 21-st century" programu Erasmus+


   


   


   

 • 24.05.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Europejskie wodne zmagania.

 • Kampania Profilaktyczna „ Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 “

  • Gmina Zagnańsk przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej   „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 “. Hasło tegorocznej edycji brzmi „AUTOPORTRET. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o budowie poczucia własnej wartości”.
  • Kampania skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, a także do rodziców i nauczycieli. Kampania będzie realizowana w Szkole Podstawowej nr 2 w Zagnańsku..
  • Głównym celem kampanii jest wspieranie budowy poczucia własnej wartości, nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia, wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży, ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.
  • Cele dodatkowe kampanii to :
  • – kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak : umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz pracy zespołowej;
   – przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym;
   – kształtowanie postaw prozdrowotnych.
  • W ramach kampanii zachęcamy uczniów szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Autoportret”. Można narysować swój autoportret (praca plastyczna- maksymalnie AO)  lub opisać swoją osobę (praca literacka- maksymalnie 5400 znaków- 3 strony).

  Gimnazjalistów zachęcamy do napisania listu motywacyjnego, opisania swoich mocnych stron, przekonania, że to właśnie Wy powinniście zostać zwycięzcami konkursu (praca literacka- 1800 znaków- 1 strona).

  W ramach kampanii pedagog i wychowawcy prowadzą zajęcia profilaktyczne w grupach wiekowych:

  -6-9 lat „Lubię siebie bo jestem wyjątkowy”, „Jaki jestem, jaja jestem?”,

  -10-12 lat „Poznaję siłę pozytywnego myślenia”, „Pomagając innym staje się lepszym”,

  -13-16 lat „Najtrudniej poznać samego siebie”, „Akceptuje siebie”.

                                                                                                                                                Pedagog

  Zobacz zdjęcia

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć