Nawigacja

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Nowy plan dowozu uczniów

 • Kolejny projekt z programu Erasmus plus za nami

  „Keep Calm I am a Refugee” to tytuł kolejnego  projektu z program Erasmus plus, którego beneficjentem był Zespół Szkoły Podstawowej nr2 i Przedszkola w Zagnańsku. Realizacja tego wielkiego dwuletniego przedsięwzięcia  możliwa była dzięki  przyznanej w 2016 roku dla szkoły dotacji z Unii Europejskiej  w wysokości 14 250 euro, tj.61 275 zł. Kraje uczestniczące  w projekcie to Turcja (koordynator), Polska, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Grecja i Holandia. W jego realizację byli przede wszystkim zaangażowani uczniowie z klas VIa i VIIa. Na każdy miesiąc zaplanowane były zadania dla każdej szkoły partnerskiej. Wśród najważniejszych wymienić  należy przygotowanie mobilności nauczycieli w Rumunii, Holandii i Portugalii oraz nauczycieli i uczniów w Grecji i Turcji. Ogółem w wyjazdach, zgodnie z założeniami w projekcie dla wszystkich szkół, udział wzięło 11 pedagogów i 4 uczniów z Polski. W ramach tego przedsięwzięcia utworzyliśmy klub projektowy Erasmus plus, zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne z rodzicami, powstała strona projektu: https://refugeerasmuplus.com/

  Przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów na temat "Gdybym był uchodźcą...”  oraz „Nowe życie...”, wyniki opublikowaliśmy na miedzynarodowym blogu utworzonym na potrzeby projektu:

  https://refugeerasmuplus.files.wordpress.com/2016/11/mc3bclteci-olsam-anket2-ing.pdf

   

  Zorganizowaliśmy konkurs na logo projektu, zwycięzcą okazał się Kamil Łuszczek z kl. VIIa. W kolejnym konkursie, na kartkę z pozdrowieniami dla uchodźców, najlepszy był Piotr Miernik z kl. VIa. Obaj chłopcy w nagrodę wyjechali do Grecji. Do udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym „Dzieci są wszędzie” zaproszeni byli uczniowie także z innych klas. Damian Stolarski i Jakub Matla, obecni absolwenci gimnazjum reprezentowali społeczność uczniowską podczas wizyty w Izmirze, w Turcji.

  Ponadto pod opieką  nauczycieli uczniowie przygotowali szereg wydarzeń związanych z projektem. Były to min.: Zorganizowanie akcji charytatywnej sprzedaży ciast, z której dochód 287,50 zł został przekazany polskiej organizacji wspierającej uchodźców  Refugee.pl. Wzięliśmy też udział w dniu otwartym ośrodka dla cudzoziemców w Dębaku pod Warszawą. Współpracowaliśmy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, którego pracownicy i wolontariusze przybliżyli nam temat tolerancji, walki z przemocą i uprzedzeniami. Gościliśmy  przedstawicieli Komisji Europejskiej i fundacji Refugee.pl w ramach projektu „Uchodźcy i migranci – fakty i mity” oraz uchodźcę z Kongo i Ukrainy. Nawiązaliśmy też rozmowę z imigrantem z Turcji  poprzez komunikator Skype. Młodzież obejrzała szereg filmów dotyczących praw człowieka, swoje wrażenia i emocje uczniowie wyrażali na specjalnie utworzonej do kontaktu stronie Facebooka, jak również podczas spotkań  z nauczycielami zaangażowanymi w projekt. Ciekawym akcentem było również wykonanie rzeźb obrazujących prawa człowieka oraz zorganizowanie święta wiosny.

  W ramach projektu przygotowaliśmy plakaty, tablicę informacyjną Erasmusa, na której umieszczane były aktualności związane z projektem. Napisaliśmy artykuły informujące o przyznanej dotacji i realizacji projektu, które ukazały się w lokalnej „Gazecie Zagnańskiej" oraz na portalu internetowym Gminy Zagnańsk i szkoły. Współtworzyliśmy blog na stronie Erasmus plus "Keep Calm I am a Refugee" Dzieliliśmy się zrealizowanymi zadaniami z projektu na zamkniętych stronach Facebooka utworzonych osobno dla uczniów i nauczycieli. Dzięki zaangażowaniu szkoły w miedzynarodowy projekt nauczyciele i rodzice zostali poinformowani na temat uchodźców, są teraz bardziej świadomi i wrażliwi. Wzrosła współpraca pomiędzy nauczycielami realizującymi projekt i pozostałymi pedagogami. Wzrosło wykorzystanie technologii komunikacyjnej i komputera wśród uczniów i nauczycieli. Powstał zespół projektowy Wzrosło zainteresowanie odmienną kulturą. Zmieniło się spojrzenie nauczycieli i uczniów na odmienne kultury. Zmniejszyły się także uprzedzenia w stosunku do uchodźców. Nauczyciele i uczniowie poznali system nauczania w szkołach partnerskich.

  Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu i Pani Dyrektor Marzannie Moćko za stałe wsparcie i pomoc w realizacji zadań projektowych. Koordynator dziękuje również koleżankom Marzenie Pawlik, Dorocie Wikło i Mirze Litwinskiej za pomoc w działaniach i organizacji mobilności.

                                                                           Koordynator projektu  Dorota Starz

 • Wyprawka Przedszkolaka

  WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2018/2019r.

  Serdecznie prosimy o wyposażenie dzieci w następujące rzeczy:

  • obuwie zmienne oraz worek na kapcie
  • ubranie zapasowe w worku
  • strój gimnastyczny (koszulka z krótkim rękawem i wygodne spodenki)
  • chusteczki higieniczne w pudełku
  • chusteczki nawilżane

  Prosimy, aby wszystkie rzeczy dziecka były podpisane.

  Przybory i materiały plastyczne uzgodnimy na zebraniu we wrześniu.

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

  1) 6-latki

  "Olek i Ada" Sześciolatek. Poziom B+ 

  Wydawnictwo MAC Edukacja;

  autor: Iwona Fabiszewska, Klaudia Wilk, Wiesława Żaba-Żabińska, Marzena Kwiecień  

   

  2) 5-latki (również z grup zerówkowych)

  "Olek i Ada" Pięciolatek. Poziom B 

  Wydawnictwo MAC Edukacja;

  autor: Iwona Fabiszewska, Klaudia Wilk, Wiesława Żaba-Żabińska, Marzena Kwiecień  

   

  3) 4-latki

  "Olek i Ada" Czterolatek. Poziom A+ 

  Wydawnictwo MAC Edukacja;

  autor: Iwona Fabiszewska, Klaudia Wilk, Wiesława Żaba-Żabińska, Marzena Kwiecień  

   

  4) 3-latki

  "Olek i Ada" Trzylatek. Poziom A 

  Wydawnictwo MAC Edukacja;

  autor: Iwona Fabiszewska, Klaudia Wilk, Wiesława Żaba-Żabińska, Marzena Kwiecień 

 • Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

  Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych - 14.05.2018 - 08.06.2018r

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów.

  Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Zagnańsk w Uchwale Nr 20/VII/2017:

  uczeń realizował obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole lub zespole, w którego skład wchodzi szkoła; 15 punktów (weryfikuje szkoła);

  odzeństwo ucznia spełnia obowiązek szkolny lub rocznego przygotowania przedszkolnego w danej  szkole lub zespole, w którego skład wchodzi szkoła; 10 punktów (weryfikuje szkoła);

  miejsce pracy rodzica / prawnego opiekuna ucznia znajduje się w obwodzie danej szkoły – 5 punktów (zaświadczenie);

  w obwodzie szkoły mieszkają krewni ucznia wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki; 5 punktów (oświadczenie).

  Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej należy składać bezpośrednio w szkole.

  Kryteria i harmonogram naboru można znaleźć w linku:  

  http://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=8&artykul=6062&akcja=artykul

 • „Tyle było dni…” – zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w „Dwójce”

       Po raz pierwszy od wielu lat zakończenie roku szkolnego odbywało się w tak licznym gronie. W wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej zasiedli uczniowie klas IV-VII, gimnazjum, rodzice, nauczyciele oraz goście. Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. ksiądz proboszcz Ryszard Niemiec oraz przedstawiciele lokalnych władz: wójt gminy Zagnańsk – pan Szczepan Skorupski i sekretarz – pani Mirosława Badzińska.

       Po złożeniu ślubowania przez absolwentów gimnazjum pani dyrektor Marzanna Moćko podsumowała osiągnięcia uczniów. Puchar Prymusa Absolwenta otrzymał Damian Zieliński – ubiegłoroczny laureat XIV Konkursu Historycznego i tegoroczny finalista XV Konkursu Geograficznego, natomiast Puchar Sportowca Roku trafił do Oliwii Kocz z IIIa gimnazjum oraz do Mikołaja Chrzanowskiego z klasy Va SP. Nagrody wręczono również Piotrowi Miernikowi z kl.VIa-laureatowi II Konkursu Matematycznego, Zuzannie Kozieł z VII b – finalistce I Konkursu Języka Polskiego w SP oraz Weronice Kapuścińskiej z IIIa G – finalistce XV Konkursu Języka Polskiego, a także Weronice Zielińskiej z IIIb G – uczennicy, która uzyskała najwyższy wynik na egzaminie gimnazjalnym i najwyższą średnią ocen. Wójt Gminy oraz pan Rafał Szpak – przewodniczący Rady Rodziców, pogratulowali absolwentom świetnego wyniku egzaminu, który, tak jak wyniki pozostałych gimnazjów z terenu gminy, przyczynił się do zajęcia przez Zagnańsk pierwszego miejsca w rankingu szkół powiatu kieleckiego.

       Na zakończenie uroczystości absolwenci przedstawili pożegnalny program artystyczny pt. „Tyle było dni…”, w którym przywołali swoje wspomnienia z lat spędzonych w „Dwójce”.

                                                                                                                                                       Beata Wojtiuk-Ślęk

  Zobacz zdjęcia

 • Dyżury wakacyjne Przedszkoli w Gminie Zagnańsk:

  Przedszkole w Tumlinie - 02.07-20.07.2018

  Przedszkole w Samsonowie - 23.07-10.08.2018

  Przedszkole w Zagnańsku - 13.08-31.08.2018

 • Schools of Volunteering

  Schools of Volunteering to nazwa projektu partnerskiego, którego beneficjentem był także Zespół Szkoły Podstawowej nr2 i Przedszkola w Zagnańsku. Projekt został napisany we współpracy z  Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach dla szkół zainteresowanych wolontariatem europejskim. W środę , 27 czerwca w Regionalnym Centrum Wolontariatu odbyło się oficjalne pożegnanie 12 wolontariuszy. Przypomnijmy, w listopadzie 2015 roku szkoła otrzymała akredytację wolontariatu europejskiego dzięki temu może przyjmować i gościć  przez 10 miesięcy zainteresowanych pracą w naszej placówce wolontariuszy w ramach programu Erasmus plus.  Dla szkoły w Zagnańsku to już drugi rok realizacji projektów tego typu. W ubiegłym roku w murach "dwójki" gościła Nerea z Hiszpanii i Joszef z Węgier. W ostatnim - Aixa z Hiszpanii,  Koko z Francji i Flora z Węgier. Cieszymy się bardzo, że możemy gościć co roku młodych ludzi, którzy chcą poznawać naszą szkołę, nasz region, naszą kulturę, pracując społecznie pomagają nauczycielom w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie  i nauczyciele bardzo chętnie podejmują rozmowy z wolontariuszami z języku angielskim. Wszyscy doskonalimy swoje kompetencje językowe, ale też uczymy się nowych  języków. Z niecierpliwością czekamy na kolejnych gości, tym razem z Włoch i Hiszpanii.

                                                                                                                               Dorota Starz

  Schools of Volunteering - Obrazek 1

   

  Zobacz zdjęcia

 • Zakończyliśmy dwuletni projekt z programu Erasmus plus

  Projekt "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych" z programu Erasmus plus Akcja Ka1 adresowany był tylko do nauczycieli. W jego realizacji udział wzięło 9 pedagogów, dyrekcja szkoły, liderzy zespołów przedmiotowych, nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych : Marzanna Moćko, Dorota Starz, Aleksandra Zagórska, Marzena Pawlik, Anna Gębska, Mirosława Litwińska, Mart Karbowniczek - Szwed, Beata Wojtiuk -Ślęk, Dorota Wikło. Na realizację projektu, który trwał od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku szkoła pozyskała kwotę 65 452,73 PLN. Zainteresowani nauczyciele spotykali się raz na dwa miesiące  najpierw w celu przydziału zadań, a następnie ich prawidłowej realizacji i ewaluacji. Przez pierwsze 6 miesięcy 5 nauczycieli intensywnie uczyło się języka angielskiego. Zajęcia w wymiarze 80 godzin zorganizowano dzięki pozyskanym na realizację projektu środkom, które wykorzystano także na zakup materiałów dydaktycznych. Mimo początkowych obaw wszystkim nauczycielom udało się opanować język angielski w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w kursie ICT for Collaborative, Project-Based Teaching and Learning organizowanym na Malcie w dniach 23 – 29 lipca 2017r. Podczas zagranicznego szkolenia nauczyciele poznali rozmaite programy (m. in. Digital Video, Moovly, Stop Motion Animation, Digital Story, Wordpress, Prezi, Kahoot) użyteczne w pracy dydaktycznej. Nawiązali również kontakty z pedagogami z Niemiec, Irlandii, Islandii i Słowacji. Poza tym, dzięki organizatorom szkolenia, wszyscy mogliśmy zwiedzić najpiękniejsze zakątki Malty. W drugim roku realizacji projektu zaczęliśmy wdrażać narzędzia ICT poznane  na szkoleniu zagranicznym oraz dzielić się  nimi z innymi nauczycielami nie tylko z naszej szkoły. W grudniu 12 pedagogów z naszej szkoły zostało przeszkolonych z zakresu wykorzystania narzędzi platformy etwinning i realizacji pierwszych projektów na tym portalu. W dniach 19-23 marca br. gościliśmy w szkole  Pilar Rafales i Odette Bernabel ze szkoły  Escola Ramon Llull (Aula Nova S.L.) w Barcelonie. Hiszpanki przyjechały do Zagnańska w ramach job shadowing w celu wymiany dobrych praktyk i zdobycia nowych umiejętności. Celem spotkań było przede wszystkim dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkolenia w ubiegłym roku na Malcie. Podczas obserwacji nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania prezentowali różne techniki pracy z uczniem między innymi ocenianie kształtujące, praca z wykorzystaniem projektu, aplikacji Kahoot, prezentacji PREZI jak również innych programów i stosowania telefonów do celów edukacyjnych. Hiszpanki przyglądały się  zajęciom pozalekcyjnym (gra w szachy, nauki ścisłe), obserwowały pracę z dziećmi i młodzieżą w gimnazjum, szkole podstawowej, przedszkolu i zerówce. Uczestniczyły w jury, którego zadaniem był wybór 2 uczniów na mobilność do Hiszpanii w ramach programu Erasmus plus. Obejrzały występy artystyczne w przedszkolu  w ramach gminnego konkursu "Na ludową nutę". Zaprezentowały również swoją szkołę, która jest po części państwowa i prywatna. Pilar Rafales i Odette Bernabel były pod wrażeniem działań jakie podejmuje szkoła, pracy dyrekcji i nauczycieli. Obie Panie z wielkim zainteresowaniem przeglądały strony kronik szkolnych. Podsumowując tygodniowy pobyt w naszej placówce podkreśliły bardzo wysoki poziom  prezentowanych  lekcji, profesjonalizm nauczycieli, grzeczne zachowanie uczniów na lekcjach, serdeczność, otwartość i stałą pomoc. Jak same stwierdziły wybór naszej szkoły nie był przypadkowy. Można przeczytać o naszych działaniach na portalu etwinning, Komisji Europejskiej, programu Comenius i Erasmus plus i z pewnością się zainspirować. ZSPnr2 i P w Zagnańsku otrzymał Certyfikat szkoły, która nie tylko potrafi wdrażać nowe europejskie zadania ale także dzielić się nimi na skalę europejską. Nauczyciele, którzy gościli na zajęciach panie z Barcelony w ramach 'job shadowing": Marzena Pawlik, Anna Gębska, Aleksandra Zagórska, Henryka Górzyńska, Dorota Starz, Beata Wojtiuk-Ślęk, Jolanta Małecka, Dorota Wikło Marta Karbowniczek-Szwed, Paulina Bolmińska-Baran, Adam Góral, Patrycja Zemsta, Agnieszka Bekier, Maryla Przepióra, Bożena Nawrot, Marzena Knez, Marzena Gała. Z przesłanych do raportu wiadomości przez nauczycieli, wynika że w swojej pracy najczęściej wykorzystują platformę Kahoot, przygotowując quizy, przede wszystkim podczas lekcji powtórzeniowych i utrwalających, tworzą również prezentacje Prezi, oprawę muzyczną do przedstawień z wykorzystaniem programu Audiacity, Wordpress do realizacji projektów oraz program Photo Story do prezentacji zdjęć. 
   

                                                                                                                                             koordynator projektu Dorota Starz

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

   

  GH-H

  historia+WOS

  GH-P

  j. polski

  GM-P

  przedmioty przyrodnicze

  GM-M

  matematyka

  GA-P

  j. angielski podstawa

  Razem

  GA-R

  j. angielski rozszerzony

  GN-P

  GR-P

  SAMSONÓW

  60,2%

  19,25pkt

  77,3%

  24,75 pkt

  56,7%

  15,88 pkt

  51,7%

  15,00 pkt

  72,5%

  29,00 pkt

  103,88 pkt

  63,5%

  25,4 pkt

  -

  79,8%

  31,91 pkt

  ZAGNAŃSK

  61,9%

  19,8 pkt

  74,6%

  23,89 pkt

  61,1%

  17,11 pkt

  61,8%

  17,93 pkt

  80,8%

  32,33 pkt

  111,06 pkt

  70,6%

  28,25 pkt

  52,1%

  20,85 pkt

  -

  TUMLIN

  58,3%

  18,65 pkt

  67%

  21,45 pkt

  62,5%

  17,5 pkt

  57,2%

  16,6 pkt

  72,5%

  29,00 pkt

  103,2 pkt

  53,3%

  21,33 pkt

  41%

  16,4 pkt

  -

  GMINA ZAGNAŃSK

  …%

  19,4 pkt

  …%

  23,45 pkt

  …%

  16,96 pkt

  …%

  17,01 pkt

  …%

  30,82 pkt

  107,64 pkt

  …%

  …%

  …%

  POWIAT KIELECKI

  …%

  …%

  …%

  …%

  …%

   

  …%

  …%

  …%

  WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

  …%

  …%

  …%

  …%

  …%

   

  …%

  …%

  …%

  POLSKA

  …%

  …%

  …%

  …%

  …%

   

  …%

  …%

  …%

 • Program profilaktyki FALOCHRON w zagnańskiej dwójce.

  Program profilaktyki FALOCHRON w zagnańskiej dwójce. - Obrazek 1

  Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagnańsku przystąpiła do realizacji programu profilaktyki FALOCHRON - jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

  Cele programu:

  • Integracja i koordynacja działań wszelkich służb, instytucji oraz organizacji podejmujących działania na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych. 
  • Poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych
   w środowiskach zaangażowanych w działania profilaktyczne.
  • Stworzenie Szkolnych Falochronów

  Program FALOCHRON przewiduje oddziaływania odnoszące się do:

  • Strefa I - upowszechnianie wiedzy dotyczącej wagi czynników chroniących obejmujących właściwe, pozytywnerelacje rodzinne młodych ludzi.
  • Strefa II - modelowanie działań wychowawczychw środowiskach szkolnych, związanych z szeroko rozumianym klimatem szkoły.
  • Strefa III - budowanie spójnych działań o charakterze wspierającym edukację i wychowaniew środowiskach lokalnych.
  • Strefa IV - tworzenie systemowych oddziaływańw zakresie działalności instytucji i służb pracujących na rzecz edukacji, wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

  FALOCHRON jest pomyślany jako program profilaktyczny polegający na NAKŁADANIU  na JEDNOSTKĘ, rozmaitych  podobnych do stref falochronu - wzmocnień - przeciwko przeciwnościom losu.

  Program Falochron kładzie nacisk na konieczność budowania środowiska przyjaznego w poszerzaniu dobrostanu, wzmacnianiu czynników chroniących,  zakłada w ramach działań programowych, w tym o charakterze szkoleniowym, szeroką analizę mechanizmów psychologicznych oddziałujących na młodego człowieka, obecnych w procesach zmiany oddziaływań profilaktycznych, szczególnie w odniesieniu do systemu edukacji. Skuteczne działanie wymaga rozpoznania istniejących, specyficznych dla danego środowiska   przyczyn problemów, co  powinno przekładać się na tworzenie modeli korygujących i systemu wsparcia o różnym zasięgu.

  REALIZATORZY: SP nr 2 w Zagnańsku klasy VI i VII

  Zobacz zdjęcia

 • List do Uczniów i Uczennic z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018

  Drodzy i Szanowni,

  za chwilę po raz ostatni zadzwoni szkolny dzwonek ogłaszając koniec roku szkolnego.

  Z pewnością poczujecie radość związaną z rozpoczynającymi się wakacjami. Domyślam się, że nie możecie się już doczekać długich letnich dni wypełnionych zabawą i przygodami. To bez wątpienia dla Was najpiękniejszy i zawsze mocno wyczekiwany okres w całym roku. Jest to czas beztroski, ale nie może być pozbawiony refleksji związanej z bezpieczeństwem Waszym i Waszych znajomych. Pamiętajcie, że od podejmowanych decyzji może zależeć zdrowie, a nawet życie innych. Często o tym przypominam, ale nigdy nie jest dość, by podkreślać, że odwaga ratuje życie - odwaga, która jest odpowiedzialnością za siebie i bliskich.

  Życzę Wam by każda chwila tych wakacji była pogodna i radosna, ale przede wszystkim bezpieczna. Pamiętajcie o wzajemnym szacunku, a gdy zauważycie, że ktoś doświadcza przemocy lub podejmuje niebezpieczne zachowania – reagujcie. Rozmawiajcie z rodzicami, czy opiekunami. Zawsze tez możecie takie przypadki zgłosić do mnie osobiście, czy też dzwoniąc na numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.

  Kochani, pod koniec wakacji moja misja jako Rzecznika Praw Dziecka dobiegnie końca. Upływa bowiem moja druga i ostatnia kadencja – ale tylko formalnie, bo tak naprawdę cel, który obrałem w życiu pozostanie niezmieniony – zawsze będę Waszym rzecznikiem, zawsze będziecie mogli zwrócić się do mnie o wsparcie. Dziękuję Wam za te 10 wspaniałych lat, za wszystkie spotkania, rozmowy i  listy. Były to niezwykłe chwile, pełne wzruszeń, radości, uśmiechu, ale też refleksji i troski. Cieszę się niezmiernie, że udało mi się spotkać tak wielu z Was, choć mam świadomość, że nie udało mi się być wszędzie.

  Życzę dużo słońca i uśmiechu, podczas wakacji i każdego dnia. Wypoczywajcie mądrze
  i bezpiecznie.  Do zobaczenia.

  Najderdeczniej pozdrawiam 
  Wasz Rzecznik
  Marek Michalak  Z poważaniem
  Dział Komunikacji Społecznej
  Biura Rzecznika Praw Dziecka

 • „Uchodźcy i migranci – fakty i mity”

  To tytuł szkolenia, jakie fundacja Refugee.pl wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej przeprowadza w szkołach na terenie całej Polski. Wyjątkowe warsztaty są adresowane do młodzieży z  techników i liceów. Ze względu na współpracę fundacji z Zespołem Szkoły Podstawowej nr2 i Przedszkola w Zagnańsku i realizowany projekt z funduszy programu Erasmus plus  "Keep Calm I am a Refigee" Komisja Europejska w drodze wyjątku wyraziła zgodę na przyjazd czteroosobowej delegacji do Zagnańska w dniu 15 czerwca. Spotkanie  poprowadziły panie Olga Mielnikiewicz i Agnieszka Kunicka. Uczniom została przybliżona tematyka uchodźctwa, różnic pomiędzy uchodźcą a migrantem oraz problemu migracji  w skali globalnej. W warsztatach uczestniczyli  przedstawiciele z klas VIa, VIIa,VIIb oraz II a i II b. Młodzież włączyła się do rozmowy z gośćmi na temat problemu oraz działań, jakie podejmuje Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego. Wywiązała sie dyskusja dotycząca wyobrażenia sobie i znalezienia sie w Afganistanie, podczas której uczniowie mówili o swoich uczuciach, obawach, potrzebach i trudnościach. Następnie podawali przykłady w jaki sposób Polacy mogą pomóc obcokrajowcom oraz zastanawiali się czym zajmują się organizacje utworzone na potrzeby uchodźców. W kolejnej części Oksana Banias, Ukrainka przebywająca w Polsce od 2011 roku i pracująca w dziale do spraw pomocy obcokrajowcom na uniwersytecie w Rzeszowie, zaprezentowała  swoją ojczyznę od czasów drugiej wojny światowej. Prawdziwą atrakcją warsztatów było spotkanie z uchodźcą z Kongo panem Wrarwzeky-Wez Kombo-Bouetou Moussa, który przyjechał do Polski 15 lat temu ze względu na sentyment do nazwiska Wrarwzeky pochodzenia słowiańskiego. Kombo mieszka i pracuje  w Warszawie. Swoją prezentację oparł na przybliżeniu uczniom Afryki i ojczyzny, z której pochodzi. Mówił dlaczego wybrał właśnie Polskę i jak się w tutaj czuje. Podkreślił, że Afryka nie jest czarnym, niecywilizowanym lądem, ale  terenem, który się rozwija i posiada swoje bogactwa naturalne. Na zakończenie goście spotkali sie z dyrektor szkoły Panią Marzanną Moćko, złożyli swoje podpisy i podziękowania w jednej z kronik szkolnych. W krótkiej rozmowie Pani dyrektor podsumowała spotkanie z nadzieją na kontynuację oraz wręczyła regionalne upominki.

  O wizycie gości w naszej szkole można również przeczytać na facebooku :
  https://www.facebook.com/refugee.pl.pah/

  Zobacz zdjęcia

 • „Święto Szkoły” w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

       Już po raz czwarty obchodzono „Święto Szkoły” w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku. Zainaugurowane zostało uroczystym apelem z okazji Dnia Patrona. Członkowie koła regionalistów starali się przypomnieć i uzasadnić, dlaczego Stanisław Staszic został wybrany na patrona naszej szkoły. Przedstawienie zostało opatrzone komentarzem scenki z życia Stanisława Staszica. Młodzi artyści, to uczniowie z kl. VIa, IIIbG, VIIb (op. M.Litwińska, E.Stępień, oprawa muzyczna Ł.Gronostaj).
  Podczas drugiej części obchodów Dnia Patrona uczniowie oglądali przedstawienie pt. „Szkolna pułapka” przygotowaną przez zespół teatralny uczniów klas IIIG oraz kl.VIIa (op.Beata Wojtiuk-Ślęk).
  W kolejnym dniu społeczność szkolna zaprezentowała lokalnym władzom i rodzicom zrealizowane działania szkoły w roku szkolnym 2017/2018.
  Gratulowano nauczycielom naszej szkoły Ewelinie Stępień i Bożenie Wałek – wydania pierwszej publikacji pt: „Dialog Pokoleń. Gmina Zagnańsk”. Jest ona skarbnicą wiedzy nt. gwary świętokrzyskiej, historii Zagnańska oraz tradycji i obyczajów mieszkańców wsi. Publikacja otrzymała bardzo dobre recenzje Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Samsonowskiej Lidii Putowskiej oraz członka TPZS Wiesława Kołodzieja.
  W myśl Stanisława Staszica „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość wielką mu nada” – zaprezentowano talenty, różnorodne osiągnięcia uczniów oraz absolwentów. Uczniowie pokazali jak uczą się przez doświadczenie i zabawę w zakresie przedmiotów: chemia, fizyka.
  OdbyłsięTrzeciFestiwalNaukowy „To put knowlegde into practice” zorganizowany w ramachprojektu „Developing inter and trans – curricular skills for 21-st century” programu Erasmus+. Można było również obejrzeć prezentację multimedialną koła turystycznego „Globtroter” oraz zrealizowane działania w projekcie „KeepCalm I am a Refugee” w ramach programu Erasmus+.
  Uczniowie kl.Vi VI wzięli udział w Turnieju szachowym, którego sędzią był Grzegorz Dudek. Rozegrano międzyklasowe (kl.V i kl.VI) mecze w piłkę nożną o Puchar Dyrektora Szkoły.
  Ciekawość wzbudzały prace uczniów wykonane różnorodną techniką w  świetlicy szkoły.Nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy obsługi szkoły wykazali się przedsiębiorczością przygotowując wspaniałe stoiska, na których można było degustować produkty regionalne, wyhodowane przez uczniów rośliny do przydomowego ogródka. Dodatkowymi atrakcjami była zabawa z wodą przygotowana przez strażaków OSP w Chrustach oraz pokaz karate. W czasie przedstawienia dorobku można było nie tylko delektować się różnymi przysmakami, ale również zacieśniać więzi środowiska szkolnego i lokalnego, jak również miło spędzić czas. Podczas święta szkoły zebrano fundusze w kwocie 7035,03 zł , które będą przeznaczone na zakup i montaż rolet do sali gimnastycznej.
  Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy i czuwanie nas przebiegiem festynu: nauczycielom, uczniom, rodzicom, pracownikom obsługi szkoły oraz darczyńcom.

                                                                                                                  Marzanna Moćko

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                  Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2

                                                                                                                  i Przedszkola w Zagnańsku

  Zobacz zdjęcia

 • III Festiwal Naukowy "To put knowledge into practice"

  III Festiwal Naukowy "To put knowledge into practice"

  III Festiwal Naukowy "To put knowledge into practice" - Obrazek 1        III Festiwal Naukowy "To put knowledge into practice" - Obrazek 2                        III Festiwal Naukowy "To put knowledge into practice" - Obrazek 3                                  III Festiwal Naukowy "To put knowledge into practice" - Obrazek 4

  Dnia 9 czerwca 2018 w czasie Święta Szkoły odbył się III Festiwal Naukowy
  „To put knowledge into practice” zorganizowany w ramach
  projektu
   „Developing inter and trans-cirricular skills for 21-st century” programu Erasmus+.
   
   

  Tym razem uczniowie wzięli udział w zmaganiach w Turnieju Szachowym dla klas 5 i 6 SP, który nadzorował sędzia Dudek Grzegorz. Uczniowie dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki w grze królów, jednak nie brakowało emocji i łez. Szczególne gratulacje należą się zwycięzcom. Najwięcej punktów otrzymali: I miejsce ex aequo: Dobosz Maciej i  Miernik Piotr , II miejsce –  Żołądek Mariusz. Uczniowie drugich klas gimnazjum w tym czasie prezentowali doświadczenia z zakresu chemii, fizyki i biologii, które przygotowali pod nadzorem pani Marty Karbowniczek-Szwed. To duże wyzwanie, umiejętnie wytłumaczyć odbiorcy, jakie procesy zachodzą w prezentowanych zjawiskach. Wymagało to zaangażowania w zgłębianiu tematu. Oni już na pewno wiedzą, że uczenie innych, to bardzo efektywny sposób nauczenia siebie. Gratulujemy! Anna Gębska - koordynator projektu "Developing inter and trans-curricular skills for 21-st century" programu Erasmus+

           

 • „TWOJE DANE TWOJA SPRAWA”

  Informujemy, że Program „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, w którym udział brała nasza szkoła powoli dobiega końca. W związku z powyższym faktem nadszedł czas podsumowań:

  W ramach tej inicjatywy został przeprowadzony szereg zajęć z uczniami, których tematem było bezpieczeństwo w sieci i ochrona danych osobowych. Uczniowie mieli również okazję wykazać się swoimi talentami plastycznymi biorąc udział w konkursie plastycznym „Bezpieczny Internet”. Odbyły się spotkania szkoleniowe zarówno dla nauczycieli jak i rodziców. Mamy nadzieję, że w tym momencie, zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, nie są już obce nikomu w naszej szkole.

 • Diecezjalnym Konkursie Plastycznym pt. „Marzenie Boga”.

  7 czerwca 2018 roku w KCK dwie uczennice  naszej szkoły odebrały dyplomy i nagrody za udział  w  Diecezjalnym Konkursie Plastycznym pt. „Marzenie Boga”. Lena Baran z kl. III c   zajęła w tym konkursie II miejsce w Diecezji Kieleckiej, natomiast Gabriela Chaba z tej samej klasy została wyróżniona. Gratulujemy!
                                                                                                         Opiekun Henryka Górzyńska

  Zobacz zdjęcia

 • Niezwykły gość w zagnańskim przedszkolu

  W środę Przedszkole im Stanisława Staszica w Zagnańsku odwiedził Metodija Ristov, wolontariusz z Macedonii na co dzień realizujący zadania wolontariatu europejskiego w Przedszkolu nr 19 w Kielcach. Macedończyk świetnie odnajduje się wśród najmłodszych, wykorzystuje różne metody nauczania języka angielskiego w wieku przedszkolnym, 30 czerwca wraca do swojej ojczyzny, jednak bardzo chciałby zostać w Polsce i pracować z dziećmi. 

                                                                                                                                                                           Dorota Starz 

  Zobacz zdjęcia

 • Bezpieczne wakacje

  We wtorek 29.05.2018 r policjantka Małgorzata Pędzik z  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji  w Kielcach i przedstawiciel KRUS Paweł Kędziołka spotkali  się z uczniami  klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku, aby przygotować ich do bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

  Zbliża się czas na który czekają wszyscy uczniowie, czas odpoczynku od obowiązków szkolnych, czas wyjazdów licznych zabaw i atrakcji. Należy jednak pamiętać, że to czas kiedy każdy młody człowiek powinien pamiętać o zasadach bezpieczeństwa osobistego odpoczywając w miejscu zamieszkania, przy akwenach, terenach leśnych, czy w kontaktach z nieznajomymi. Uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest czujność i dbałość o bezpieczeństwo swoje i bliskich, w jaki sposób reagować w sytuacji zagrożenia.

  Wraz z rozpoczynającymi się wakacjami, przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zwrócił się z prośbą do uczniów  o zastosowanie szczególnych środków ostrożności podczas pracy w gospodarstwie. Lato jest bowiem czasem wzmożonych sianokosów, żniw, zbiorów i zabiegów pielęgnacyjnych, co w powiązaniu z wysokimi temperaturami może osłabić czujność rodziców i doprowadzić do tragedii.

  W tym gorącym okresie należy pamiętać o prawidłowym użytkowaniu sprzętów rolniczych, a także bezpiecznym transporcie, hodowli zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin. Aby odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych, należy stosować osłony i zabezpieczenia chroniące przed pochwyceniem, a także każdorazowo wyłączać silnik maszyn rolniczych przed wyjściem z kabiny. Istotne jest również aby utrzymywać porządek w obejściu.

  Ważne jest także, aby zapewnić dzieciom, zwłaszcza tym najmłodszym, należytą opiekę dorosłych i nie angażować dzieci do lat 16 do niebezpiecznych prac w gospodarstwie. Trzeba też pamiętać, że przewożenie młodych ludzi w nieprzystosowanych do tego miejscach, jak: na ładunkach, zaczepach czy błotnikach ciągników może doprowadzić do nieszczęścia.

  Po projekcji prezentacji multimedialnych policjantka omówiła najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem pieszych, wskazała  na potrzebę noszenie elementów odblaskowych.

  Spotkanie zakończył krótki konkurs wiedzy nawiązujący do tematyki wysłuchanej prelekcji.

  Pedagog J. Dziedzic

  Zobacz zdjęcia

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć