Nawigacja

English Teaching

Czerwony Kapturek otrzymał prestiżową nagrodę

Projekt " Around the Little Red Riding Hood" wśród laureatów międzynarodowego konkursu European Language Label.

Realizowany w ubiegłym roku szkolnym przez ZSPnr2,P i Gimnazjum w Zagnańsku we współpracy ze szkołami w Tumlinie i Kajetanowie  projekt „Around the Little Red Riding Hood”(Wokół Czerwonego Kapturka) został nagrodzony prestiżowym certyfikatem.

W poniedziałek (23 września) podczas uroczystej gali  w Pałacu Ślubów w Warszawie dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku, Marzanna Moćko wraz z koordynatorem projektu, nauczycielką języka angielskiego, Dorotą Starz odebrały  prestiżowy certyfikat European Language Label -Europejski certyfikat jakości w edukacji językowej,  znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.  W uroczystości uczestniczyli  znamienici goście, przedstawiciele resortów kultury, sztuki i edukacji  Wśród nich znaleźli się profesor dr hab. Hanna Komorowska, autorka licznych publikacji z dziedziny nauczania języków obcych, Podsekretarz Stanu Joanna Berdzik, ambasadorzy i konsulowie niektórych ambasad w Warszawie, wiceminister edukacji narodowej, dyrektorzy instytutów kultury, urzędu miasta, Komisji Europejskiej.

"Językowy Nobel", jak nazwał to wyróżnienie jeden z przemawiających na sali gości, w Polsce przyznawany jest od 2001 r. za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. Nagrodę przyznaje krajowe jury ELL, w którego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, środowisk akademickich, instytucji zajmujących się kształceniem językowym oraz przedstawiciele zagranicznych instytutów kultury.Konkurs jest koordynowany przez Komisję Europejską, a organizowany przez państwa członkowskie powołujące narodowe jury. Priorytety konkursu European Language Label obejmują wytyczne Komisji Europejskiej oraz krajowego jury. Priorytety są kluczową wskazówką dla komisji selekcyjnej, która przyznaje certyfikaty językowe.

European Language Label jest nagrodą, która zachęca do podejmowania nowych inicjatyw dotyczących nauczania i uczenia się języków, wyróżnia nowe techniki nauczania, upowszechnia i promuje wiedzę na temat osiągnięć metodycznych. Konkurs jest adresowany do wszystkich sektorów edukacji, niezależnie od wieku uczniów i stosowanych metod, a jego celem jest nagradzanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych. Wspieranie innowacyjnych projektów na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym ma za zadanie podwyższać standardy nauczania języków obcych na terenie Europy. Co roku nagrody otrzymują najbardziej innowacyjne projekty w każdym z krajów biorących udział w tym przedsięwzięciu. Należy podkreślić, że na skuces zagnańskiego projektu złożyła się nie tylko ciężka praca koordynatorki i dzieci, ale również  wsparcie Dyrekcji szkoły ,  ogromne zaangażowanie nauczycielek Haliny Dolezińskiej, Anny Gębskiej i pracującej w szkole w Tumlinie - anglistki Luizy Dajczer. Warto wspomnieć iż podobne wyróżnienie zostało przyznane autorce tego artykułu w 2006 roku za napisanie i zrealizowanie autorskiego programu pt. "Meandry kultury brytyjskiej " również w szkole w Zagnańsku

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym Realizatorem była Fundacja NIDA

 

                                                                                   Dorota Starz

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć