Nawigacja

Rok Szkolny 2016/17

Projekt "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

W tym roku Samorząd Uczniowski realizuje projekt pt.: Bezpieczna  i przyjazna szkoła. Na terenie szkoły zostało utworzone Szkolne Centrum Wolontariatu, którego celem jest koordynowanie działań uczniów na rzecz najbliższego środowiska oraz prawidłowa diagnoza potrzeb lokalnych.
Działanie Szkolnego Centrum Wolontariatu odbywa się na trzech głównych płaszczyznach:
- pomoc koleżeńska, wizyta u chorych uczniów, pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc uczniom słabszym oraz z dysfunkcjami,
- ochrona środowiska naturalnego, opieka nad miejscami szczególnie narażonymi na dewastację, działania propagujące ekologię,
- pomoc osobom starszym lub z problemami zdrowotnymi, pomoc
w prostych pracach domowych, zakupach.
Członkowie SCW będą dokumentować swoją działalność.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć