Nawigacja

Bezpieczeństwo

Harmonogram realizacji projektu

Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa w Zagnańsku

Adres:

 

Telefon:

 

 

Imię i nazwisko

 

Dyrektor:

Marzanna Moćko

 

Koordynator Szkolny Projektu

Jadwiga Dziedzic

 

Koordynator Szkolny Projektu

---------------------------

 

Opiekun z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Małgorzata Sałapa - Bazak

 

Opiekun z ramienia ŚCDN

Katarzyna Pluta

 

Redaktor naczelny szkolnego QMAM-a

Agnieszka Raczyńska

 

Redaktor naczelny szkolnego QMAM-a

Ewelina Kundera

 

         

 

1.    Harmonogram zajęć dla uczniów

Obszar tematyczny

Bezpieczeństwo osobiste

Lp.

Temat lekcji

klasa

przedmiot

Osoba/osoby prowadzące zajęcia

Termin realizacji

1.       

Jestem bezpieczny w szkole.

1

Kształcenie zintegrowane

Bożena Wałek

Patrycja Zemsta

Styczeń 2014

2.       

Potrafię bezpiecznie spędzać czas wolny.

1

Kształcenie zintegrowane

Bożena Wałek

Patrycja Zemsta

Styczeń 2014

3.       

Jestem bezpieczny w szkole.

2

Kształcenie zintegrowane

Bożena Grudzień

Halina Starz

Styczeń 2014

4.       

Potrafię bezpiecznie spędzać czas wolny.

2

Kształcenie zintegrowane

Bożena Grudzień

Halina Starz

Styczeń 2014

5.       

Jestem bezpieczny w szkole.

3

Kształcenie zintegrowane

Jolanta Regucka

Agata Kopeć

Styczeń 2014

6.       

Potrafię bezpiecznie spędzać czas wolny.

3

Kształcenie zintegrowane

Jolanta Regucka

Agata Kopeć

Styczeń 2014

7.       

Nasza szkoła jest bezpieczna.

4

Przyroda

Agnieszka Raczyńska

Styczeń 2014

8.       

Tworzymy bezpieczne środowisko.

4

Przyroda

Agnieszka Raczyńska

Styczeń 2014

9.       

Nasza szkoła jest bezpieczna.

5

Lekcja wychowawcza

Dorota Wikło

Jolanta Małecka

Styczeń 2014

10.   

Tworzymy bezpieczne środowisko.

5

Lekcja wychowawcza

Dorota Wikło

Jolanta Małecka

Styczeń 2014

11.   

Nasza szkoła jest bezpieczna.

6

Lekcja wychowawcza

Anna Lis

Agnieszka Raczyńska

Styczeń 2014

12.   

Tworzymy bezpieczne środowisko.

6

Lekcja wychowawcza

Anna Lis

Agnieszka Raczyńska

Styczeń 2014

             

 

Obszar tematyczny

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Lp.

Temat lekcji

klasa

przedmiot

Osoba/osoby prowadzące zajęcia

Termin realizacji

1.       

Znam bezpieczną drogę do szkoły.

1

Kształcenie zintegrowane

Bożena Wałek

Patrycja Zemsta

Listopad 2013

2.       

Potrafię poruszać się bezpiecznie po drodze.

2

Kształcenie zintegrowane

Bożena Grudzień

Halina Starz

Listopad 2013

3.       

Potrafię poruszać się bezpiecznie po drodze.

3

Kształcenie zintegrowane

Jolanta Regucka

Agata Kopeć

Listopad 2013

4.       

Jestem bezpiecznym pieszym i rowerzystą.

4

Technika

Edward Prus

 

Listopad 2013

5.       

Jestem bezpiecznym pieszym i pasażerem.

5

Technika

Edward Prus

Listopad 2013

6.       

Jestem bezpiecznym pieszym i pasażerem.

6

 Wych. fizyczne

Małgorzata Jantarska

Andrzej Jantarski

Listopad 2013

             

 

 

Obszar tematyczny

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Lp.

Temat lekcji

klasa

przedmiot

Osoba/osoby prowadzące zajęcia

Termin realizacji

1.       

Kto udziela pierwszej pomocy?

1

Kształcenie zintegrowane

Bożena Wałek

Patrycja Zemsta

Leszek Mączka

Luty 2014

2.       

Czy tu może być niebezpiecznie?

2

Kształcenie zintegrowane

Bożena Grudzień

Halina Starz

Leszek Mączka

Luty 2014

3.       

Jak mogę pomóc?

3

Kształcenie zintegrowane

Jolanta Regucka

Agata Kopeć

Leszek Mączka

Luty 2014

4.       

Uczę się udzielania pierwszej pomocy

4

 Wych. fizyczne

Anna Zalewska

Mirosław Kowalski

Leszek Mączka

Luty 2014

5.       

Uczę się udzielania pierwszej pomocy

5

Wych. fizyczne

Dorota Wikło

Leszek Mączka

Luty 2014

6.       

Doskonalę umiejętności z zakresu pierwszej pomocy

6

 Wych. fizyczne

Małgorzata Jantarska

Andrzej Jantarski

Leszek Mączka

Luty 2014

             

 

2.    Harmonogram warsztatów dla nauczycieli

Lp.

Temat warsztatów

Liczba nauczycieli

Liczba godzin

 

Termin realizacji

1.       

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią (warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej)

16

3

Małgorzata Sałapa – Bazak/ Monika Katarzyna Pluta

26 października 2013 r., godz. 9.00 – 15.30

2.       

Bezpieczeństwo uczniów w ruchu drogowym.

3

Małgorzata Sałapa – Bazak/ Katarzyna Pluta

3.       

Elementarz pierwszej pomocy w szkole podstawowej.

2

Leszek Mączka/ Jolanta Sabat

 

 

3.    Harmonogram spotkań z rodzicami

Lp.

Temat zajęć

Szacunkowa liczba rodziców

Osoba/osoby prowadzące zajęcia

Termin realizacji

1.       

Bezpieczne zachowania dzieci w czasie wolnym. Odpowiedzialność rodziców za bezpieczeństwo dziecka w świetle przepisów.

40

Katarzyna Pluta/ Małgorzata Sałapa - Bazak

21 listopada 2013, godz. 16.00 – 17.00

2.       

Moje dziecko bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego.

40

Anna Zielińska – Brudek/ Artur Putowski

3.       

Jak uratować własne dziecko?

40

Leszek Mączka/ Jolanta Sabat

30 stycznia 2014 r., godz. 16.00 – 17.00

 

4.    Informacja na temat konkursu dla uczniów

Nazwa konkursu:

„Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Adresaci

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku klasy I-III

Koordynator Szkolny konkursu

Anna Gębska

Opis

Konkurs „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Kategoria wiekowa: kl.1-3 SP

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu, który w sposób ciekawy i oryginalny przedstawi zasady bezpiecznego zachowania dzieci oraz osób dorosłych. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego spędzania czasu wolnego, popularyzowanie wśród uczniów norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom.  Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Plakat należy wykonać indywidualnie w formacie A3 dowolną techniką.

Kryteria oceny prac:

a) zgodność z tematyką poruszaną podczas zajęć realizowanych w ramach programu BRUN-O,

b) inwencja i pomysłowość prezentacji,

c) samodzielności wykonania,

d) ogólne wrażenie estetyczne.

 

 

 

 

 

Nazwa konkursu:

„Opowieści z morałem czyli niesamowite przygody Bruna”

Adresaci

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku klasy IV-VI

Koordynator Szkolny konkursu

Anna Gębska

Opis

Konkurs: „Opowieści z morałem, czyli niesamowite przygody BRUNA”

Kategoria wiekowa: kl. 4-6 SP

Przedmiotem konkursu jest wykonanie książeczki, w formie papierowej, zawierającej krótkie opowiadanie podejmujące temat bezpiecznego zachowania dzieci oraz osób dorosłych. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego spędzania czasu wolnego, popularyzowanie wśród uczniów norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom.  Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 

Książeczkę można wykonać indywidualnie lub grupowo (do 3 osób). Tekst, wykonany w dowolnym edytorze, musi zostać opatrzony ilustracjami wykonanymi w dostępnym dla ucznia programie graficznym. Format wydrukowanej pracy dowolny.

 

Kryteria oceny prac:

a) zgodność z tematyką poruszaną podczas zajęć realizowanych w ramach programu BRUN-O,

b) inwencja i pomysłowość,

c) walory artystyczne i estetyczne.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć