Nawigacja

Bezpieczeństwo

Spotkanie z rodzicami

    21 listopada odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas I-VI z organizatorami pilotażowego projektu BRUN-O.  Prowadzącymi byli: funkcjonariuszka Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Kielcach asp. Małgorzata Sałapa-Bazak, funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach asp. Artur Putowski oraz przedstawicielka ŚCDN w Kielcach Jolanta Sabat.

    Aspirant Małgorzata Sałapa- Bazak poruszyła problem bezpieczeństwa dzieci w szkole i poza nią. Zwróciła uwagę na uwrażliwianie dzieci na zachowanie wobec obcych oraz unikanie zagrożeń ze strony zwierząt. Mówiła o zagrożeniach na jakie narażone są dzieci w świecie realnym i wirtualnym.

    Aspirant Artur Putowski zwrócił uwagę na  jeden z aspektów bezpieczeństwa jakim jest poruszanie się dzieci po drogach. Zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” dziecko, które ukończyło 7 rok życia, może samodzielnie uczestniczyć w ruchu drogowym. Jednak powinno być przygotowane, aby nie było narażone na niebezpieczeństwo, albo samo np. poprzez brak elementów odblaskowych nie było przyczyną niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego.

   Na zakończenie spotkania funkcjonariusze zaprezentowali zebranym spoty z udziałem znanych aktorów na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.     zobacz zdjęcia

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć