Nawigacja

Bezpieczeństwo

Profilaktyka w „dwójce”

Warsztat „Sięgam po życie-sięgam po pomoc”-9.04.2015r.

 • uczniowie zdobyli podstawową wiedzę z zakresu środków psychoaktywnych i mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia,
 • rozpoznawali sytuacje ryzykowne związane z doświadczaniem i używaniem środków psychoaktywnych,
 • nabywali umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie promowania własnego zdrowia.
 • zdobyli wiedzę na temat różnych form pomocy dla osób używających środki psychoaktywne  i uzależnionych.

 

Warsztat „Nasza klasa, czyli rzecz o budowaniu relacji, odpowiedzialności i rolach w grupie”-19.05.2015r.

 • uczniowie uświadomili sobie, jak ważna jest komunikacja w grupie, aby jasno wyrażać swoje myśli i uczucia, po to, aby być dobrze zrozumianym,
 • pracowali w grupach, uczestniczyli w ćwiczeniach mających pokazać jak ważna jest grupa, jak wielki jest jej wpływ na jednostkę i jakie są możliwości funkcjonowania w grupie wraz z konsekwencjami, 
 • ćwiczyli umiejętność dostosowania sposobu komuniku do odbiorcy,   umiejętność zachowania w różnych sytuacjach, również takich, które wymagać będą przeciwstawienia się grupie lub/i współdziałania z nią.

 

Warsztat „W życiu są przyjemniejsze rzeczy niż dopalacze”-3.11.2015r.

Tematyka warsztatu  pokazała mechanizm, który sprawia, że młodzi ludzie sięgają
po używki, ćwiczenia uczyły asertywności w przypadku presji ze strony otoczenia.

Zajęcia:

 • zwiększyły wiedzę uczestników o zagrożeniach związanych z tzw. dopalaczami
  i innymi substancjami psychoaktywnymi,
 • zwiększyły ostrożność uczestników w sytuacjach umożliwiających zażywanie tzw. dopalaczy (zabawy, dyskoteki, spotkania młodzieżowe),
 • zmniejszyły zainteresowanie ewentualnym używaniem tych substancji,
 • wzmocniły postawy prozdrowotne uczniów.

 

Warsztaty były prowadzone z pełnym profesjonalizmem i poruszały proponowaną tematykę. Prowadząca miała bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach, które były dostosowane do ich potrzeb i możliwości Młodzież pozytywnie oceniła warsztaty. W przyszłości chciałaby powtórnie uczestniczyć w takiego typu zajęciach.

Inne zajęcia profilaktyczne:

26.09.2014 r.-Adaptacja w gimnazjum kl I a, bG

30.09.2014 r- Poznajemy nasze zainteresowania kl Ia,b G

1.10.2014 r.-Zajęcia integracyjne „Ćwierćlandia ”kl IV b

15.10.2014 r-Moja wizja szkoły kl Ib G

21.10.2014 r.-warsztaty dla klas VI a, b i I-III gimnazjum „Narkotykom mówię NIE”

14.11.2014 r-Szkoła moich marzeń kl IIIb G

21.11.2014 r.-Protokół naszych zachowań agresywnych kl IV b

21.11.2014 r.-Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś nakłania nas do zrobienia czegoś złego?

 kl IIb G

25.11.2014 r.- Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś nakłania nas do zrobienia czegoś złego?

 kl IIa G

3.12.2014 r-Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne kl IIa,b G

8.12.2014 r.-Zagrożenia współczesnej młodzieży :narkotyki, dopalacze, agresja kl IIa G

12.12.2014 r.-Jak dbać o wzajemne relacje w klasie i dobrą atmosferę? kl IVa

9.01.2015 r.-Akceptuję siebie i innych kl IV b

5.03.2015 r.-Odpowiedzialność prawna nieletnich kl I a, b , II a, b , III a G

10.03.2015 r.-Cyberprzemoc „Zaplątani w Sieci” kl  Ib G

11.03.2015 r-13.03.2015r-Zachowania ryzykowne kl VI b, VI a, IIIa, b G (badanie ankietowe)

18.03.2015 r,- Problemy młodych ludzi (wczesna inicjacja seksualna) kl IIa G

20.03.2015 r.-Cyberprzemoc kl VIb

21.03.2015 r.-Jak zapobiegać cyberprzemocy? kl VIb

25.03.2015 r.-Zasady bezpiecznego korzystania i Internetu kl Va

14.04.2015 r.-Cyberprzemoc co to jest i jak sobie z nią radzić?

27.04.2015 r.-Ankieta do rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

28.04.2015 r.-Depresja-objawy i skutki choroby kl.II b G

28.04.2015 r.-Bezpieczeństwo w domu, szkole i środowisku kl IVb

30.04.2015 r.-Promocja zdrowego stylu życia jako zapobieganie chorobom układu krążenia

kl IIbG

4.05.2015 r.-Co to jest agresja i jak sobie z nią radzić? kl V b

12.05.2015 r.-Stop! Cyberprzemocy kl IVa

15.06.2015 r.-Co to jest cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić?

20.05.2015 r.-Wybieram szkołę i zawódkl III b G

20.05.2015 r.-Problemy okresu dojrzewania „Rodzice mnie nie rozumieją”kl VIa

22.05.2015 r.-Konflikt z rodzicamiVa

26.05.2015 r.-Zaplątani w Sieci Vb

27.05.2015 r.-Badanie ankietowe- Młodzi i substancje uzależniające kl VIa, b

9.06.2015 r.- Badanie ankietowe- Młodzi i substancje uzależniające kl IIIa, b G

2.09.2015 r.-Fałszywa pomoc-narkotyki, dopalacze kl I a,b G(53)

29.09.2015 r.-Rajd integracyjny klas I gimnazjum

06.10.2015 r.-Nasze mocne strony IVb

3.11.2015 r.-Warsztaty „W życiu są przyjemniejsze rzeczy niż dopalacze” kl III a, b G (54)

13.10.2015 r.-Co to jest przemoc ij ak sobie z nią radzić? kl VIa

16.10.2015 r.-Nasze problemy-protokół zachowań agresywnych VIa

20.10.2015 r.-Klasowe normy zachowań agresywnych (spotkanie uczniów i rodziców) VIa

20.10.2015 r.-Poznajemy nasze zaintresowania zawodowe IIbG

28.10.2015 r.-Zajecia integracyjne „Oto ja” Ia,b

3.11.2015 r.-Zagrożenia i dobrodziejstwa Internetu Rada Pedagogiczna

4.11.2015 r.-Czy jesteśmy tolerancyjni? VIa

17.11.2015-Palenie NIE. Przyczyny i skutki nałogu. kl VIa (21)

19.11.2015-akcja profilaktyczna pod hasłem „Palenie zabija” IIa G (2) w Szpitalu Dziecięcym, na  oddziałach: Onkologiczno-  Hematologicznym i endokrynologiczno- diabetologicznym

16.11.2015 r.-Możemy być zgraną klasą IVb

20.11.2015 r.-Co to jest presja grupy? VIa

24.11.2015 r.-Protokół zachowań agresywnych Va

7.12.2015 r.-Łańcuch złości IVa

15.12.2015- Spotkanie z rodzicami klas VI Stop! Dopalaczom

4.01.2016 r.-Szkoła moich marzeń III bG

13.01.2016 r-Wszyscy tworzymy kasę-nasze mocne strony IIIb

1.02.2016 r.-Jak bronić się przed agresywnym zachowaniem? IIIa

11.02.2016 r.-Problemy okresu dojrzewania-nieporozumienia koleżeńskie VIa

15.02.2016 r-Łańcuch złości IIIa

16.02.2016 r-Prezentacja klasy –nasze mocne strony IIa G

25.02.2016 r-Szkoła zawodowa-pewny start dobra przyszłość kl IIIa,b G

9.03.2016 r.-Co się ze mną dzieje, gdy przeżywam różne uczucia? IIIb

15.03.2016 r-Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać-kampania „Zachowaj Trzeżwy Umysł”

17.03.2016 r.- Moje emocje Vb

22.03.2016 r-Uczniu, wybierz zdrowy styl życia Vb

11.04.2016 r.-Smak życia czyli debata o dopalaczach Ib G, IIb G

11.04.2016 r-Trening pewności siebie czyli jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej VIa

12.04.2016 r- Smak życia czyli debata o dopalaczach Ib G, IIa G

                   Trening pewności siebie czyli jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej VIb

20.04.2016 r.-Paleniu mówimy NIE Va,b

25.04.2016 r.-Moja rodzina ma głos-Klocki Kariery IIIa G

 15.09.2016 r.-Rajd integracyjny klas I gimnazjum

28.09.2016 r.-Wyjazd do Wyższej Szkoły Lotniczej w Dęblinie-zajęcia zawodoznawcze

3.10.2016 r.- Wyjazd integracyjny z kl VIb

4.10.2015 r.-Nasze mocne strony IVb

4.10.216 r.-Spotkanie z kl O „Barwy jesieni”

17.10.2016 r.-Moje zainteresowania IIIc

7.11.2016 r.-Czy opłaca się być dobrym kumpem-przemoc rówieśnicza Va, Vb 

10.11.2016 r-. Czy opłaca się być dobrym kumpem-przemoc rówieśnicza IVb

14.11.2016 r.- Trening pewności siebie czyli jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej Va, Vb, VIb

22.11.2016 r.- r.-Czy opłaca się być dobrym kumpem-przemoc rówieśnicza IVa

22.11.2016 r.-Warsztaty „W życiu są przyjemniejsze rzeczy niż dopalacze” kl I a, Ib G

24.11.2016 r.-Klasowy kodeks przeciwko przemocy rówieśniczej IVa

17.01.2016 r.-Program „Między nami kobietkami”-dziewczęta klasy VI

 

Warsztaty profilaktyczne w dwójce

Dzięki współpracy z GKRPA w Zagnańsku pani Anna Kobierska, specjalista terapii uzależnień, trener rozwoju osobistego poprowadziła warsztaty dotyczące przemocy rówieśniczej oraz ryzyka używania substancji psychoaktywnych-dopalaczy.

Warsztat „Trening pewności siebie czyli rzecz o przemocy rówieśniczej”-14.11.1016 i 16.11.2016r. klasy V i VI

Uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą rodzajów i form przemocy, ćwiczyli różne strategie obrony przed atakiem oraz, że cała odpowiedzialność za stosowanie przemocy leży po stronie osoby, która jej używa.

 • uczniowie uświadomili sobie, jak ważna jest komunikacja w grupie, aby jasno wyrażać swoje myśli i uczucia, po to, aby być dobrze zrozumianym,
 • pracowali w grupach, uczestniczyli w ćwiczeniach mających pokazać jak ważna jest grupa, jak wielki jest jej wpływ na jednostkę i jakie są możliwości funkcjonowania w grupie wraz z konsekwencjami, 
 • ćwiczyli umiejętność dostosowania sposobu komuniku do odbiorcy,   umiejętność zachowania w różnych sytuacjach, również takich, które wymagać będą przeciwstawienia się grupie lub/i współdziałania z nią.

 

Warsztat „Smak życia czyli debata o…..dopalaczach”-22.11.2016r. klasy IG

Tematyka warsztatu  pokazała mechanizm, który sprawia, że młodzi ludzie sięgają
po używki, ćwiczenia uczyły asertywności w przypadku presji ze strony otoczenia.

Zajęcia:

 • zwiększyły wiedzę uczestników o zagrożeniach związanych z tzw. dopalaczami
  i innymi substancjami psychoaktywnymi,
 • zwiększyły ostrożność uczestników w sytuacjach umożliwiających zażywanie tzw. dopalaczy (zabawy, dyskoteki, spotkania młodzieżowe),
 • zmniejszyły zainteresowanie ewentualnym używaniem tych substancji,
 • wzmocniły postawy prozdrowotne uczniów.

 

Zobacz zdjęcia

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć