Nawigacja

Bezpieczeństwo

Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016”

W Zespole Szkoły Podstawowej nr2, Przedszkola i Gimnazjum realizowano kampanię „ Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016” której celem było:

·        Wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki.

·  Wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki.

·       Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

·         Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

·         Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

·         Kształtowanie  postaw prozdrowotnych.

W ramach kampanii przeprowadzono zajęcia:

9.03.2016 r.-Co się ze mną dzieje, gdy przeżywam różne uczucia? IIIb

15.03.2016r.-Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać- Vb„– uczniowie uczyli się dokonywać dobrych i prozdrowotnych wyborów, wolnych od alkoholu i innych używek .

17.03.2016 r.- Moje emocje Vb – uczniowie opisywali i nazywali  emocje, uczyli się jak sobie z nimi radzić .

22.03.2016 r.-Uczniu, wybierz zdrowy styl życia Vb

11.04.2016 r.-Smak życia czyli debata o dopalaczach Ib G, IIb G

11.04.2016 r-Trening pewności siebie czyli jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej VIa

12.04.2016 r- Smak życia czyli debata o dopalaczach Ib G, IIa G

                   Trening pewności siebie czyli jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej VIb

20.04.2016 r.-Paleniu mówimy NIE Va,b

25.04.2016 r.-Moja rodzina ma głos IIIa G

5.05.2016r.-Jak radzić sobie z problemami? IbG na podstawie drzewka decyzyjnego uczy rozwiązywania sytuacji problemowych, w tym związanych z alkoholem.

9.06.2016r- „Tola i Tymek na ścieżce zdrowia” kl IIc, kl III b –w czasie zajęć promowano zdrowe produkty i zachowania, ostrzegano przed szkodliwymi, np. alkoholem, papierosami Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali?” – wskazywano osoby, które wspierają i mogą pomóc przy rozwiązywaniu problemów.
   W czasie festynu 11.06.2016r. rozpowszechniono ulotki edukacyjne dla rodziców „Troszczę się o Ciebie” – zwracające uwagę na negatywne konsekwencje nadopiekuńczości lub braku opieki nad dzieckiem. Ulotki rozpowszechniono również na gazetce poświęconej kampanii.

  Uczniowie wzięli udział w konkursie plastyczno-literacki POD DOBRĄ OPIEKĄ.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej, czym może być dobra opieka.

Wyróżnienie w konkursie otrzymali:

- Helena Studniarska IIa

- Katarzyna Długosz IIIaG

- Tobiasz Studniarski Va

- Wiktoria Zegan Va

- Filip Jakubowski Va

W kampanii wzięło udział 150 uczniów, 15 nauczycieli, 30 rodziców.

                                                                                                                                                               Pedagog - Jadwiga Dziedzic

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć