Nawigacja

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 SP | Osiągnięcia uczniów SP nr 2 w Zagnańsku w sporcie 2017/18 | Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2016/17 | Osiągnięcia sportowe sp rok szkolny 2016/17 | Osiągnięcia sportowe gimnazjum rok szkolny 2016/17 | Sukcesy uczniów Gimnazjum w Zagnańsku w roku szkolnym 2015/2016 | Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku   w roku szkolnym 2015/2016 | Osiągnięcia uczniów Gimnazjum w Zagnańsku w roku szkolnym 2014-2015 | Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku w roku szkolnym 2014-2015 | Podsumowanie osiągnięć w r. szk. 2013-14 | Osiągnięcia uczniów gim w r. szk. 2013-14 | Osiągnięcia sportowe uczniów SP w r. szk. 2013-14 | Osiągnięcia uczniów SP w r. szk. 2013-14 | Osiągnięcia sportowe uczniów Gimnazjum w r. szk. 2013-14 | Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2012/13 | Osiągnięcia uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 | Osiągnięcia uczniów SP w roku szkolnym 2011/2012 | Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2010/2011 | Osiągnięcia uczniów w I semestrze 2010/2011 | Osiągnięcia uczniów w r. szk. 2009/2010

Osiągnięcia uczniów

Osiągnięcia uczniów w I semestrze 2010/2011

Osiągnięcia za I semestr 2010/2011r.

 

1. Zorganizowano spotkanie „Zabawa z nauką” we współpracy z Muzeum Zabawek w Kielcach – op. B. Wałek, M. Dąbrowska

3. Pozyskano od Fundacji „Pomóżmy Marzeniom” różnorodne artykuły za kwotę ponad 3 tys. dla 36 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych - op. K. Zegadło

4. Uczniowie gimnazjum zajęli I m-ce w gminie w turnieju tenisa stołowego- op.  A. Jantarski

5. Uczniowie SP zajęli I i II m-ce w Wojewódzkim Turnieju MOSiR w Mini Piłki Siatkowej chłopców – op. M. Kowalski

6.  Zrealizowano projekt muzyczny w ramach obchodów Roku Chopinowskiego upamiętniający 200 rocznicę urodzin i 160 rocznicę śmierci kompozytora. Cykl obchodów rozpoczął ogólnoszkolny konkurs nt: życia i twórczości polskiego kompozytora
i zapoczątkował serię sukcesów uczniów w konkursach wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W finale projektu przedstawiono uczniom SP 3 częściowy spektakl w którym występowali uczniowie naszej szkoły oraz gościnnie uczniowie PSM II ST. Im. L. Różyckiego w Kielcach. W interesujący sposób przedstawiono życiorys F. Chopina - op. D. Konicki

7. Uczniowie SP zajęli I m-ce w Pierwszym Turnieju Mistrzostw SP – op. A. Jantarski

8. Przygotowano piękny montaż słowno-muzyczny w rocznicę odzyskania niepodległości  op. A. Lisowska. Taniec klasyczny – op. H. Dolezińska.

9. Zorganizowano bezpłatny spektakl dla uczniów gimnazjum nt: „Dopalacze zniszczyły mi życie” we współpracy z GKRPA w Zagnańsku. Program profilaktyczny dla uczniów I klas gimn. „Dziękuję nie palę” we współpracy ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Rodziny „Szansa”. Zrealizowano również program profilaktyczny we współpracy ze Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie oraz dla kl. I – nt. „Kontakt”, kl. II – „Wybierz”, kl. III nt. „Dorastam, mam swoje potrzeby” – op. J. Dziedzic

10. Przygotowano nieodpłatne spotkanie z przyrodnikiem, przewodnikiem Jerzym Kapuścińskim oraz bardzo interesujący program z udziałem uczniów kl.0-II i rozstrzygnięto szkolny konkursu plastyczny – op. A. Kalemba, D. Chyb

11. Do II etapu konkursu humanistycznego przeszli: Ola Krzyżak, Piotr Nadolnik, Iza Zawrzykraj  – op. M. Pawlik.

12. Do II etapu konkursu matematyczno-przyrodniczego zakwalifikowały się: Krzyżak Ola – op. A. Lis, A. Raczyńska, , Jeruzalska Dominika –op. D. Szymkiewicz, M. Karbowniczek-Szwed.

13.Do II etapu konkursu z fizyki zakwalifikowała się: Wlazły Agnieszka op. M. Dąbrowska.

14. Do II etapu konkursu z języka polskiego zakwalifikowała się: Wlazły Maja - op. B. Ślęk.

15. Do II etapu konkursu z chemii zakwalifikowała się: Gębska Martyna - op. C. Lenartowicz

16. Do II etapu konkursu z chemii zakwalifikowała się: Agnieszka Wlazły – op. M. Litwińska

17. Zaproszono poetkę, Zytę Trych i prezentując uczniom twórczość. Kl. IIIbG przygotowała montaż słowno-muzyczny poświęcony ofiarom tragedii w Smoleńsku – op. A. Lisowska

18. Zorganizowano 3-dniowy zjazd harcerzy z powiatu kieleckiego. Uczestniczyło w nim  140 harcerzy z hufca świętokrzyskiego oraz zaproszeni goście. Inicjatywa miała zmotywować uczniów do działalności harcerskiej – op. A. Gębska i D. Wikło.

19. Samorząd Uczniowski podejmował ciekawe inicjatywy – czytanie przez uczniów z Gimnazjum - przedszkolakom, akcja mikołajkowa, udzielanie korepetycji, loteria – zebrano 520 zł z przeznaczeniem na pomoc dzieciom z rodzin ubogich, akcja Góra Grosza – op. A. Wodecka, M.Jantarska, J. Dziedzic

20. Zorganizowano sprzedaż bombek – zebrano 430 zł (środki przekazano uczniom z rodzin ubogich) – op. B.Musiał

21. Zorganizowano spotkanie z poezją J. Brzechwy i J. Tuwima z udziałem PP, 0,kl.I-III –- op. A. Kalemba.

22. Zorganizowano akcję zbiórki książek do biblioteki szkolnej – op. G. Mazurkiewicz.

23. Uczeń S. Pytka zajął I m-ce w XIX Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK   op. A. Piskulak, J. Dziedzic.

24.  Ucz. kl. II i IIIG zajęli I m-ce w gminnym konkursie plastycznym ekologicznym, w nagrodę otrzymali laptop – op. A. Piskulak.

25.  Ucz. SP zajęli I m-ce w gminnym konkursie na najlepszą organizację zbiórki i segregację surowców wtórnych, w nagrodę otrzymali zestaw komputerowy – op.  A. Raczyńska

26. Ucz. D. Wójcicka otrzymała wyróżnienie w powiatowym konkursie „Aniołowie się radują” op. H. Górzyńska

27. Przedstawiono Misterium Bożonarodzeniowego w szkole z udziałem zaproszonych gości op. B.Musiał, H. Górzyńska, D. Konicki oraz w Kościele parafialnym i w czasie wigilii dla samotnych z gminy Zagnańsk – op. B.Musiał, H. Górzyńska

28. Zorganizowano różnorodne konkursy szkolne o tematyce świątecznej – op. A. Piskulak, A. Gębska, A. Kalemba, A. Zagórska, P. Radzewicz, B.Musiał, H. Górzyńska, D. Chyb.

29. Uczniowie brali udział w 19 finale WOŚP – op. A. Gębska, D. Wikło, A. Zagórska

30. Zorganizowano spotkanie z alpinistą p. Romualdem Sadowskim  – op.  S. Grudzień

31. Wydano dwa numery gazetki szkolnej „Wesoła szkoła”  –  op. A. Raczyńska

32. Pozyskano sprzęt i inne pomoce niezbędne do nauki udzielania pierwszej pomocy – odp. J. Dudkowska, A. Kopeć

33. Ucz. kl. IIIc G – zajęła II miejsce w Konkursie Poezji i Recytacji im. Karola Wojtyły
w Porzeczu, Nagroda Marszałka Województwa  Świętokrzyskiego op. B. Musiał

34. Ucz. zajęły I miejsce a 11 uczniów wyróżniono w finale konkursu „Pamiętnik Dawida Rubinowicza – „Reszta nie jest milczeniem”  zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, ŚCDN–– op. M. Litwińska, M. Pawlik, A. Gębska, B.Wojtiuk-Ślęk.

35. SP zakwalifikowała się do Projektu „Wychowanie przez sztukę” zorganizowanego przez Muzeum Diecezjalne i ŚCDN – warsztaty plastyczno-edukacyjne prowadzone dla uczniów w siedzibie muzeum – op. A. Gębska

36. Kl. Va  zajęła dwa II m-ca w Turnieju mini piłki siatkowej chłopców – MOSiR –– op. D. Wikło

37. Do III etapu  Wojewódzkiego Konkursu matematyczno-przyrodniczego zakwalifikowała się ucz. Dominika Jeruzalska – op. D. Szymkiewicz, M. Karbowniczek-Szewd

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć