Nawigacja

Erasmus plus

Erasmus NAUCZYCIELE

Projekt pod nazwą Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“, którego beneficjentem jest Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku /Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

 

Czas trwania projektu obejmuje okres 19 miesięcy od 15.11.2016 do 14.06.2018r.

Projekt  adresowany był tylko do nauczycieli. W jego realizacji bierze udział 9 pedagogów, dyrekcja szkoły, liderzy zespołów przedmiotowych, nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych.

Celem głównym jest
  • wsparcie uczniów uzdolnionych językowo, jak również zainteresowanych naukami humanistycznymi i przyrodniczymi ,
  • zwiększenie zaangażowania uczniów i nauczycieli w projekty międzynarodowe, 
  • podniesienie wyników na egzaminach zewnętrznych, 
  • zwiększenie liczby uczestników w olimpiadach, konkursach, 
  • wprowadzenie i wykorzystanie  innowacyjnych metod nauczania w celu tworzenia bogatszego zaplecza dydaktycznego, 
  • wykorzystanie dostępnych platform edukacyjnych i programów komputerowych ( ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi internetowych w celach edukacyjnych, w tym praktycznego ich zastosowania – prezentacje, testy, tworzenie czasopism, komiksów, kreskówek )'
 

Udział w projekciema za zadanie  wyzwolić w sobie potencjał innowacyjny przy wykorzystaniu technologii informacyjnych, zwiększyć  swoje kompetencje w zakresie stosowania narzędzi ICT w klasie. Program pozwola także zdobyć umiejętność tworzenia edukacyjnych stron internetowych, blogów i interaktywnych quizów, tworzenie rzeczywistych narzędzi do stosowania w klasie z wykorzystaniem nabytych umiejętności. Wszystkie te narzędzia  będą wspierać i umacniać pracę nauczycieli zarówno w klasie jak i przy opracowywaniu i wdrażaniu różnorodnych projektów. Powyższe atuty przyczynią sie do podniesienia jakości pracy szkoły. Udział w projekcie pomoże podnieść  kompetencje dydaktyczne w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, innowacji pedagogicznych oraz  umiejętności językowych uczestników.  Pozwoli przełamać osobiste bariery kulturowe, językowe i stać się nowoczesną mobilną kadrą pedagogiczną spełniającą standardy europejskiej szkoły. Przyczyni się do realizacji kolejnych projektów edukacyjnych Erasmus+.

 

Regulamin_rekrutacji.docx

plakat.docx

Harmonogram_na_1_rok.docx

oswiadczenie_uczestnika_projektu_bez_iz_2016_(1).docx

Speak in English

Nauczyciele zaangażowani w projekcie spotykają się raz na dwa miesiące, najpierw w celu przydziału zadań, a następnie ich prawidłowej realizacji i ewaluacji. Przez pierwsze 6 miesięcy 5 nauczycieli intensywnie będzie uczyło się języka angielskiego. Zajęcia w wymiarze 80 godzin zorganizowano dzięki pozyskanym na realizację projektu środkom, które wykorzystano także na zakup materiałów dydaktycznych.

Już niebawem szkolenie na Malcie :)

Prezentacja: MALTA_prezentacja_-_Mira.pptx

BROCHURE_MALTA2017_18.pdf

Kurs_na_Malcie_Plan_Zajec1.doc

Szkolenie językowe Malta 2017

Mimo początkowych obaw wszystkim nauczycielom udało się opanować język angielski w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w kursie ICT for Collaborative, Project-Based Teaching and Learning organizowanym na Malcie w dniach 23 – 29 lipca 2017 r. Podczas zagranicznego szkolenia nauczyciele poznali rozmaite programy (m.in. Digital Video, Moovly, Stop Motion Animation, Digital Story, Wordpress, Prezi, Kahoot) użyteczne w pracy dydaktycznej. Nawiązali również kontakty z pedagogami z Niemiec, Irlandii, Islandii i Słowacji. Poza tym, dzięki organizatorom szkolenia, wszyscy mogliśmy zwiedzić najpiękniejsze zakątki Malty.

Promujemy naszą szkołę i gminę.

Szkolenie rozpoczęte. Oprócz niezapomnianych wrażeń czeka nas intensywna praca.

Robimy film - szkolenie z animacji poklatkowej.

Kolejny dzień szkolenia - tworzenie prezentacji w aplikacji Prezi.

Uroczyste wręczenie certyfikatów.

Czas na podsumowanie szkolenia

- Lifelong learning in practice

http://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&dzialy=8&akcja=artykul&artykul=5754

 Jeżeli sądzicie, że nauczyciele nie muszą się uczyć, to jesteście w błędzie. Nie dość, że trzeba wciąż aktualizować zdobytą podczas studiów wiedzę, to jeszcze wypada rozwijać umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i nowych mediów, żeby nie pozostać zbyt daleko w tyle za uczniami. Kolejny obszar obowiązkowej edukacji dla nauczyciela to języki obce jako niezbędne narzędzie porozumiewania się we współczesnym świecie. Poza tym pojawiają się innowacyjne metody nauczania, które również należy poznać i wypróbować.

Edukacja nauczycieli jest możliwa między innymi dzięki programowi Erasmus plus. 
Z bogatej oferty Erasmusa skorzystała zagnańska „Dwójka”, która od grudnia 2016 roku realizuje projekt pt. Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych. Na realizację projektu szkoła pozyskała kwotę 65 452,73 PLN. Uczestniczy w nim 9 nauczycieli: dyrektor szkoły – Marzanna Moćko oraz liderzy zespołów przedmiotowych i nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych. Przez 6 miesięcy 5 nauczycieli intensywnie uczyło się języka angielskiego. Zajęcia w wymiarze 80 godzin zorganizowano dzięki pozyskanym na realizację projektu środkom, które wykorzystano także na zakup materiałów dydaktycznych. Mimo początkowych obaw wszystkim nauczycielom udało się opanować język angielski w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w kursie ICT for Collaborative, Project-Based Teaching and Learning organizowanym na Malcie w dniach 23 – 29 lipca  br.

Podczas szkolenia nauczyciele poznali rozmaite programy (m. in. Digital Video, Moovly, Stop Motion Animation, Digital Story, Wordpress, Prezi, Kahoot) użyteczne w pracy dydaktycznej. Nawiązali również kontakty z pedagogami z Niemiec, Irlandii, Islandii i Słowacji, które być może zaowocują realizacją kolejnych projektów. Poza tym, dzięki organizatorom szkolenia, wszyscy uczestnicy kursu mogli zwiedzić najpiękniejsze zakątki Malty, m.in. pozostałości megalitycznej świątyni, monumentalną cytadelę na wyspie Gozo oraz wspaniałe zabytki Valetty i Mdiny. Popołudniowe spacery ulicami, na których kręcono sceny „Gry o tron” i „Gladiatora”, były niezapomnianym przeżyciem i zasłużoną nagrodą po codziennych kilkugodzinnych zajęciach w pracowni komputerowej.

Szkolenie eTwinning

W grudniu 2017 roku 12 pedagogów z naszej szkoły zostało przeszkolonych z zakresu wykorzystania narzędzi platformy etwinning i realizacji pierwszych projektów na tym portalu.

Czas na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności.

W drugim roku realizacji projektu zaczęliśmy wdrażać narzędzia ICT poznane na szkoleniu zagranicznym oraz dzielić się nimi z innymi nauczycielami nie tylko z naszej szkoły.

Link do bloga założonego na Wordpress - umiejetność nabyta podczas kursu na Malcie. Blog założony i prowadzony w ramach realizacji projektu KEEP CALM I AM A REFUGEE programu Erasmus +. Narzędzie wykorzystywane do promocji naszej szkoły, jako uczestnika projektu Erasmus oraz dzielenia się dobrymi praktykami i wymianą doświadczeń z innymi europejskimi szkołami - uczestnikami projektu, a także do dokumentowania realizacji w/w projektu.
 
Prezentacja zrobiona w aplikacji Prezi. Podsumowanie wizyty partnerskiej.
 
Job shadowing, czyli dzielenie się doświadczeniem o zasięgu europejskim.

http://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&dzialy=8&akcja=artykul&artykul=6148

Job shadowing, to krótki pobyt organizacji partnerskiej w innym kraju w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację. Z taki właśnie wyzwaniem w dniach 19-23 marca b.r. zmierzyła się nasi nauczyciele różnych przedmiotów, którzy gościli na swoich lekcjach dwie panie ze szkoły Escola Ramon Llull (Aula Nova S.L.) w Barcelonie.

 Celem spotkań było przede wszystkim dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkolenia w ubiegłym roku na Malcie w ramach programu Erasmus plus projektu „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”. Podczas obserwacji nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania prezentowali różne techniki pracy z uczniem między innymi ocenianie kształtujące, praca z wykorzystaniem projektu, aplikacji Kahoot, prezentacji PREZI jak również innych programów i telefonów do celów edukacyjnych. Panie przyglądały się  zajęciom pozalekcyjnym (gra w szachy, nauki ścisłe), obserwowały pracę z dziećmi i młodzieżą w gimnazjum, szkole podstawowej, przedszkolu i zerówce. Uczestniczyły w jury, którego zadaniem był wybór 2 uczniów na mobilność do Hiszpanii w ramach programu Erasmus plus "Developing inter and trans curricular skills for 21st century". Obejrzały występy artystyczne w przedszkolu  w ramach gminnego konkursu "Na ludową nutę". We wtorek w godzinach popołudniowych Hiszpanki zaprezentowały swoją szkołę, która jest po części państwowa i prywatna. Popołudnia spędzały pod opieką nauczycieli Beaty Wojtiuk Ślęk oraz Marzeny Pawlik i Aleksandry Zagóskiej, nauczycielki pokazały miłym gościom urokliwe miejsca naszej gminy i Kielc. W czwartek, dzięki uprzejmości Państwa Małgorzaty i Michała Dąbrowskich spotkaliśmy się wspólnie w ich prywatnym domu aby testować wspaniale przygotowane tradycyjne przysmaki polskie, podsumować wizytę, a także podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Na zakończenie Hiszpanki otrzymały tradycyjnie certyfikaty potwierdzające udział w job shadowing oraz upominki przygotowane przez Wójta Gminy Pana Szczepana Skorupskiego oraz Dyrekcję szkoły Panie Marzannę Moćko i Małgorzatę Dąbrowską. Pilar Rafales i Odette Bernabel były pod wrażeniem działań jakie podejmuje szkoła, pracy dyrekcji i nauczycieli. Obie Panie z wielkim zainteresowaniem przeglądały strony kronik szkolnych.

Podsumowując tygodniowy pobyt w naszej placówce podkreśliły bardzo wysoki poziom  prezentowanych  lekcji, profesjonalizm nauczycieli, grzeczne zachowanie uczniów na lekcjach, serdeczność, otwartość i stałą pomoc. Jak same stwierdziły wybór naszej szkoły nie był przypadkowy. Można przeczytać o naszych działaniach na portalu etwinning, Komisji Europejskiej, programu Comenius i Erasmus plus i z pewnością się zainspirować. ZSPnr2 i P w Zagnańsku otrzymał Certyfikat szkoły, która nie tylko potrafi wdrażać nowe europejskie zadania ale także dzielić się nimi na skalę europejską.

Nauczyciele, którzy gościli na zajęciach panie z Barcelony w ramach 'job shadowing": Marzena Pawlik, Anna Gębska, Aleksandra Zagórska, Henryka Górzyńska, Dorota Starz, Beata Wojtiuk-Ślęk, Jolanta Małecka, Dorota Wikło Marta Karbowniczek-Szwed, Paulina Bolmińska-Baran, Adam Góral, Patrycja Zemsta, Agnieszka Bekier, Maryla Przepióra, Bożena Nawrot, Marzena Knez, Marzena Gała.

 

Job shadowing - galeria

Job shadowing
 
Job shadowing
 
Job shadowing
 
Job shadowing
 
 
Job shadowing
 
Job shadowing
 
Job shadowing
 
Job shadowing
 
 
 
 
Zakończyliśmy dwuletni projekt.
 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć