Nawigacja

Projekty unijne

Program unijny zrealizowany

     W roku szkolnym  2011/2012 w Zespole Szkoły Podstawowej nr2 Przedszkola i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku zrealizowany  został dwuletni  projekt unijny pn. „Nowoczesna , przyjazna szkoła-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu  SP nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku .”

Wartość projektu wynosiła 248 920 zł

Wzięło w nim udział 353 uczniów.

 Realizacja projektu dała szanse trwałego podniesienia poziomu edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów. Wyrównano poziom wiedzy wśród uczniów , którzy mieli problemy w nauce wynikające z uwarunkowań rozwojowych , opóźnień z lat wcześniejszych lub trudnej sytuacji rodzinnej .Zajęcia zrealizowano  aktywizującymi metodami z użyciem tablicy multimedialnej. Odpowiednio przygotowano uczniów do podjęcia  z sukcesem nauki w  dalszych etapach edukacji .

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się punkt psychologa i pedagoga .Skorzystało z niego 200 uczniów . Poprzez opiekę pedagogiczną i psychologiczną rozwiązano liczne problemy , poprawiono samoocenę uczniów , przekazano umiejętności uczenia się .Uczniowie otrzymali informacje dotyczące orientacji zawodowej , świadomego budowania ścieżki kariery zawodowej . Zdiagnozowano liczne problemy i pozwolono podjąć odpowiednią terapię .

Zrealizowano również zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój społeczno – informacyjny. Uczniowie nabyli kompetencje kluczowe z zakresu języka obcego , informatyki z wykorzystaniem ICT . Zaszczepiono w uczniach chęć dalszego rozwoju , kształcenia pozalekcyjnego i samokształcenia. Przygotowano do wykorzystania języka angielskiego w prostych sytuacjach życiowych .Kształtowano postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur i narodowości .Zapoznano uczniów z cyfrowymi technikami fotograficznymi , oraz komputerową obróbką zdjęć .

W czasie dodatkowych zajęć  pn. : Warsztaty plastyczne „Malowanie słońcem” , „Koło młodych polonistów” , „Klub twórczych matematyków kreowano wrażliwość na kulturę i sztukę .Rozwijano talenty i zainteresowania w wybranej dziedzinie .Rozszerzono wiadomości , umiejętności z zakresu literatury , teatru , sztuki recytatorskiej . Umożliwiono samodzielne odkrywanie związków i zależności .

Dodatkowe zajęcia w Gimnazjum  obywały się pod nazwą „Pozostań Pitagorasem” , „Koło młodych literatów” , „Młodzi badacze tetrapoda” , „Klub Europejski” .W czasie zajęć rozwijano twórcze , logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie łamigłówek matematycznych na różnych poziomach , rebusach , krzyżówkach . Rozwijano zainteresowania literackie , pisarskie .Poznano budowę geologiczną kamieniołomów w Zachełmiu .Odbyto spotkania z odkrywcami śladów tetrapodadr.Szrekiem .Przybliżono uczniom problemy integracji Europy oraz przygotowano uczniów do życia w zjednoczonej Europie

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć