Nawigacja

Informacja

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 I PRZEDSZKOLA W ZAGNAŃSKU

 1. Biblioteka jest pracownią szkolną, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.
 3. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia na kolejny miesiąc. Wobec czytelnika przetrzymującego książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych książek.
 4. Materiały biblioteczne wypożyczamy wyłącznie na swoje nazwisko.
 5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę pożyczanych książek.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do dbałości o wypożyczone materiały .
 7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez  siebie książki lub inne materiały biblioteczne. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia jest zobowiązany odkupić takie same lub inne, wskazane przez bibliotekarza.
 8. Wszystkie wypożyczone z biblioteki materiały należy zwrócić na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego. Czytelnik zobowiązany jest do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 9. Czytelnik odchodzący ze szkoły zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką.      
 10.  Prowadzenie zajęć dydaktycznych  w bibliotece przez innych nauczycieli odbywa się w godzinach ustalonych wspólnie z nauczycielem – bibliotekarzem.
 11. W bibliotece gromadzona jest literatura metodyczna oraz inne materiały dla nauczycieli i udostępniane są w miarę potrzeb.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć