Nawigacja

Informacja

Regulamin pracowni multimedialnej

 1. Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej służą wyłącznie do celów edukacyjnych (wyszukiwania potrzebnych materiałów, tworzenia dokumentów szkolnych).
 2. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza.
 3. W czasie pracy przy komputerze należy zachować ciszę.
 4. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków i napojów.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 8. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 9. Niestosowanie się do punktów regulaminu może skutkować zakazem korzystania z pracowni multimedialnej na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć