Nawigacja

Nowy Comenius Strona Comenius Nowe logo Wolontariusze z Polski i Turcji w Zagnańsku Konkursy i wyjazd do Turcji Wolontariusze z Macedonii i Turcji w naszej szkole Konkurs Turcja w krajobrazach Dzień Turecki - zaproszenie Konkursy Turcja Dzień Turecki Konkurs plastyczny Regulamin wyjazdów programu Comenius Podsumowanie pracy w I semestrze Zdjęcia z ostatniego pobytu w Turcji Pozdrowienia z Bułgarii Comenius w Portugalii Dzień Włoski Konferencja Comenius Wolontariuszki z Chin i Słowacji w naszej szkole Dzień Włoski - zapowiedź Dzień Włoski Echa wizyty uczniów I Społecznej SP w naszej szkole Styczeń miesiącem spotkań z Szewczykiem Dratewką

Comenius

Nowy Comenius

          
         30 czerwca b.r. Narodowa Agencja ogłosiła wyniki oceny merytorycznej wniosków aplikowanych na lata 2011-2013. Nasza szkoła już po raz drugi otrzymała dotację, tym razem w wysokości 20.000 euro na realizację zaplanowanych w projekcie działań. Wyniki selekcji pokazały, że próg wymagań był bardzo wysoki (patrz:comenius.org.pl). Jesteśmy jedyną szkołą w gminie i jedną z niewielu w powiecie, której wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym i merytorycznym.
Tematyka pierwszego projektu związana była z poznawaniem miejsc świętych i tradycji regionu, natomiast teraz będziemy badać kulturę narodową, w tym muzykę, stroje i tańce każdego z krajów partnerskich pod hasłem: "Doskonalenie podstawowych umiejętności poprzez wymianę kulturową" (IMPROVING BASIC SKILLS THROUGH CULTURAL EXCHANGE).

       Bedziemy tworzyć wspólną stonę internetową, wymyślać logo projektu, plakat promujący współpracę, broszurę na temat tańców i ich legend oraz kalendarz z miejscami wartymi zobaczenia w krajach partnerskich. Zwiedzimy i poznamy codzienne życie Bułgarii, Włoch, Portugalii oraz Turcji, która jest koordynatorem całego przedsięwzięcia. W projekcie będą współpracowały ze sobą dwie szkoły podstawowe, jedna ponadpodstawowa oraz dwa zespoły szkół.
Zajęć w programie jest bardzo dużo. Gorąco namawiam nauczycieli i uczniów już od klasy piątej do realizacji zaplanowanych zamierzeń. Najbardziej aktywni wyjadą na wymianę zagraniczną do jednego z w/w krajów partnerskich, natomiast uczestnicy konkursów związanych z realizacją działań otrzymają cenne nagrody. Rok 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu, w związku z tym dodatkowo zachęcam władze gminy, rodziców i wszystkich mieszkańców do osiągnięcia tych celów, a których program nie wyklucza z wyjazdu.
                                                                                                                                                        Koordynator projektu: Dorota Starz 
  

 

    zdjęcia Comenius

                   zdjęcia Comenius

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć