Nawigacja

 •          Europejskie zmagania wodne - Obrazek 1       Europejskie zmagania wodne - Obrazek 2        Europejskie zmagania wodne - Obrazek 3       Europejskie zmagania wodne - Obrazek 4

  Tegoroczny Dzień Europy był doskonałą okazją na podsumowanie projektów unijnych, które realizuje nasza szkoła. Pozyskiwane fundusze europejskie umożliwiają uczniom podniesienie kompetencji językowych oraz wymianę kulturową. Stale poszerzają także oni wiedzę o krajach Unii Europejskiej, kształtują świadomość oraz promują szkołę nie tylko w naszym regionie, ale i na świecie.

  Dzień Europy odbył się on pod hasłem „Secrets of water”, ponieważ taki tytuł nosił konkurs przeprowadzonyw ramach projektu "Developing inter and trans-curricular skills for 21-st century" programu Erasmus+ (przyznane dofinansowanie 16 720 euro), do którego zostali zaproszeni przedstawiciele klas siódmych szkół naszej gminy. Projekt ma na celu wdrażanie nauczania międzyprzedmiotowegoi podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych. Tym razem uczniowie zmagali się w języku angielskim z zadaniami, którego przewodnim tematem była WODA, a obejmowały one treści z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii oraz znajomości struktur leksykalnych i umiejętności komunikacji w języku angielskim. Pierwsza pisemna część była indywidualna. Drugą zorganizowano w formie quizu drużynowego na platformie Kahoot, a emocje towarzyszące zmaganiom podgrzewał doping pozostałych uczniów. Wspaniałą współpracą w grupie wykazała się tutaj drużyna z Kajetanowa, która w tej części wyprzedziła przeciwników. Udział w konkursie wymagał od siódmoklasistów szerokiej wie

 • 24.05.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Europejskie wodne zmagania.

 • Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych - 14.05.2018 - 08.06.2018r

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów.

  Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Zagnańsk w Uchwale Nr 20/VII/2017:

  • Gmina Zagnańsk przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej   „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 “. Hasło tegorocznej edycji brzmi „AUTOPORTRET. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o budowie poczucia własnej wartości”.
  • Kampania skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, a także do rodziców i nauczycieli. Kampania będzie realizowana w Szkole Podstawowej nr 2 w Zagnańsku..
  • Głównym celem kampanii jest wspieranie budowy poczucia własnej warto
 • Mimo, że dorastając stajesz się bardziej niezależny, nadal  ucz się tego, jak powinno postępować w kontaktach z nieznajomymi.

  Uświadomienie tego, co może grozić Ci ze strony nieznajomych, pomoże zapewnić Ci bezpieczeństwo i zmniejszy obawy twoich rodziców.

  Nie wystarczy stosować się do zasady „Nie rozmawiaj z nieznajomymi”. Możesz nie wiedzieć, w jaki sposób odróżnić nieznajomych od innych ludzi, których spotykasz na co dzień. Możesz również zastanawiać się, dlaczego wolno Ci rozmawiać z nowym nauczycielem lub sąsiadem – czyli z osobami, których wcześniej nie znałeś – a nie wolno z innymi nieznajomymi ludźmi.

 •       W dniu 15.05.2018r w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli z rzeźbiarzem,  regionalistą  Panem Krzysztofem Wesołowskim.

  W nawiązaniu do wcześniej przeprowadzonych warsztatów rzeźbiarskich w świetlicy szkolnej pan Krzysztof Wesołowski opowiadał o swojej twórczości w kontekście zrealizowanych już wielu inicjatyw  zarówno na terenie gminy jak i województwa. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali gościa, przyglądali się już wykonanym pracom oraz tworzeniu rzeźby ,,krok po kroku".

 • Informacja

  Lista dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do Przedszkola w Zagnańsku na rok szkolny 2018/2019 dostępna jest w sekretariacie szkoły.

  Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola jest potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 11-20 kwietnia 2018r.

  Kryteria i harmonogram rekrutacji

  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk na rok szkolny 2018/2019.

 •      "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek"- takie hasło przyświecało Ogólnoszkolnemu Konkursowi Recytatorskiemu o tematyce patriotycznej, który odbył się w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku w dniu 8 maja 2018 roku.

  Uczniowie  przystąpili do rywalizacji w związku z realizacją zadań projektu ogłoszonego przez Studium Prawa Europejskiego - "Szkoła młodych patriotów", co wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

     Młodzi artyści , podzieleni na kategorie klas I-III i IV-VII i gimnazjum, zaprezentowali wybrane przez siebie wiersze polskich poetów, którzy w swoich utworach chwalą, podziwiają, a czasem ganią naszą piękną Ojczyznę. Różnorodność  wykonywanych utworów pod względem tematycznym i formalnym – pozwoliła   z satysfakcją stwierdzić, iż młodzież  i dzieci  w naszej szkole bardzo dobrze znają poezję i ją rozumieją .Wiele wykonań zachwyciło jury, jak i uczestników zmagań. Podziwiano techniki wygłaszania utworu poetyckiego, warsztat aktorski oraz  umiejętność interpretacji. Uczniowie wykazali się wspaniałą wrażliwością,  pomysłowością ,ale także udowodnili, że wiedzą, co znaczy być Polakiem, co znaczy być dumnym ze swej Ojczyzny. Wszyscy deklamujący  zasłużyli na słowa podziwu i uznania. Widzowie mogli wysłuchać wierszy, m.in :           A. Mickiewicza,               M. Konopnickiej,              W. Bełzy, C.K. Norwida,                      Z. Herberta,           ks. J. Twardowskiego.

liczba odwiedzin: 1628321

Niedziela 27.05.2018

Galeria zdjęć

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć