Nawigacja

Podróże Małego Księcia przez Europę

ERASMUS 2019-2021

Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku od września 2019 roku rozpoczął realizację dwóch międzynarodowych projektów z programu Erasmus Plus.

Społeczna i edukacyjna wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałanie wczesnemu zakończeniu nauki, budowanie tolerancji, rozwiązywanie problemów uczniów z grup defaworyzowanych, doskonalenie sprawności komunikacji w szczególności w języku angielskim, to główne priorytety pierwszego projektu z dotacją w wysokości 37320,00 euro, zatytułowanego "Przełamywanie barier poprzez dzielenie się spuścizną narodową".

Nauczyciele i uczniowie z sześciu europejskich szkół, w tym z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku oraz szkoły partnerskie z Sardynii, Turcji, Madery, Grecji i Macedonii, zaprezentują swoje dziedzictwo kulturowe na poziomie lokalnym i międzynarodowym, poprzez tworzenie dokumentacji w postaci filmów, ebooków, ulotek, plakatów, scenek teatralnych. Poznamy europejskie oraz zaprezentujemy nasze zabytki znajdujące się na liście UNESCO, zorganizujemy festiwal kultury w ramach dni otwartych w szkole oraz Dzień Światowego Dziedzictwa w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Zadaniom tym będzie przewodniczyć zagnańska "dwójka" - główny koordynator i pomysłodawca projektu. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze spotkanie już w listopadzie w Macedonii, w szkole, która pierwszy raz bierze udział w tak wielkiej inicjatywie europejskiej. Spotkanie partnerskie w Polsce zaplanowane jest na maj 2021 r.

Kolejny, również dwuletni projekt, z dotacją 18120,00 euro, którego koordynatorem jest szkoła niemiecka, łączy cztery kraje: Polskę, Portugalię, Rumunię i Niemcy. Tematyka tego przedsięwzięcia wiąże się ściśle z teatrem oraz doskonaleniem kompetencji językowych. Wszystkie zadania zostaną realizowane w ramach projektu zatytułowanego "Podróże Małego Księcia przez Europę - przewodnik teatralny dla szkoły podstawowej". Szkoła z Zagnańska odpowiedzialna będzie m.in. za scenę - światło, muzykę, rekwizyty, maski i kostiumy wykorzystane w przedstawieniu. Będziemy przygotowywać fragment przedstawienia opartego na podróżach "Małego Księcia" po Europie. Spotkanie szkół partnerskich w Zagnańsku planowane jest w dniach 15-19 czerwca 2020 roku. W trakcie realizacji tych dwóch inicjatyw powstanie wiele produktów końcowych, którymi będziemy dzielić się na platformie eTwinning, portalu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych swoich szkół tak, aby nasza współpraca, zadania i ich realizacja docierały do jak największej grupy odbiorców. Zaplanowane spotkania partnerskie europejskich szkół w Zagnańsku z pewnością przyczynią się do wyjątkowej promocji naszej szkoły, gminy i kraju, eksponując tym samym walory kulturowe naszego regionu.

Przypomnijmy, że Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach edukacyjnych związanych z mobilnością, najpierw Comenius, a później Erasmus Plus, od 2008 roku. Dzięki przyznanym dotacjom na realizację trzech projektów w ramach pierwszego i trzech w ramach drugiego programu, w mobilnościach uczestniczyło prawie stu nauczycieli i uczniów.

W obu projektach zaangażowani będą uczniowie z klas szóstych i siódmych, którzy utworzą dwa Kluby Erasmusa odpowiednio po 15 i 20 uczestników. Uczniowie ci, pod opieką zaangażowanych w projekt nauczycieli, będą realizować zadania projektowe oraz przygotowywać się do wymiany międzynarodowej do wybranego kraju partnerskiego, gdzie będą gościć w domach swoich rówieśników. Swoje wrażenia z pobytu oraz produkty finałowe udziału w projektach zaprezentują na forum klasy i szkoły, a także wśród lokalnej społeczności podczas imprez i uroczystości środowiskowych.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć