Nawigacja

Godziny pracy pedagoga szkolnego Porady pedagoga Warsztaty profilaktyczne w dwójce Sprawozdanie z działań podjętych w roku szkolnym 2018/2019 w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego.

Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny mgr Jadwiga Dziedzic

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Poniedziałek

   7.00-13.45

7.15-8.00 Logopedia

 

 

 

 

Wtorek

    11.00-16.00

11.00-11.45 Logopedia

Poradnictwo indywidualne

14.40-15.25 Trening ortograficzny

 

Środa

    7.00-13.45

8.00-9.40 Współorganizowanie zajęć -fizyka, matematyka

 

 

 

Czwartek

    8.00-13.45

8.00-8.45Logopedia

8.55 -9.40 Współorganizowanie zajęć -matematyka

 

 

Piątek

                 9.00-14.00

9.50-10.35 Współorganizowanie zajęć-chemia

 

 

 

winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink

 

Pedagog szkolny oferuje pomoc uczniom i ich rodzicom w następujących problemach:

 • analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych
 • rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami i środowiskiem
 • przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
 • wdrażaniu uczniów do przestrzegania obowiązujących norm społecznych
 • przeciwdziałaniu paleniu tytoniu, spożywania alkoholu i używania narkotyków, dopalaczy poprzez ukazywanie społeczno-ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych skutków uzależnień
 • pokazaniu alternatywnych „sposobów życia” i ograniczeniu zainteresowania młodych ludzi środkami psychoaktywnymi i negatywnymi subkulturami
 • dożywianiu i organizowaniu pomocy materialnej uczniom z rodzin o trudnej sytuacji życiowej (pomoc w uzyskaniu zasiłków, stypendiów)
 • w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu
 • w nawiązaniu kontaktów z Poradniami Pedagogiczno-Psychologicznymi i innymi specjalistycznymi
 • terapii pedagogicznej i logopedycznej

Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

 

Pomocne kontakty:

*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie, 26-010 Bodzentyn, ul.Wolności 1A, tel. 41 3115020

*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul.Spacerowa 8a, tel. 41 3113135

*Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Kielce ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65, tel.41 3686831

*Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Kielce, ul.1Maja 196, tel.41 3681867

*Poradnia Zdrowia Psychicznego Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, Kielce, ul.Karczówkowska 36,tel.41 3455665

*Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej „Caritas”, Kielce, ul.Urzędnicza 7b, tel.41 3664847

*Świętokrzyski Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Monar”, Kielce, ul.Malików 150b, tel.41 367369

*Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce, ul, Jana Nowaka-Jeziorańskiego 65, tel.41 3676788

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć