Nawigacja

Erasmus plus

„Podróże Małego Księcia przez Europę" 2019-2021

Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku od września 2019 roku rozpoczął realizację  międzynarodowego projektu pt.: „Podróże Małego Księcia przez Europę – przewodnik teatralny dla szkoły podstawowej” w ramach programu Erasmus Plus z dotacją 18120,00 euro. Koordynatorem jest szkoła niemiecka, która będzie współpracować z trzema krajami europejskimi tj.: Polską, Portugalią i Rumunią.
Nauczyciele i uczniowie zagnańskiej „dwójki” będą odpowiedzialni m.in. za przygotowanie sceny (światło, muzyka, rekwizyty, maski i kostiumy). Kolejnym zadaniem jest wystawienie fragmentu przedstawienia opartego na podróżach „Małego Księcia” po Europie.

Projekt ten skierowany jest do wszystkich uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej, chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych oraz gotowych do podejmowania działań projektowych. W procesie rekrutacji (wrzesień 2019) zostanie wyłonionych 15 uczniów, którzy utworzą Klub Erasmus.

Uczestnicy oprócz wykonywania powierzonych im zadań, będą uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych oraz gościć w domach swoich rówieśników.
W czerwcu (15.06-20.06.2020) zaplanowane jest spotkanie partnerskich szkół w Zagnańsku, podczas którego zaprezentujemy naszą szkołę. W trakcie realizacji projektu powstanie wiele produktów końcowych, które będziemy na bieżąco prezentować na stronie internetowej naszej szkoły, platformie eTweening oraz portalu społecznościowym Facebook. Działania te niewątpliwie przyczynią się do promowania naszej gminy i szkoły w Europie.

Koordynator: Dorota Starz

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację działań:

Beata Wojtiuk- Ślęk

Anna Gębska

Paulina Bolmińska-Baran

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć