Nawigacja

Projekty unijne

Projekty unijne w naszej szkole

Projekty ze środków Unii Europejskiej zrealizowane w naszej szkole w latach 2007 - 2012   

Program operacyjny

 

Nazwa projektu

             1

Stworzenie internetowego centrum (4 stanowiska)
w bibliotece szkolnej

„Internetowe centrum informacji multimedialnej
 w bibliotekach szkolnych”

----------

16282 zł

             2

„Pomocna dłoń” – pozalekcyjne zajęcia    
w ramach świetlicy socjoterapeutycznej

„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych”

-----------

10990 zł

3

„Zajęcia dodatkowe z zakresu technologii informacyjnej”

„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych”

------------

5950 zł

4

„Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego”

„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych”

 

------------

7700 zł

5

„Zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym”

„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego                      i organizacji pozarządowych”

------------

44100 zł

6

Wizyta przygotowawcza Doroty Starz

„Uczenie się przez całe życie”

D. Starz

2897 zł

7

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, matematyki ,                 j. polskiego, informatyki, fizyki, geografii, chemii,  plastyki, muzyki.

Kapitał Ludzki

B. Kowalska

291740 zł

8

Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne ze Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich

Pomoc finansowa na zakup 13 komputerów

M. Moćko

20000 zł

9

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Przedszkole dla wszystkich – promocja wychowania przedszkolnego i organizacja punktu przedszkolnego                         w Gminie Zagnańsk

M. Przepióra

174350 zł

10

„Uczenie się przez całe życie”

Miejsca kultu i tradycje – fundamentem Europy

D. Starz

24000 euro

11

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w SP nr 2 w Zagnańsku

Rządowy program „Radosna szkoła”

---------

18000 zł

12

Szkolny Plac Zabaw

Rządowy program „Radosna szkoła”

---------

130000 zł

13

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup                    o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacji-zajęcia dodatkowe dla uczniów.

Kapitał Ludzki

M. Moćko

248920 zł 

14

„Uczenie się przez całe życie”

Partnerski projekt szkół

D. Starz

20000euro

15

Zmniejszanie nierówności                   w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Przedszkole dla wszystkich – promocja wychowania przedszkolnego i organizacja punktu przedszkolnego                       w Gminie Zagnańsk

M. Przepióra

259242,00

16

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup                    o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacji-zajęcia dodatkowe dla uczniów

Kapitał Ludzki

P. Radzewicz

143705,00

 

Ogółem pozyskaliśmy kwotę 1 549876zl.    Na unowocześnienie bazy szkoły  wykorzystaliśmy 320841 zł.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć