Nawigacja

Ochrona danych

Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku, ul. Turystyczna 59, 26-050 Zagnańsk.

 

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Izabelę Remjasz z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony Swoich danych osobowych pocztą elektroniczną  na adres iod.spzag@wp.pl

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć