Nawigacja

 • ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

  ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

   

  W dniu 4 października 2019 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli matematyki włączyli sie do akcji "Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia"

  Celem tej akcji jest propagowanie uczenia się tabliczki mnożenia w inny sposób - zabawowy i przyjemny. Nauczyciele matematyki przygotowywali uczniów już kilka dni wcześniej, powtarzając tabliczkę na każdej lekcji.

  W samym dniu akcji uczniowie stworzyli Patrole Egzaminacyjne, które wyposażone w losy, odpytywały z tabliczki mnożenia swoje koleżanki i kolegów oraz dorosłych w ramach zadania: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! Ponadto na każdej lekcji matematyki w tym dniu odbywały sie konkursy, gry i zabawy związane ze sprawdzaniem znajomości tabliczki mnożenia.

  Wszyscy, którzy wyróżnili sie znajomością tabliczki, uzyskali tytuł Eksperta Tabliczki mnożenia.

  Mamy nadzieję, że akcja podobała sie naszym uczniom, nauczycielom, rodzicom i wszystkim odwiedzającym w tym dniu naszą szkołę.

  Zapraszamy do zabawy w przyszłym roku szkolnym.

 • Wymiana dobrych praktyk z zaprzyjaźnioną szkołą z Pacanowa

  Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie od 2018 roku realizuje projekt Erasmus Plus związany z zajęciami pozalekcyjnymi. W czwartek, 3 października nasza szkoła  została zaproszona na tamtejsze obchody Dnia Erasmusa. Naszą placówkę reprezentowała delegacja w osobach Pani Dyrektor Marzanna Moćko, koordynator projektów Erasmus plus Pani Dorota Starz oraz uczniowie klasy VII a- Zuzia Zemsta, Maja Garycka, Zuzia Bolmińska, Konrad Bujnowski i Łukasz Moskalik. Podczas godzinnej prezentacji rezultatów projektu Erasmus mogliśmy obejrzeć działania, jakie podejmuje szkoła w Pacanowie w związku z jego realizacją. Obecni podczas spotkania, przedstawiciele władz Pacanowa oraz ŚCDN bardzo ciepło i z uznaniem wypowiedzieli się na temat realizacji międzynarodowych projektów partnerskich w szkołach. Był to też doskonały czas na wymianę doświadczeń na temat przygotowania wizyt partnerskich, zarządzania czasem i finansami w projekcie oraz prezentacji rezultatów przez uczniów. Liczymy, że współpraca ze szkołą będzie nadal kontynuowana.

 • Ogłoszenie

  W związku z zakończeniem rekrutacji uczniów do dwóch projektów Erasmus plus na kolejne dwa lata jesteśmy zmuszeni poszerzyć rekrutację o klasy ósme oraz klasy piątą a i b. Wymagany wiek uczniów podczas mobilności -12 lat. Rekrutacja trwa do 14 października. Pamiętajcie, że warunkiem udziału w wyjeździe zagranicznym jest goszczenie u rodziny rówieśnika oraz przyjęcie ucznia lub uczennicy w swoim domu podczas spotkania w Polsce w maju 2020 lub maju 2021 roku. Liczy się kolejność zgłoszeń.Więcej informacji u koordynatora, pani Doroty Starz

 • Powitaliśmy kolejnego zagranicznego wolontariusza

  Zespól Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku od 2016 roku realizuje zadania wolontariatu europejskiego po przyznanych na ten cel akredytacjach w latach 2015 i 2018. Dzięki tej inicjatywie w szkole możemy co roku gościć dwójkę zagranicznych wolontariuszy. Tą wspaniałą przygodę zapoczątkowali Nerea z Hiszpanii i Jozsef z Węgier. Byli z nami także inni wolontariusze z Hiszpanii, jak również z Francji i Włoch.

  W czwartek, 19 września powitaliśmy kolejną młodą osobę, która przez 10 miesięcy będzie realizowała zadania w ramach projektu EVS "Wolontariusze dla solidarności" z  programu Erasmus plus. Jaume Sansano Colomina pochodzi z Alicante w Hiszpanii, ma 18 lat i jest otwarty na wspólpracę ze szkołą. Już pierwszego dnia Jaume spotkał się z Panią Dyrektor Marzanną Moćko oraz większością klas, zaprzyjaźnił sie z dziećmi, prowadził nawet fragment lekcji języka angielskiego w klasie I. Wkrótce dołączy do nas kolejny wolontariusz, z Turcji. Spotkania z wolontariuszami to doskonała okazja do doskonalenia kompetencji językowych przez uczniów i nauczycieli, a także poznania innych kultur. Co roku nasi wolontariusze wspierają pracę szkoły poprzez stałą pomoc w przedszkolu, na świetlicy, lekcjach oraz dodatkowych zajęciach. Uczestniczą w wycieczkach, rajdach, integrują się z nauczycielami i uczniami. Po zakończonej pracy chętnie wracają do Zagnańska, chociaż na chwilę. Wolontariusze są dostępni także dla innych szkół naszej gminy.

                                                                                  Dorota Starz

 • Ogólnopolska kampania „Sprzątanie Świata-Polska 2019”

  Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku po raz kolejny współuczestniczy w Ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie Świata-Polska 2019” pod hasłem: Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!

  We współpracy z Urzędem Gminy w Zagnańsku oraz Nadleśnictwem w Zagnańsku 20.09.2019r. nauczyciele wraz z uczniami sprzątali tereny leśne i użyteczności publicznej. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w worki foliowe i rękawice. 

  W ramach prowadzonej akcji prelekcję do uczniów nt. ekologii skierował nadleśniczy pan Marek Lenartowicz. 

   

 • Warzywa i owoce w szkole

  O PROGRAMIE

  „Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2019/2020 stanowią jedno działanie.  

  Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

  Od roku szkolnego 2019/2020 wszystkie szkoły podstawowe mogą brać udział udziału w nowym „Programie dla szkół”, dzięki któremu dzieci rozpoczynając naukę w szkole podstawowej będą uczyły się prawidłowych nawyków żywieniowych, a w szczególności poznawały walory diety bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

  W nowym programie szkolnym mogą uczestniczyć dzieci  z  klas I–V szkół podstawowych. 
  W roku szkolnym 2019/2020 program obejmuje ok. 1,8 mln uczniów. Dzieci będą otrzymywały bezpłatnie, kilka razy w tygodniu przez 20 tygodni w roku szkolnym, owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne. Aby zwiększyć atrakcyjność i skuteczność programu rozszerzono katalog produktów, tak aby dzieci miały możliwość poznać i polubić nowe smaki. Program ma kreować prozdrowotne postawy i zachowania dzieci, dlatego będą im udostępniane produkty o wysokich walorach zdrowotnych, świeże i niskoprzetworzone:

  • owoce (jabłka, gruszki, truskawki, śliwki) i warzywa (marchew, rzodkiewki, papryka, pomidorki, kalarepa) oraz soki,
  • mleko spożywcze oraz naturalne produkty mleczne: jogurt, kefir, serek twarogowy.

   Aby skutecznie kształtować nawyki żywieniowe dzieci samo udostępnianie im produktów nie wystarczy. Dlatego dzieci będą uczestniczyły w specjalnych działaniach edukacyjnych prowadzonych  zgodnie z wytycznymi MEN przez szkoły, a mającymi na celu naukę samodzielnego dokonywania właściwych wyborów żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia owoców i warzyw oraz produktów mlecznych, zdrowej diety i innych powiązanych zagadnień.  

  Program „Owoce w szkole” jest programem WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) Unii Europejskiejuruchomionym przez Komisję Europejską. Program jest działaniem Komisji Europejskiej zmierzającym do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, walką z nadwagą i otyłością.

  W naszej szkole w programie uczestniczą wszystkie dzieci klas I-V. Dzieci otrzymują bezpłatnie owoce i warzywa  do jedzenia lub soki owocowe do picia.  W każdej klasie w ciągu roku szkolnego wychowawca przeprowadza lekcje związane tematycznie z propagowaniem zdrowego odżywiania.

  Owoce w szkole

  Założenia programu „Owoce w szkole”
  Cele programu:
  Strategia krajowa określa następujące cele programu „Owoce w szkole”:
  trwałą zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się nawyki żywieniowe,
  podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci – oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.
   
  Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:
  wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym,
  wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,
  spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

 • 18.09.2019

  Nowe projekty Erasmus Plus w zagnańskiej "dwójce".

 • Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

  Co to są sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM)?

  Energia elektromagnetyczna jest najstarszą formą naturalną energii we wszechświecie i jako taka, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Wszystkie źródła PEM można podzielić na naturalne – występujące na Ziemi i we wszechświecie, oraz sztuczne (tzw. elektrosmog) – wytworzone przez człowieka.

  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne PEM są jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. W 2011 r. sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczone zostały przez WHO do Grupy 2B (możliwie rakotwórcze). Niestety, efekty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego często się je lekceważy.

   Główne źródła sztucznych pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości to:

  • stacje bazowe telefonii komórkowej (GSM, UMTS, LTE);
  • telefony komórkowe, smartfony, itp.;
  • bezprzewodowe telefony stacjonarne typu DECT;
  • urządzenia z włączoną bezprzewodową łącznością: Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Wi-Max;
  • bezprzewodowe mierniki zużycia energii elektrycznej, wody, gazu (tzw. Smart Meters);
  • bezprzewodowa łączność profesjonalna TETRA;
  • radary: wojskowe, lotniskowych, meteorologicznych.

  Jak można ograniczyć poziom zanieczyszczenia PEM?

  Zgodnie z art. 86 Konstytucji RP „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność
  za spowodowane przez siebie jego pogorszenie”. Warto więc codziennymi czynnościami zadbać o  zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia sztucznymi PEM w najbliższym otoczeniu. Można to zrobić poprzez:

  • Ograniczanie rozmowy przez telefon komórkowy do niezbędnego minimum;
  • Wyłączanie w telefonie: Wi-Fi, Internetu mobilnego (3G/4G) i Bluetooth, synchronizacji danych, kiedy to możliwe (dzięki temu, dłużej wytrzyma również bateria).
  • Włączanie na noc w telefonie, tablecie trybu samolotowego tzw. Offline (telefon nadal będzie działał jak budzik).
  • Wyłączanie routera Wi-Fi, jeśli z niego się nie korzysta, zwłaszcza na noc (niektóre routery można zaprogramować, aby automatycznie wyłączały się o określonej godzinie).
  • Preferowanie Internetu przewodowego, a korzystanie okazjonalnie z Internetu mobilnego (łącze przewodowe, a zwłaszcza światłowodowe jest bezpieczniejsze, stabilniejsze i szybsze, niż bezprzewodowe).

  Polska - działania w zakresie ochrony przed PEM

  Rok 2016 r. w zakresie prac i działań Polski w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest rokiem przełomowym.  

  Poniżej wszystkie działania samorządowców i aktywistów z Krakowa oraz rządu i Prezydenta RP w tym zakresie – krok po kroku.

   

  • W marcu 2016 r. po posiedzeniu Sejmowej Komisji Cyfryzacji i Innowacji, strona społeczna zaproponowała Pani Minister Cyfryzacji wycofanie z Megaustawy zapisów dot. części bezprzewodowej, aby nie blokować części przewodowej i aby jak najszybciej nadrobić zaległości Polski w tym obszarze-światłowodów. Pomysł ten poparł Prezydent RP organizując spotkanie w Belwederze 4 kwietnia 2016 r. w odpowiedzi na apel strony społecznej wspartej Radnymi Miasta Krakowa i parlamentarzystami z Małopolski http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,279,w-belwederze-o-falach-elektromagnetycznych.html.
  • Po spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP, Pani Minister Streżyńska wycofała się z zapisów dot. SBTK i zaproponowała powołanie Zespołu ds. PEM, który przygotuje nowe przepisy dot. telekomunikacji bezprzewodowej, oto propozycja Pani Minister:
  1. wycofanie obecnych korzystnych dla radiokomunikacji zmian (5 przepisów) i przeprocedowanie pozostałej części ustawy do końca (rozwiązania przewodowe)

  Przygotowanie pakietu ustawy o ochronie mieszkańców a w niej następujących zmian:

  1. kontrole bez uprzedzenia,
  2. poszerzenie katalogu uprawnionych do wszczęcia postępowania kontrolnego (jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, grupy mieszkańców),
  3. rozszerzenie udziału społecznego w procesie budowlanym poprzez obligatoryjne zgłoszenie do organu ochrony środowiska z prawem zgłoszenia przez ten organ sprzeciwu w ciągu 30 dni,
  4. sankcje,
  5. wzmocnienie organów kontrolnych: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  6. poszerzenie obowiązków/uprawnień informacyjnych (rozkład PEM); uprawnieni do żądania informacji: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, właściciele nieruchomości,
  7. budowa niezależnej jednostki badawczej – zrobienie badań przesiewowych ludności pod kątem wpływu PEM na zdrowie człowieka,
  8. kampania informacyjna - edukacyjna.

  https://mc.gov.pl/aktualnosci/powstanie-raport-o-wplywie-pem-na-zdrowie-mieszkancow

   Świat - działania w zakresie ochrony przed PEM

  Poszczególne kraje i instytucje na świecie podejmują działania edukacyjne i legislacyjne w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi.

  Według  Światowej Organizacji Zdrowia sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM, ang. EMF) wszystkich częstotliwości stanowią jeden z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników wpływających na środowisko. Wszyscy, w różnym stopniu są obecnie narażeni na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, których natężenie będzie wzrastać wraz z postępem technologicznym.

  Problem dwukrotnie poruszyły instytucje Unii Europejskiej w 2009 i 2011 roku apelując w Rezolucjach o podjęcie  pilnych działań przez kraje członkowskie.

  W Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie:

  Treść rezolucji

  • wzywa do szczególnego uwzględnienia skutków biologicznych przy dokonywaniu oceny potencjalnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie, zwłaszcza że według niektórych badań najbardziej szkodliwe skutki występują przy najniższych poziomach promieniowania
  • zauważa, że zarówno podmioty z branży, jak i odpowiednie podmioty zarządzające infrastrukturą i właściwe organy już teraz mogą oddziaływać na pewne czynniki, np. wprowadzając przepisy dotyczące odległości między miejscami, w których przebywają ludzie  a przekaźnikami; wzywa do optymalnego rozmieszczania masztów i przekaźników, a także do wspólnego korzystania z masztów i przekaźników umiejscowionych przez dostawców, tak by ograniczyć liczbę nieodpowiednio zlokalizowanych masztów i przekaźników; wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania odpowiednich wytycznych
  • zachęca państwa członkowskie oraz władze lokalne i regionalne do utworzenia punktu kompleksowej obsługi wydającego pozwolenia na montaż anten i przekaźników oraz do uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego regionalnego planu rozmieszczania anten
  • wzywa państwa członkowskie, by wraz z operatorami z branży udostępniły społeczeństwu mapy przedstawiające narażenie na linie wysokiego napięcia, częstotliwości radiowe i mikrofale, zwłaszcza generowane przez maszty telekomunikacyjne, przekaźniki radiowe i anteny telefoniczne; wzywa do umieszczenia tych informacji na stronie internetowej, tak aby opinia publiczna mogła z łatwością się z nimi zapoznać oraz do ich rozpowszechnienia w mediach
  • potępia niektóre kampanie marketingowe operatorów telefonicznych, np. sprzedaż telefonów komórkowych przeznaczonych wyłącznie dla dzieci czy też skierowane do nastolatków oferty abonamentów z "darmowymi minutami"
  • proponuje, by UE włączyła do swojej polityki jakości powietrza w pomieszczeniach badanie dotyczące narażenia obywateli na stałą emisję mikrofal w ich domach;
  • jest żywo poruszony faktem, że towarzystwa ubezpieczeniowe dążą do wykluczenia zagrożeń związanych
   z polami elektromagnetycznymi z polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co wyraźnie dowodzie, że europejscy ubezpieczyciele już stosują własną wersję zasady ostrożności
  • wzywa państwa członkowskie do pójścia za przykładem Szwecji i uznania osób cierpiących na nadwrażliwość elektromagnetyczną za osoby niepełnosprawne w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony i równych szans;
  • zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom
   i parlamentom państw członkowskich, Komitetowi Regionów i Światowej Organizacji Zdrowia.

   W Rezolucji z 27 maja 2011 (nr 1815) „Potencjalne niebezpieczeństwa płynące z pól elektromagnetycznych i ich wpływ na środowisko"

  Treść rezolucji

  • Powtórnie podkreślono wagę problemu przypominając, że według  Światowej Organizacji Zdrowia pola elektromagnetyczne wszystkich częstotliwości stanowią jeden z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników wpływających na środowisko. Wszyscy, w różnym stopniu są obecnie narażeni na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, których natężenie będzie wzrastać wraz z postępem technologicznym.
  • Na świecie istnieje 1.4 miliona stacji bazowych a ich liczba znacząco rośnie wraz z rozwojem technologii trzeciej generacji.  Inne sieci bezprzewodowe, które zapewniają  dostęp do szybkiego Internetu, i usług takich jak lokalne strefy bezpłatnego Internetu są również coraz bardziej powszechne w domach, biurach  i wielu ogólnie dostępnych miejscach (lotniska, szkoły, tereny zabudowane). Wraz z ilością stacji bazowych i lokalnych sieci bezprzewodowych wzrasta ekspozycja ludzi na fale radiowe.
  • Zalecono zastosowanie reguły ALARA(przyjęcie najniższej z możliwych wartości) mając na uwadze zarówno termiczne jak i nietermiczne lub biologiczne skutki oddziaływania pola i promieniowania elektromagnetycznego. Co więcej,  należyte środki ostrożności powinny być  zastosowane, nawet jeśli naukowe dowody nie określają ryzyka z  wystarczającą pewnością. W kontekście rosnącej wciąż ekspozycji ludzi, w szczególności najbardziej podatnych na promieniowanie dzieci i młodzieży, koszty ludzkie
   i ekonomiczne zaniedbań na polu profilaktyki mogą być ogromne.
  • Ubolewa się, że pomimo nawoływań  do zastosowania środków ostrożności jak i licznych rekomendacji, deklaracji oraz statutowych i prawnych korzyści, ciągle brak jest reakcji na znane i zatrważające niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia, oraz, że wciąż zwleka się z podjęciem i wdrożeniem  koniecznych systemowych działań, mających na celu ochronę zdrowia. Wstrzymywanie się z podjęciem działań ochronnych do czasu uzyskania niezbitych naukowych i klinicznych dowodów, może prowadzić do bardzo wysokich kosztów zdrowotnych i ekonomicznych, jak to miało miejsce w przypadku azbestu, benzyny z ołowiem lub tytoniu.
  • Zaleca się aby ustanowić ochronne normy dla długotrwałej ekspozycji na mikrofale wewnątrz budynków zgodnie z zasadą ostrożności, nie przekraczające 0.6 V/m, a w przyszłości zredukować tę wartość do 0.2 V/m (obecnie obowiązująca w Polsce norma ekspozycji to 7V/m).
  • Zaleca, aby wyznaczać miejsca budowy nowych anten  GSM, UMTS, WiFi i WIMAX nie tylko zgodnie
   z interesem operatorów, ale w konsultacji z samorządem lokalnym, władzami miast oraz mieszkańcami
   i stowarzyszeniami mieszkańców.
  • Zaleca zredukować istniejące normy promieniowani dla stacji bazowych telefonii komórkowych zgodnie
   z zasadą ALARA oraz całościowo i ciągle monitorować wszystkie działające anteny.

  Poważnym problemem na świecie stała się rosnąca wykładniczo liczba osób, którzy cierpią z powodu nadwrażliwości na pola elektromagnetyczne (ang. EHS). W Europie szacuje się, że nawet do 10% do 15% populacji jest „elektrowrażliwa"  Osoby dotknięte tym syndromem odczuwają objawy ekspozycji natychmiast lub nawet do kilku godzin po wystawieniu na działanie sztucznych pól elektromagnetycznych. Szwecja m.in. uznała nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne za zaburzenie zdrowia oraz stworzyła strefy ochronne dla osób dotkniętych tym schorzeniem.

  Problem "nadwrażliwości elektromagnetycznej" poruszyli kolejny w 2012 roku także europejscy parlamentarzyści: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P7-DCL-2012-0014&format=PDF&language=PL , gdzie wezwali rządy państw członkowskich do zastosowania obowiązujących przepisów dotyczących promieniowania elektromagnetycznego oraz działania szkodliwych substancji, a takżedo ścisłego stosowania zasady ostrożności, przy jednoczesnym podejmowaniu skutecznych środków w zakresie kwestii dotyczących zdrowia i środowiska w celu natychmiastowego zapewnienia ochrony dotkniętym tymi problemami osobom, których liczba wzrasta wykładniczo. Podkreślili, że pacjenci cierpiący na nadwrażliwość elektromagnetyczną narażeni są na promieniowanie elektromagnetyczne,  na które nie mają wpływu.

  Informacje na temat działań Unii Europejskiej w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi można znaleźć w języku polskim na stronie Komisji Europejskiej Kliknij tutaj:

  http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/eu_actions/index_pl.htm

 • Dwa erasmusy dla dwójki

  Olbrzymie granty dla dla naszej szkoły

  Społeczna i edukacyjna wartość europejskiego dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki, budowanie tolerancji, rozwiązywanie problemów uczniów z grup defaworyzowanych, doskonalenie sprawności komunikacji w szczególności w języku angielskim to główne priorytety, którymi będziemy zajmować się  w kolejnych dwóch latach w ramach przyznanej dotacji z programu Erasmus plus w wysokości 37320,00 euro na realizację projektu  "Przełamywanie barier poprzez dzielenie się spuścizną narodową". Nauczyciele i uczniowie z sześciu europejskich szkół w tym Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku oraz szkoły partnerskie z Sardynii, Turcji, Madery, Grecji i Macedonii zaprezentują swoje dziedzictwo kulturowe na poziomie lokalnym i międzynarodowym, będą  tworzyć min. filmy, ebooki, ulotki, plakaty, scenki teatralne. Zadaniom tym będzie przewodniczyć zagnańska "dwójka" - główny koordynator i pomysłodawca projektu. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze spotkanie już w listopadzie, w Macedonii, szkole która pierwszy raz bierze udział w tak wielkiej inicjatywie europejskiej.
  Kolejny, również dwuletni projekt, z dotacją 18120,00 euro, którego koordynatorem będzie szkoła niemiecka, łączy cztery kraje : Polskę, Portugalię, Rumunię i Niemcy. Tematyka tego przedsięwzięcia wiąże się ściśle z teatrem oraz doskonaleniem kompetencji językowych. Wszystkie zadania zostaną realizowane w ramach projektu zatytułowanego "Podróże Małego Księcia przez Europę - przewodnik teatralny dla szkoły podstawowej". Szkoła z Zagnańska odpowiedzialna będzie min. za scenę - światło, muzykę, rekwizyty, maski i kostiumy do przedstawienia.
  W trakcie realizacji tych dwóch inicjatyw powstanie wiele produktów końcowych, którymi będziemy dzielić się na platformie eTwinning, portalu społecznościowym Facebook oraz na stronach swoich szkół, tak aby nasza współpraca, zadania i ich realizacja docierały do jak największej grupy odbiorców. 
  Zaplanowane na maj 2020 i 2021 rok spotkania partnerskie w Zagnańsku z pewnością zaprezentują naszą szkołę z najlepszej strony, co niewątpliwie wpłynie na jej promocję oraz promocję gminy i kraju.
  Przypomnijmy, że   Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku aktywnie uczestniczy w programach najpierw Comenius a później Erasmus plus od 2008 roku. Dzięki przyznanym dotacjom na realizację trzech projektów w ramach pierwszego i trzech w ramach drugiego programu w mobilnościach uczestniczyło prawie stu nauczycieli i uczniów. 
  Z tego miejsca serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Wojciechowi Ślefarskiemu i Pani Dyrektor Marzannie Moćko za wsparcie tych inicjatyw oraz umożliwienie realizacji partneskich projektów szkół europejskich. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów z klas szóstych i siódmych na spotkanie informacyjne w najbliższy wtorek na przerwie o godz.11.30 do sali nr 27.
                                                                               
                                                                                        Dorota Starz


   

 • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

  Inaugurację nowego roku szkolnego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku rozpoczęto od Mszy Świętej w kościele p.w. św. Józefa w Zagnańsku, którą celebrował proboszcz ks. Ryszard Niemiec. Po udzielonym błogosławieństwie, społeczność szkolna wraz z gośćmi uroczystości przeszła za pocztem sztandarowym do szkoły.

  Wszystkich zebranych powitał Dyrektor Marzanna Moćko. Życzyła uczniom w nowym roku szkolnym, szkoły bezpiecznej i przyjaznej w rozwijaniu pasji i talentów. Nauczycielom i uczniom utrzymania wysokiego poziomu kształcenia i wychowania do wartości. Realizacji zamierzonych celów i pomyślnej współpracy ze środowiskami zaangażowanymi w pracę szkoły. Po odbytym kompleksowym remoncie szkoły, Pani Dyrektor podziękowała pracownikom za właściwe i terminowe przygotowanie jej do pracy w nowym roku szkolnym.

  Życzenia dobrego roku złożył również Starosta Mirosław Gębski. Będąc absolwentem naszej szkoły wyraził przekonanie, że uczniowie docenią wysoki poziom nauczania w szkole, co pozwoli im rozwijać własne zainteresowania i umiejętności.

  „Szkoła to także miejsce kształtowania ludzkich postaw i charakterów” – takie słowa skierował do zebranych Wójt Gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski. Wyraził przekonanie o tym, że będzie ona uczyła obowiązkowości i współpracy.  Na koniec życzył uczniom powodzenia w stawianiu czoła wymogom współczesności.

  W uroczystym otwarciu roku szkolnego 2019/2020 wzięli udział również radni Grażyna Wawszczak, Renata Pisiakowska, Robert Hanulak, rodzice i przyjaciele szkoły.

   

                                                                                               Dorota Chyb, Agnieszka Kalemba

 • Wyprawka przedszkolaka 2019/2020

  1. Zmienne obuwie na białych spodach i worek na buty.

  2. Strój gimnastyczny (koszulka z krótkim rękawkiem i wygodne spodenki) w worku.

  3. Chusteczki higieniczne suche i nawilżone.

  Przybory i materiały plastyczne uzgodnimy na zebraniu we wrześniu.

  Podręczniki:

  1)  6-latki (zerówki)

  KOLOROWY START z plusem; Wiesława Żaba Żabińska; wydawnictwo MAC

  (niebieski kolor opakowania).

  2)  5-latki

   KOLOROWY START; Wiesława Żaba Żabińska; wydawnictwo MAC

  (różowy kolor opakowania).

  3)  4-latki

   KOLOROWY START pakiet czterolatka; Wiesława Żaba Żabińska; wydawnictwo MAC

  ( zielony kolor opakowania).

  4)  3-latki

   KOLOROWY START pakiet trzylatka; Wiesława Żaba Żabińska; wydawnictwo MAC

  (pomarańczowy kolor opakowania).

  Prosimy aby wszystkie rzeczy były podpisane.

 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • Ważniejsze osiągnięcia uczniów

  Osiągnięcia uczniów w konkursach

  Ważniejsze osiągnięcia sportowe oraz konkursach

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Znamy już wyniki egzaminów zewnętrznych szkół w naszej gminie

  W tym roku po raz ostatni uczniowie pisali egzamin gimnazjalny i po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty.

  Egzamin gimnazjalny

  Do punktacji egzaminu gimnazjalnego brane były pod uwagę średnie wyniki z części humanistycznej: historia + WOS oraz język polski, z części matematyczno-przyrodniczej przedmiotów przyrodniczych, matematyki, a także języka angielskiego na poziomie podstawowym.

  Wśród gimnazjów najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z Zagnańska. Wyniki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

  • uczniowie z Zagnańska - 107,84 pkt (20,05 pkt + 23,53 pkt + 15,91 pkt + 14,02 pkt + 34,44 pkt);
  • uczniowie z Tumlina - 92,32 pkt (17,47 pkt + 18,84 pkt + 15,22 pkt + 11,91 pkt + 28,88 pkt);
  • uczniowie z Samsonowa - 90,79 pkt (17,86 pkt + 21,79 pkt + 11,43 pkt + 13,21 pkt + 26,5 pkt).

  Uczniowie z naszej gminy zajęli 7. miejsce w województwie świętokrzyskim i 3. w powiecie kieleckim.

  Należy dodać, że gimnazjaliści zdawali również egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz drugi język nowożytny – niemiecki (Zagnańsk i Tumlin) oraz rosyjski (Samsonów). Punktacja z tych części nie jest wliczana do rankingów.

  Język angielski na poziomie rozszerzonym najlepiej napisali uczniowie z Zagnańska uzyskując 28,11 pkt (70,3 %), następnie gimnazjaliści z Tumlina – 25,24 pkt (63,1 %) oraz z Samsonowa – 22 pkt (55 %).

  Egzamin z języka niemieckiego lepiej napisali uczniowie z Zagnańska – 22,25 pkt (55,6 %). Zdający z Tumlina otrzymali średnio 17,29 pkt (43,2 %). Uczniowie z Samsonowa zdawali egzamin z języka rosyjskiego uzyskując średnio 25,13 pkt (62,8 %).

  Egzamin ósmoklasisty

  Egzamin na zakończenie klas ósmych pisali uczniowie z pięciu szkół podstawowych. Również ten egzamin najlepiej wypadł uczniom z Zagnańska (SP Nr 2).

  Poniżej prezentujemy średnie wyniki procentowe z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Najpierw podajemy średnią matematyczną (suma procentowych wyników podzielona przez trzy – liczba testów), a w nawiasie średnie szkolne:

  • SP Nr 2 w Zagnańsku – 74,77 % (83,64 % + 61,48 % + 79,2);
  • SP Nr 1 w Zagnańsku – 66,23 % (75,6 % + 47,4 % + 69,8 %);
  • SP w Kajetanowie – 64 % (64 % + 54 % + 74 %);
  • SP w Tumlinie – 61,97 % (66,9 % + 59,5 % + 59,5 %);
  • SP w Samsonowie – 44,35 % ((61 % + 28,8 % + 43,25 %).

  Większość szkół uzyskała z poszczególnych części egzaminu wynik lepszy niż średnia krajowa 55,67 % (63 % + 45 % + 57 %).

  Średnia dla gminy – 65 % (73 % + 55 % + 67 %) to najlepszy rezultat w województwie świętokrzyskim!

  Ranking wszystkich szkół z województwa i powiatu poznamy w przyszłym tygodniu.

   Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszych sukcesów!

 • Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

  Po raz kolejny nadszedł czas pożegnań i podsumowań. Jak co roku w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej oraz zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział m.in. ksiądz proboszcz Ryszard Niemiec oraz przedstawiciele lokalnych władz: wójt gminy Zagnańsk – pan Wojciech Ślefarski, a także radne gminy - pani Grażyna Wawszczak oraz pani Renata Pisiakowska. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także byłych, emerytowanych nauczycieli naszej szkoły, a także pełniących funkcję dyrektorów. Sponsorem nagród dla uzdolnionej młodzieży była już po raz kolejny pani Katarzyna Wojciechowska, którą reprezentowała jej mama   pani Maria Kubicka, wieloletni nauczyciel naszej szkoły.

       Mijający rok szkolny był rokiem szczególnym, gdyż jako absolwentów żegnaliśmy podwójny rocznik: uczniów klas III gimnazjum oraz klas VIII Szkoły Podstawowej. Po złożeniu ślubowania przez absolwentów szkoły pani dyrektor Marzanna Moćko podsumowała osiągnięcia uczniów. Tytuł oraz Puchar Prymusa Absolwenta Gimnazjum otrzymał Jakub Mróz uczeń klasy IIIb, ze średnią za wyniki w nauce 5,67 oraz wzorowym zachowaniem. Tytuł Prymusa Absolwenta SP uzyskała uczennica klasy VIII b – Zuzanna Kozieł: średnia ocen 5,89, finalistka I Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych oraz finalistka I Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych. Najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty uzyskała uczennica klasy VIII b – Kinga Morusiewicz (95%). Natomiast najwyższy wynik na egzaminie gimnazjalnym osiągnął uczeń klasy IIIb Kacper Sobierajski (89%). Puchary laureata oraz nagrody rzeczowe otrzymały także uczennice klasy VIII b – Amelia Dąbrowska i Weronika Krzyżak – laureatki II Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych (opiekun – Ewelina Stepień). Puchar Sportowca Roku w Gimnazjum otrzymał uczeń klasy IIIa Antoni Strzelec za wysokie osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim oraz wzorową postawę sportowca (opiekun: Sylwester Jończyk oraz Dorota Wikło), natomiast w Szkole Podstawowej tytuł Sportowca Roku wywalczył uczeń klasy VIa – Maciej Adwent, zdobywca wysokich osiągnięć w sporcie na szczeblu wojewódzkim (opiekun: Anna Zalewska, Dorota Wikło). Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali puchary i nagrody im. Stanisława Kubickiego, które od kilku lat wręczane są w naszej szkole za najwyższe osiągnięcia w nauce i sporcie.

  Dyplomy i nagrody wręczono także uczniom, którzy otrzymali najwyższe osiągnięcia w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny". Tytuł Laureata zdobył Mateusz Miernik - uczeń klasy piątej (opiekun Anna Wodecka) oraz Piotr Miernik - uczeń klasy siódmej (opiekun Anna Gębska). Piotr został także laureatem Ogólnopolskiego Konkursu "Alfik Matematyczny".

  Pożegnano i podziękowano za obecność i całoroczną pracę naszym zagranicznym gościom, wolontariuszom z Włoch i Hiszpanii, którzy żegnając się z nami wyrazili swoją wdzięczność i radość z tego, że mogli uczestniczyć w zajęciach z dziećmi na każdym szczeblu edukacyjnym, wiele się od nich ucząc, mogli poznać nasz kraj, tradycje i kulturę oraz poznać nowych ludzi i zawiązać nowe przyjaźnie. 

       Po kolejnych wyróżnieniach najlepszych uczniów, za uzyskanie świadectwa z paskiem w poszczególnych klasach oraz po podziękowaniach złożonych przez panią dyrektor na ręce rodziców, którzy najbardziej angażowali się w życie naszej szkoły, absolwenci pożegnali się ze swoimi nauczycielami, wychowawcami oraz młodszymi kolegami i koleżankami, krótkim programem artystycznym pt. „Nic dwa razy się nie zdarza…”. Z życzeniami dalszych sukcesów żegnamy się z naszymi absolwentami, a pozostałym życzymy miłych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.

   

 • Niech żyje bal….

   14 czerwca br.  odbył się w naszej szkole uroczysty bal zorganizowany przez rodziców uczniów kończących szkołę - dla gimnazjalistów po raz ostatni, dla ósmoklasistów po raz pierwszy- być może powrót do tradycji…

  Tuż po krótkim powitaniu przez panią dyrektor Marzannę Moćko rozległy się znajome dźwięki „Poloneza” Wojciecha Kilara i do sali weszli tanecznym krokiem (jeszcze nie) absolwenci zagnańskiej dwójki. Przepięknie wykonali poloneza, wykonując liczne i skomplikowane figury. W pierwszej parze zatańczyła pani Dyrektor, natomiast w drugiej wójt gminy -pan Wojciech Ślefarski. Za wspaniały występ tancerze zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Należy dodać, iż wszystkie pary wyglądały zjawiskowo.

   W dalszej części uroczystości podniosłe nuty ustąpiły miejsca młodzieżowym rytmom, a sala od pierwszego utworu wypełniła się po brzegi. Imprezę poprowadził, zaprzyjaźniony z uczennicami klasy 8 b, DJ Bartek.

  Organizatorzy zadbali również o dekorację, fotografa i wyśmienity poczęstunek. Już po pierwszym tańcu zaserwowali okazały i pyszny tort. Zgodnie ze starym powiedzeniem, iż muzyka łączy pokolenia, do wspólnej zabawy włączyli się także rodzice i nauczyciele. Wszyscy uczestnicy spotkania czuli się na parkiecie do samego końca jak przysłowiowe ryby w wodzie.

  Wystarczy popatrzeć…

 • Podsumowanie konkursów matematycznych

  • W konkursie Alfik matematyczny brało udział 59 uczniów.

  Tytuł LAUREATA uzyskał – Piotr Miernik

  Wynik bardzo dobry uzyskał – Mateusz Miernik

  Wynik dobry uzyskała – Amelia Nawara

  • W konkursie  Kangur Matematyczny  brało udział 95 uczniów.

  Tytuł LAUREATA uzyskali  –  Mateusz Miernik i Piotr Miernik

  Wynik bardzo dobry uzyskała -  Amelia Nawara

  Wyróżnienia otrzymali :   Oskar Drogosz,

       Amelia Grzela,

       Aleksandra Miernik,

      Igor Wawrzeńczyk,

      Kacper Kożuchowski,

     Mateusz Matla.

  • W  III Konkursie „Szkolny Mistrz Rachunków”    tytuł
  • Arcymistrza otrzymali:

  w kategorii:      Klas IV – Antoni Janaszek

  Klas V – Aleksandra Miernik

  Klas VII – Piotr Miernik

  Klas VIII – Weronika Wójcicka

                              Klas IIIG- Kacper Sobierajski

  • Mistrza otrzymali:

  w kategorii:       Klas VII  –  Mateusz Matla

                              Klas VIII  –  Eryk Telka

                                                Wioletta Cedro

                                               Kinga Świszczorowska

  • Wicemistrza otrzymali:

  w kategorii:         Klas IV   – Amelia Grzela

                                Klas V    – Mateusz Miernik

                                Klas VII  – Jakub Król

                                Klas VIII  – Joanna Telejko

                                                 Zuzanna Kozieł

  Gratulujemy wszystkim uzyskanych wyników.

  Nauczyciele matematyki 

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć