Nawigacja

 • Europejskie zmagania wodne

           Europejskie zmagania wodne - Obrazek 1       Europejskie zmagania wodne - Obrazek 2                 Europejskie zmagania wodne - Obrazek 3                Europejskie zmagania wodne - Obrazek 4

  Tegoroczny Dzień Europy był doskonałą okazją na podsumowanie projektów unijnych, które realizuje nasza szkoła. Pozyskiwane fundusze europejskie umożliwiają uczniom podniesienie kompetencji językowych oraz wymianę kulturową. Stale poszerzają także oni wiedzę o krajach Unii Europejskiej, kształtują świadomość oraz promują szkołę nie tylko w naszym regionie, ale i na świecie.

  Dzień Europy odbył się on pod hasłem „Secrets of water, ponieważ taki tytuł nosił konkurs przeprowadzonyw ramach projektu "Developing inter and trans-curricular skills for 21-st century" programu Erasmus+ (przyznane dofinansowanie 16 720 euro), do którego zostali zaproszeni przedstawiciele klas siódmych szkół naszej gminy. Projekt ma na celu wdrażanie nauczania międzyprzedmiotowegoi podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych. Tym razem uczniowie zmagali się w języku angielskim z zadaniami, którego przewodnim tematem była WODA, a obejmowały one treści z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii oraz znajomości struktur leksykalnych i umiejętności komunikacji w języku angielskim. Pierwsza pisemna część była indywidualna. Drugą zorganizowano w formie quizu drużynowego na platformie Kahoot, a emocje towarzyszące zmaganiom podgrzewał doping pozostałych uczniów. Wspaniałą współpracą w grupie wykazała się tutaj drużyna z Kajetanowa, która w tej części wyprzedziła przeciwników. Udział w konkursie wymagał od siódmoklasistów szerokiej wiedzy i znajomości języka angielskiego obejmującej precyzyjne, zaawansowane słownictwo danego przedmiotu, dlatego wszyscy zasługują na uznanie i gratulacje. Wyróżnić jednak należy tych najlepszych.
  I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Tumlinie, która zdobyła najwięcej punktów w obu częściach. W rozgrywkach indywidualnych  na podium stanęła Aleksandra Pasternak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chrustach.  Puchary oraz nagrody dla wszystkich uczniów ufundowały Wodociągi Kieleckie.

  Po emocjonujących rozgrywkach uczniowie kl. II B, Jan Majchrzyk, Jarosław Żołądek oraz Kacper Sobierajski zaprezentowali ciekawe doświadczenia fizyczno-chemiczne w języku angielskim przygotowane pod kierunkiem pani Marty Karbowniczek-Szwed.

  Na zakończenie szkolnych obchodów Dnia Europy mogliśmy obejrzeć ciekawe przedstawienie "Smurfs 2" w języku angielskim, przygotowane przez uczniów klas Va i Vb pod opieką Pani Doroty Starz. Piękną dekorację do przedstawienia wykonała Pani Beata Piasecka. Warto nadmienić, że w 2016 roku Polsko Amerykańska Fundacja Wolności wraz z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA i wraz z programem English Teaching przyznała naszej szkole 10 tys zł. na projekt "Simply the best". Kwotę tę przeznaczono na rozwój dzieci szczególnie uzdolnionych. W ramach  działań w bieżącym roku powstało właśnie wyżej wymienione przedstawienie.


  Pragniemy podziękować za obecność Panu Wójtowi Szczepanowi Skorupskiemu dzięki, któremu możliwe jest zabezpieczenie finansowe projektów, Pani Alicji Marcisz – przedstawicielowi Wodociągów Kieleckich oraz nauczycielom i uczniom szkół z terenu naszej gminy Zagnańsk.
  Dziękujemy również nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu naszych szkolnych obchodów Dnia Europy: Aleksandrze Zagórskiej, Jolancie Małeckiej oraz komisji konkursowej: pani Annie Fąfara, Magdalenie Gareckiej Małgorzacie Dąbrowskiej, Beacie Wojtiuk -Ślęk.

  Paulina Bolmińska – Baran – koordynator Dnia Europy

  Anna Gębska - koordynator projektu "Developing inter and trans-curricular skills

  for 21-st century" programu Erasmus+


   


   


   

 • 24.05.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Europejskie wodne zmagania.

 • Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

  Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych - 14.05.2018 - 08.06.2018r

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów.

  Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Zagnańsk w Uchwale Nr 20/VII/2017:

  uczeń realizował obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole lub zespole, w którego skład wchodzi szkoła; 15 punktów (weryfikuje szkoła);

  odzeństwo ucznia spełnia obowiązek szkolny lub rocznego przygotowania przedszkolnego w danej  szkole lub zespole, w którego skład wchodzi szkoła; 10 punktów (weryfikuje szkoła);

  miejsce pracy rodzica / prawnego opiekuna ucznia znajduje się w obwodzie danej szkoły – 5 punktów (zaświadczenie);

  w obwodzie szkoły mieszkają krewni ucznia wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki; 5 punktów (oświadczenie).

  Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej należy składać bezpośrednio w szkole.

  Kryteria i harmonogram naboru można znaleźć w linku:  

  http://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=8&artykul=6062&akcja=artykul

 • Kampania Profilaktyczna „ Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 “

  • Gmina Zagnańsk przystąpiła do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej   „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 “. Hasło tegorocznej edycji brzmi „AUTOPORTRET. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o budowie poczucia własnej wartości”.
  • Kampania skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, a także do rodziców i nauczycieli. Kampania będzie realizowana w Szkole Podstawowej nr 2 w Zagnańsku..
  • Głównym celem kampanii jest wspieranie budowy poczucia własnej wartości, nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia, wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży, ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.
  • Cele dodatkowe kampanii to :
  • – kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak : umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz pracy zespołowej;
   – przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym;
   – kształtowanie postaw prozdrowotnych.
  • W ramach kampanii zachęcamy uczniów szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Autoportret”. Można narysować swój autoportret (praca plastyczna- maksymalnie AO)  lub opisać swoją osobę (praca literacka- maksymalnie 5400 znaków- 3 strony).

  Gimnazjalistów zachęcamy do napisania listu motywacyjnego, opisania swoich mocnych stron, przekonania, że to właśnie Wy powinniście zostać zwycięzcami konkursu (praca literacka- 1800 znaków- 1 strona).

  W ramach kampanii pedagog i wychowawcy prowadzą zajęcia profilaktyczne w grupach wiekowych:

  -6-9 lat „Lubię siebie bo jestem wyjątkowy”, „Jaki jestem, jaja jestem?”,

  -10-12 lat „Poznaję siłę pozytywnego myślenia”, „Pomagając innym staje się lepszym”,

  -13-16 lat „Najtrudniej poznać samego siebie”, „Akceptuje siebie”.

                                                                                                                                                Pedagog

  Zobacz zdjęcia

 • BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W KONTAKTACH Z OBCYMI

  Mimo, że dorastając stajesz się bardziej niezależny, nadal  ucz się tego, jak powinno postępować w kontaktach z nieznajomymi.

  Uświadomienie tego, co może grozić Ci ze strony nieznajomych, pomoże zapewnić Ci bezpieczeństwo i zmniejszy obawy twoich rodziców.

  Nie wystarczy stosować się do zasady „Nie rozmawiaj z nieznajomymi”. Możesz nie wiedzieć, w jaki sposób odróżnić nieznajomych od innych ludzi, których spotykasz na co dzień. Możesz również zastanawiać się, dlaczego wolno Ci rozmawiać z nowym nauczycielem lub sąsiadem – czyli z osobami, których wcześniej nie znałeś – a nie wolno z innymi nieznajomymi ludźmi.

  Podstawowe zasady zachowania się w kontaktach z obcymi:.

  • Możesz rozmawiać z kimś obcym wtedy, jeżeli się na to zgadzają twoi rodzice lub, gdy jestem przy nich.
  • Dorosłe osoby, kiedy potrzebują pomocy, powinny poprosić innych dorosłych a nie dzieci. Dotyczy to również pomocy w niesieniu paczki, w znalezieniu jakiegoś miejsca lub odnalezieniu pieska, który zaginął.
  • W miejscach publicznych np. w sklepie czy w parku bądź zawsze przy rodzicach lub przy innym dorosłym, który ci towarzyszy.
  • Jeżeli zdarzy się tak, że nie jesteś blisko rodziców, to nie podchodź do nieznajomych osób bliżej niż na odległość wyciągniętego ramienia. Jeżeli obcy człowiek podejdzie do ciebie za blisko, cofnij się i biegnij po pomoc. Krzycz i kop, jeżeli ktoś obcy będzie próbował cię złapać.
  • Jeżeli zgubisz się, poszukaj policjanta albo zwróć się do osoby pilnującej bezpieczeństwa lub do sprzedawcy w sklepie. Jeżeli rozłączysz się z towarzyszącym ci dorosłym w publicznym miejscu takim, jak sklep lub centrum handlowe, poczekaj w tym samym miejscu, aż ktoś po ciebie przyjdzie.
  • Nigdzie nie chodź z nikim, kogo nie znasz.
  • Nigdy nie przyjmuj niczego od nieznajomego.
  • Przyjrzyj się temu, co "czujesz". Jeżeli czujesz strach, uciekaj i szukaj pomocy.
 • ,,Rzeźba moją pasją"

        W dniu 15.05.2018r w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli z rzeźbiarzem,  regionalistą  Panem Krzysztofem Wesołowskim.

  W nawiązaniu do wcześniej przeprowadzonych warsztatów rzeźbiarskich w świetlicy szkolnej pan Krzysztof Wesołowski opowiadał o swojej twórczości w kontekście zrealizowanych już wielu inicjatyw  zarówno na terenie gminy jak i województwa. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali gościa, przyglądali się już wykonanym pracom oraz tworzeniu rzeźby ,,krok po kroku".

  Jednocześnie zadawali liczne pytania i wyrazili chęć uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach rzeźbiarskich w naszej szkole. Pan Krzysztof Wesołowski z entuzjazmem przyjął deklarację uczniów i umówił się na kolejne spotkanie. Na zakończenie uczniowie klas III podziękowali panu wręczając kwiaty. Dziękujemy serdecznie za pomoc w przygotowaniu spotkania Pani dyrektor Marzannie Moćko.

                                                                                                                     Agnieszka Kalemba, Dorota Chyb

  ,,Rzeźba moją pasją" - Obrazek 1

 • Rekrutacja do przedszkola

  Informacja

  Lista dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do Przedszkola w Zagnańsku na rok szkolny 2018/2019 dostępna jest w sekretariacie szkoły.

  Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola jest potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 11-20 kwietnia 2018r.

  Kryteria i harmonogram rekrutacji

  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk na rok szkolny 2018/2019.

  http://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=8&artykul=6062&akcja=artykul

  potwierdzenie_woli_przyjecia_dziecka_do_przedszkola_rok_szk.2018-19.docx

  WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA.doc

 • Ogólnoszkolny Konkurs Recytatorski

       "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek"- takie hasło przyświecało Ogólnoszkolnemu Konkursowi Recytatorskiemu o tematyce patriotycznej, który odbył się w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku w dniu 8 maja 2018 roku.

  Uczniowie  przystąpili do rywalizacji w związku z realizacją zadań projektu ogłoszonego przez Studium Prawa Europejskiego - "Szkoła młodych patriotów", co wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

     Młodzi artyści , podzieleni na kategorie klas I-III i IV-VII i gimnazjum, zaprezentowali wybrane przez siebie wiersze polskich poetów, którzy w swoich utworach chwalą, podziwiają, a czasem ganią naszą piękną Ojczyznę. Różnorodność  wykonywanych utworów pod względem tematycznym i formalnym – pozwoliła   z satysfakcją stwierdzić, iż młodzież  i dzieci  w naszej szkole bardzo dobrze znają poezję i ją rozumieją .Wiele wykonań zachwyciło jury, jak i uczestników zmagań. Podziwiano techniki wygłaszania utworu poetyckiego, warsztat aktorski oraz  umiejętność interpretacji. Uczniowie wykazali się wspaniałą wrażliwością,  pomysłowością ,ale także udowodnili, że wiedzą, co znaczy być Polakiem, co znaczy być dumnym ze swej Ojczyzny. Wszyscy deklamujący  zasłużyli na słowa podziwu i uznania. Widzowie mogli wysłuchać wierszy, m.in :                              A. Mickiewicza,               M. Konopnickiej,              W. Bełzy, C.K. Norwida,                      Z. Herberta,                              ks. J. Twardowskiego.

     Jury w składzie: pani dyrektor Marzanna Moćko, pani Anna Skałka -pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagnańsku oraz pan Andrzej Piskulak- regionalista, poeta, prozaik, dziennikarz, nie miało łatwego zadania, aby spośród kilkudziesięciu uczestników konkursu wybrać najlepszych. Po krótkich, ale burzliwych obradach  zdecydowano nagrodzić:

  Uczniowie klas I-III

  I miejsce - Gabriel Bęben ( I "b")

                        Oskar Drogosz (I "b")

                        Lena Baran (III "c")

                        Gabriela Chaba (III "c")

  II miejsce - Oksana Chabik (III "c")

  III miejsce - Julia Cieplak (III "a")

   

  Uczniowie klas IV-VI i gimnazjum

  I miejsce - Vanessa Zarzecka (V "a")

                     Hanna Cieślak (VI "a")

                     Weronika Krzyżak (VII "b")

  II miejsce - Maria Foks (VII "a")

                      Zuzanna Zemsta (V "b")

                      Magdalena Lis (VI "a")

                      Katarzyna Kuźma (VI "a")

  III miejsce - Anna Stępień (IV "b")

                      Zuzanna Kozieł (VII "b")

                      MIchał Borkowski (VI "a")

   

  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a wyróżnieni  także nagrody książkowe ufundowane przez Panią Dyrektor i jurora A. Piskulaka.

  Serdeczna i przyjacielska atmosfera podczas spotkania były pięknym dopełnieniem uroczystości. Podziękowania za solidne przygotowanie konkursu otrzymali także organizatorzy: M. Pawlik, I. Ratajek-Kolasa , E. Stępień.

  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych zmaganiach recytatorskich!

                                                                                 Marzena Pawlik , Ewelina Stępień

  Zobacz zdjęcia

   

 • Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  " Ojczyznę kochać trzeba…"- uroczystość środowiskowa w gminie Zagnańsk

  z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

   

           W kalendarz uroczystości naszej szkoły jest wpisany coroczny apel  z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by przywołać po raz kolejny słowa BÓG, HONOR , OJCZYZNA i zastanowić się nad słowami św. Jana Pawła II:" Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej".

        27 kwietnia br. w sali gimnastycznej naszej szkoły, pod ww. hasłem odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięli uczniowie klas VI a, VII a i VII b, natomiast oprawę muzyczną wykonali członkowie szkolnego chóru oraz chór parafialny działający przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku.

       Gospodyni uroczystości – dyrektor szkoły Marzanna Moćko powitała zaproszonych gości: Beatę Oczkowicz- dyrektora Departamentu Obrony Narodowej, Zbigniewa Zagdańskiego –radnego powiatu kieleckiego, Grażynę Wawszczak- radną gminy, sekretarz gminy Mirosławę Badzińską, głównego księgowego gminy – Roberta Szechnickiego , dyrektorów okolicznych szkół, pracowników UG ,przedstawicieli koła gospodyń „Florianki” oraz mieszkańców Zagnańska uczestniczących w obchodach święta narodowego. 

  Młodzi aktorzy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, wiernie oddający klimat walk narodowowyzwoleńczych oraz historię ucisku Polaków przez zaborców.

           W pierwszej części nasi uczniowie odegrali fragment ”Żony modnej” Ignacego Krasickiego, aby przybliżyć zachowania i kontrastowe postawy młodych ludzi żyjących w XVIII w. Spektakl ten miał na celu pokazać, że nie wszyscy obywatele byli tak małostkowi i obojętni na sprawy kraju jak tytułowa bohaterka. Ponadto piękno naszej Małej Ojczyzny-Zagnańska pokazano we wzruszającej prezentacji multimedialnej, ukazującej charakterystyczne miejsca i naszą szkołę z lotu ptaka, zrealizowanej przez Marzenę i Marka Pawlików przy pomocy drona.

          W uroczystości nie zabrakło pięknych recytacji, pocztu sztandarowego szkoły, biało – czerwonej flagi państwowej, hymnu oraz postaci: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stanisława Staszica oraz św. Jana Pawła II.

    W wykonaniu chóru usłyszeliśmy pieśni : „Witaj majowa jutrzenko”,' „Modlitwa o Polskę”, „Gaude Mater Polonia”. Solistki z klasy VII b-Amelia Dąbrowska i Kinga Świszczorowska  zaśpiewały  piosenki :"Ojczyzno ma…" ,”Pytasz mnie ”, które skłoniły do przemyśleń i refleksji, podobnie jak „Preludim Szopena” wykonane przez ucznia klasy Va - Łukasza Barańskiego.

     Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali „Rotę”.

          Dyrektor Marzanna Moćko pogratulowała występu uczniom i ich opiekunom: Marzenie Pawlik, Ewelinie Stępień, Jadwidze Dziedzic, Paulinie Bolmińskiej -Baran -autorkom i reżyserkom scenariusza, pomysłodawcom oprawy plastycznej i estetycznej sali, Łukaszowi Gronostajowi – za efekty muzyczne, Stefanowi Grudniowi – opiekunowi pocztu sztandarowego.

       W zakończeniu głos zabrali również: pan Zbigniew Zagdański, pani Beata Oczkowicz oraz pani Grażyna Wawszczak, dziękując za tak wspaniały i mistrzowski występ, a także zaangażowanie młodzieży i nauczycieli „zagnańskiej dwójki ”w tegoroczne obchody święta. W krótkim podsumowaniu podkreślili, że należy czerpać naukę z historii, a także pielęgnować miłość i szacunek do Ojczyzny, szczególnie w stulecie odzyskania niepodległości w 1918 roku.

     Cieszmy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i z podniesioną głową śpiewać hymn narodowy.

       3 maja 2018 r. w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Zagnańsku odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem władz samorządowych, dyrektorów i przedstawicieli okolicznych szkół z pocztami sztandarowymi, harcerzy, Ochotniczej Straży Pożarnej z Chrustów i zespołem ludowym „Jaworzanie”.

                                                                             Ewelina Stępień, Marzena Pawlik

  Zobacz zdjęcia

 • 26.04.2018

  17 kwietnia na terenie Targów Kielce odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów i medali laureatom konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018. Wśród tego zaszczytnego grona znalazł się uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Zagnańsku – Piotr Miernik, który został laureatem Konkursu Matematycznego opiekun Anna Gębska. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że Piotr zdobył największą liczbę punktów wśród uczniów i uplasował się na szczycie matematycznego peletonu. Świętokrzyski Kurator Oświaty pogratulował laureatom i nauczycielom wytrwałości w dążeniu do celu oraz sukcesów w konkursach. Pamiątkowe medale i dyplomy laureatom wręczali: Wicewojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Laureaci oprócz medali i dyplomów otrzymali pamiątkowe piernikowe serca z datą symbolizującą 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Laureat 2017/2018.

 • Jestem sobie Polak mały

  ,,Jestem sobie Polak mały" pod takim hasłem odbył się 24 kwietnia w Przedszkolu im. S. Staszica w Zagnańsku konkurs poezji patriotycznej. Jest to kontynuacja działań z okazji 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, mających na celu kształtowanie zachowań patriotycznych wśród najmłodszego pokolenia. W ubiegłym tygodniu przedszkolaki miały możliwość spotkania z włodarzami gminy i wysłuchania o dziejach naszej małej Ojczyzny-Zagnańska. Rozszerzając temat - Ojczyzna - Historia - Niepodległość przedszkolaki przygotowały pod okiem wychowawczyń wiersze znanych i cenionych polskich autorów poezji dziecięcej m.in. Bełzy, Tuwima, Białobrzeskiej, Kubiaka, Janczarskiego, Chotomskiej. Dzieci recytowały wiersze z dumą i przejęciem. Po naradach jury, w których  zasiadało zacne grono nauczycieli pani Mira Litwińska, pani Halina Dolezińska na czele z panią dyrektor Marzanną Moćko, wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i słodyczami, a zwycięzcy otrzymali także książki w pięknej oprawie. Dopełnieniem konkursu był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu wszystkich przedszkolaków do akompaniamentu nauczyciela muzyki pana Łukasza Gronostaja.

  Organizatorzy Maria Przepióra, Bożena Nawrot, Marzena Gała, Halina Starz dziękują wszystkim  za zaangażowanie w tak piękną uroczystość.

                                                                                                                                                             Bożena Nawrot, Maria Przepióra

  Zobacz zdjęcia

 • Dialog Pokoleń Gmina Zagnańsk

  Dialog Pokoleń Gmina Zagnańsk - Obrazek 1

  Dialog Pokoleń Gmina Zagnańsk to książka , która powstała dzięki inicjatywie Towarzystwa Kultury Języka poświęconego ocalaniu od zapomnienia gwary i kultury mieszkańców wsi.

  Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej nr2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku:

  Matylda Szostek, Amelia Dąbrowska, Joanna Telejko, Zuzanna Kozieł, Patryk Cedro, Wojciech Dudkowski, Joanna Tokarczyk, Wiktoria Zawrzykraj, Grzegorz Kwiatkowski, Joanna Gacek, Maciej Konopka, Klaudia Działak, Katarzyna Długosz, Julia Wójtowicz,  Jan Moskal, Filip Kociełkiewicz, Bartłomiej Jasek

  uczestniczyli w programie Dialog Pokoleń, przeprowadzając wywiady z członkami swoich rodzin, dziadkami i sąsiadami. W wyniku prowadzonych działań powstała praca zbiorowa pod tytułem "Dialog Pokoleń Gmina Zagnańsk 2013- 2017". Składa się ona z trzech części.  W pierwszej znajdują się opracowania związane z analizą naukową ( językową, literacką, kulturoznawczą, historyczną, socjologiczną i oświatową). Druga część zawiera dokumentację materiałów źródłowych (zapisy rozmów uczniów z dziadkami i mieszkańcami wsi) a trzecia- galerię fotograficzną.

  Z recenzji dr hab. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej

  Recenzowana książka pod każdym względem zasługuje na opublikowanie. Jest unikalnym zbiorem informacji o gminie Zagnańsk, jej historii i mieszkańcach. Ma przemyślaną kompozycję, jest bogato ilustrowana, a dodatkowo ma wartość naukową ze względu na dokumentacyjny charakter zebranych w niej wypowiedzi najstarszych mieszkańców regionu. Redaktorkami tomu są Ewelina Stępień i Bożena Wałek, nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku, które w ramach projektu „Dialog Pokoleń” kierowały pracami uczniów, aby wspólnie ocalać od zapomnienia język charakterystyczny dla tych okolic, dawne zwyczaje oraz indywidualne losy mieszkańców gminy. 

   Działaniom tym patronowała dr Krystyna Długosz-Kurczabowa, rodowita mieszkanka Zagnańska, która wiele swoich prac naukowych poświęciła tej odmianie polszczyzny, którą pamiętała z dzieciństwa. Niestety, nie doczekała wydania książki, która miała być uzupełnieniem jej prac o języku rodzinnych stron. Tom otwiera informacja o jej działalności naukowej oraz artykuł jej autorstwa, zawierający szczegółową charakterystykę języka mieszkańców gminy Zagnańsk. Czytelnik może tu znaleźć zarówno opis typowej dla Zagnańska wymowy, jak również słownictwa, które już dziś zostało w większości zapomniane, a dawniej używali go Zagnańszczanie na co dzień.

   Znaczna część książki ma charakter informacyjny. W sposób esencjonalny została w niej przedstawiona historia gminy ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa na tym terenie, dzieje parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku oraz zagnańskiej wąskotorówki. 

   Najważniejszą część książki stanowią jednak rozmowy uczniów z Babciami i Dziadkami. Wzruszające opowieści przedstawicieli najstarszego pokolenia Zagnańszczan, pełne osobistych wspomnień są bezcennym materiałem źródłowym do badań przeszłości gminy, jej języka oraz kultury. Jednocześnie są one nawiązaniem do tytułowego „dialogu”, który toczy się między pokoleniami. Każdy wywiad jest poprzedzony zdjęciem rozmówców, co jest dodatkową jego wartością dokumentacyjną. Przede wszystkim jednak rozmowy te mają dużą wartość naukową. Przedstawiciele najstarszego pokolenia mieszkańców gminy używają bowiem języka z przeszłości – tego, który opisuje w pierwszej części książki   dr Krystyna Długosz-Kurczabowa.

   Książkę zamyka seria zdjęć kapliczek przydrożnych – niemych świadków historii gminy Zagnańsk. Każda z nich wiąże się z jakimś wydarzeniem, z osobistymi przeżyciami mieszkańców, z intencjami, które towarzyszyły ich umieszczeniu właśnie tam, a nie gdzie indziej. Cennym dodatkiem są także zdjęcia pomników, upamiętniających poległych Zagnańszczan w walkach z zaborcą i okupantem.  W ten sposób historie osobiste spisane  w książce splatają się z historią gminy, regionu i całej Polski.

   Dzięki tak precyzyjnie zredagowanej całości, książka stanowi niewątpliwy sukces tych, którzy przyczynili się do jej powstania. 

       Osoby , dzięki którym została wydana książka:

  Szczepan Skorupski- Wójt Gminy Zagnańsk

  Witold Wałek

  Marzanna Moćko-Dyrektor Zespołu SP nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

  Małgorzata Dąbrowska -Wicedyrektor Zespołu SP nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

  Michał Dąbrowski- Prywatny Przedsiębiorca

  Henryk Milcarz- Prezes spółki z o.o. Wodociągi Kieleckie

  Józef Florek-Prezes Banku Spółdzielczego w Samsonowie

  ks. Andrzej Drapała-proboszcz parafii pw. św.Rozalii i św.Marcina w Zagnańsku

          Zespół redakcyjny serdecznie dziękuje wymienionym osobom za finansowe wsparcie procesu wydawniczego niniejszej publikacji. Bez ich bezinteresownej pomocy, zaangażowania i zrozumienia potrzeby stworzenia czegoś niepowtarzalnego dla następnych pokoleń, nie powstałaby skarbnica wiedzy nt. gwary świętokrzyskiej, historii ważnych obiektów Zagnańska oraz tradycji i obyczajów naszej Małej Ojczyzny

                                                                                                                Ewelina Stępień

 • Egzamin gimnazjalny 2018

 • „Kto Ty jesteś? Polak mały…” czyli z włodarzami gminy o patriotyzmie

  W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie:  Patriotyzm na co dzień, czyli co dla mnie oznacza bycie patriotą?  przedszkolaki udały się do wójta gminy Zagnańsk Szczepana Skorupskiego, który wraz z sekretarz Mirosławą Badzińską, chętnie opowiadali dzieciom o Polsce i tożsamości narodowej. Celem spotkania było kształtowanie postaw patriotycznych w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas zajęć młodzi patrioci przypomnieli sobie dumnie prezentowane przez gospodarzy symbole narodowe Polski – flagę i godło, ale także poznali symbole naszej małej ojczyzny – gminy Zagnańsk, województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Opowieści pana wójta o historii naszego kraju, o pięknych krajobrazach i niezwykłych zabytkach, uświadomiły przedszkolakom, jak ważne miejsce w codziennym życiu każdego człowieka zajmuje Ojczyzna. Pan wójt razem z panią sekretarz przekonywali, że „Dąb Bartek”, Ruiny Pieca Huty w Samsonowie, przedszkole, szkoła, dom… to przecież nasza Polska właśnie, zatem należy dbać o nią, szanować i kochać codziennie, nie tylko podczas świąt narodowych! Przedszkolaki wzięły sobie do serca słowa gospodarzy i wyrecytowały dumnie wiersz patriotyczny napisany przez wychowawczynię Marię Przepiórę, obiecując, że Polskę będą zawsze kochać i cenić ponad wszystko… Na zakończenie spotkania w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku i orzeźwiającym napoju dzieci wraz z nauczycielami podziękowały za interesujące spotkanie i wręczyły własnoręcznie przygotowane laurki.

                                                                                                                                                   Maria Przepióra i Marzena Gała

  Zobacz zdjęcia

 • Niecodzienne spotkania z kulturą indyjską

  W kwietniu br. w murach naszej szkoły gościliśmy Kranthi Reddy, wolontariuszkę z Hyderabad sześciomilionowego miasta w Indiach, która przyjechała na zaproszenie Fundacji Alter Edu do świertlicy środowiskowej w Umrze. Dzięki współpracy szkoły z fundacją mieliśmy możliwość obcowania z kulturą hinduską, poznania historii Indii ale przede wszystkim kontaktu z 'żywym' językiem angielskim, który w Indiach jest językiem oficjalnym. Kranthi nawiązała bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Uczniowie bez problemu radzili sobie na lekcjach języka angielskiego prowadzonych przez wolontariuszkę, zadawali pytania dotyczące kultury Indii, różnic i podobieństw w porównaniu z Polską.  Kranthi poprowadziła również lekcję geografii  o Indiach w klasie IIa, a jej tłumaczem na język polski był Patryk Kurek. Dwunastodniowy pobyt Hinduski w szkole zostawił wiele miłych wspomnień  wśród uczniów i nauczycieli, którzy spędzali z nią także czas popołudniami.

  Serdecznie dziękuję Dyrekcji szkoły, Paniom Marzannie Moćko i Małgorzacie Dąbrowskiej za możliwość goszczenia Kranthi Reddy w murach naszej szkoły.

                                                                                                                                    Dorota Starz

  Zobacz zdjęcia

 • SPRING FESTIVAL

  W piątek , 6 kwietnia świętowaliśmy festiwal wiosny. Jest to jedno z kolejnych zadań zw ramach dwuletniego projektu "Keep Calm I am a Refugee" programu Erasmus plus na realizacje którego szkoła pozyskała z Unii Europejskiej kwotę 14 250,00 EUR, tj, 61,275 zł.

  Zobacz zdjęcia

 • Udział uczniów w interaktywnych warsztatach telewizyjnych

  5 kwietnia uczniowie z klas 0, I-III  uczestniczyli 

  w interaktywnych warsztatach telewizyjnych

  pt. „Szewczyk Dratewka ,

  w wykonaniu aktorów Teatr Show.

   

  Podczas wspólnej zabawy uczniowie poznali kilka tajników realizacji obrazu. Zobaczyli jak na planie zdjęciowym pracuje ekipa filmowa, czyli operator kamery, realizator obrazu, dźwiękowiec i zawodowi aktorzy, którzy wystąpili w roli gospodarzy widowiska.

   

  Studio filmowe to takie miejsce, w którym można zrealizować przeróżne opowieści. Na uwagę zasługuje fakt, iż opowieść ta została zrealizowana z udziałem naszych uczniów.

   

  Dagmara Szymkiewicz

  Zobacz zdjęcia

 • Job shadowing, czyli dzielenie się doświadczeniem o zasięgu europejskim w zagnańskiej 'Dwójce'

  Job shadowing, to krótki pobyt organizacji partnerskiej w innym kraju w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację. Z taki właśnie wyzwaniem w dniach 19-23 marca b.r. zmierzył się Zespół Szkoły Podstawowej nr2 i Przedszkola  w Zagnańsku, którego nauczyciele różnych przedmiotów gościli na swoich lekcjach dwie panie ze szkoły Escola Ramon Llull (Aula Nova S.L.) w Barcelonie. Hiszpanki przyjechały w ramach programu Erasmus plus Acja KA1. Zakwaterowane były w Abies Villa w Zagnańsku. Celem spotkań było przede wszystkim dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkolenia w ubiegłym roku na Malcie w ramach programu Erasmus plus projektu „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”. Wówczas  dziewięciu nauczycieli zgłębiało tajniki wiedzy z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych aby w kolejnym roku szkolnym wdrażać je na swoich zajęciach, dzielić się nimi z innymi pedagogami. Podczas obserwacji nauczyciele na wszystkich poziomach nauczania prezentowali różne techniki pracy z uczniem między innymi ocenianie kształtujące,  praca z wykorzystaniem projektu, aplikacji Kahoot, prezentacji PREZI jak również innych programów i telefonów do celów edukacyjnych. Panie przyglądały się  zajęciom pozalekcyjnym (gra w szachy,  nauki ścisłe), obserwowały pracę z dziećmi i młodzieżą w gimnazjum, szkole podstawowej,  przedszkolu i zerówce. Uczestniczyły w jury, którego zadaniem był wybór 2 uczniów na mobilność do Hiszpanii w ramach programu Erasmus plus ."Developing inter and trans curricular skills for 21st century" . Obejrzały występy artystyczne w przedszkolu  w ramach gminnego konkursu ,,Na ludową nutę" .We wtorek  w godzinach popołudniowych Hiszpanki zaprezentowały swoją szkołę, która jest po części państwowa i prywatna. Popołudnia spędzały pod opieką nauczycieli Beaty Wojtiuk Ślęk oraz Marzeny Pawlik i Aleksandry Zagóskiej, nauczycielki pokazały miłym gościom urokliwe miejsca naszej gminy i Kielc. W czwartek, dzięki uprzejmości Państwa Małgorzaty i Michała Dąbrowskich spotkaliśmy się wspólnie w ich prywatnym domu aby testować wspaniale przygotowane tradycyjne przysmaki polskie, podsumować wizytę, a także podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Na zakończenie Hiszpanki otrzymały tradycyjnie certyfikaty potwierdzające udział w job shadowing oraz upominki przygotowane przez Wójta gminy Pana Szczepana Skorupskiego oraz Dyrekcję szkoły Panie Marzannę Moćko i Małgorzatę Dąbrowską. Pilar Rafales i Odette Bernabel były pod wrażeniem działań jakie podejmuje szkoła, pracy dyrekcji i nauczycieli. Obie Panie z wielkim zainteresowaniem przeglądały strony kronik szkolnych. Podsumowując tygodniowy pobyt w naszej placówce podkreśliły bardzo wysoki poziom  prezentowanych  lekcji, profesjonalizm nauczycieli, grzeczne zachowanie uczniów na lekcjach , serdeczność, otwartość i stałą pomoc. Jak same stwierdziły wybór naszej szkoły nie był przypadkowy. Można przeczytać o naszych działaniach na portalu etwinning, Komisji Europejskiej, programu Comenius i Erasmus plus i z pewnością się zainspirować. ZSPnr2 i P w Zagnańsku otrzymał Certyfikat szkoły, która nie tylko potrafi wdrażać nowe europejskie zadania ale także dzielić się nimi na skalę europejską.

  Nauczyciele, którzy gościli na zajęciach panie z Barcelony w ramach 'job shadowing" : Marzena Pawlik, Anna Gębska, Aleksandra Zagórska, Henryka Górzyńska, Dorota Starz, Beata Wojtiuk-Ślęk, Jolanta Małecka, Dorota Wikło Marta Karbowniczek-Szwed, Paulina Bolmińska -Baran, Adam Góral, Patrycja Zemsta, Agnieszka Bekier, Maryla Przepióra, Bożena Nawrot, Marzena Knez, Marzena Gała. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego aby goście czuli się w naszej szkole wyjątkowo.

  Szczególne podziękowania  dla Pana Wójta Szczepana Skorupskiego za przekazanie pamiątek, Pani Dyrektor Marzanny Moćko  oraz Państwa Michała i Małgorzaty Dąbrowskich za niezwykłą gościnność.

                                                                                      Dorota Starz

  Zobacz zdjęcia

 • Konkurs „Przez uzależnienia tracisz swoją wolność”

             Ponad 300 prac napłynęło na konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 38 Specjalną dla Dzieci Przewlekle Chorych, której nauczyciele pracują z dziećmi hospitalizowanymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

  W konkursie uczestniczyli uczniowie będący pacjentami oddziałów pediatrycznych oraz uczniowie kieleckich szkół. W tym roku zaproszono również uczniów klas pierwszych naszej szkoły. W konkursie, pod hasłem: „Przez uzależnienia tracisz swoją wolność”, 16 marca nagrodzono 50 prac, w trzech kategoriach wiekowych. Wręczono też nagrody specjalne m. in.: dyrektora szpitala i szkoły.

  Wyróżnienia wręczali m.in. dr Krzysztof Bidas – zastępca dyrektora do spraw medycznych w WszZ oraz Włodzimierz Wielgus – zastępca dyrektora do spraw administracyjno-organizacyjnych.

  Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły:

  III miejsce – Patrycja Kondrak klasa 1b

  Nagroda Dyrektora Szpitala – Jan Kopeć klasa 1a.

   

             Przypomnijmy również, iż od wielu lat współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 38 w Kielcach. W grudniu 2017 r. już po raz kolejny, tym razem uczniowie klas pierwszych przekazali na ręce Pani Małgorzaty Wiatr pomoce plastyczne i dydaktyczne dla dzieci przebywających w szpitalu.

  Dziękujemy Rodzicom i Uczniom za zaangażowanie w przeprowadzoną zbiórkę.

   

                                                                               Dagmara Szymkiewicz, Agata Kopeć

  Zobacz zdjęcia

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć