Nawigacja

Przedszkolaki z inicjatywą

Wydarzenia

Jesteśmy w programie Comenius !

28 czerwca br. Narodowa Agencja ogłosiła wyniki oceny merytorycznej  wniosków składanych na lata 2013–2015,  tym samym przyznając dla

naszego przedszkola grant w wysokości 20.000 euro na realizację  zaplanowanych w projekcie działań. Wyniki selekcji pokazały, że próg

wymagań był bardzo wysoki: na 1370 wniosków tylko 465 zostało zaakceptowanych przez Komisję Europejską. Jesteśmy  jedyną  placówką

przedszkolną w województwie świętokrzyskim, która w tegorocznej selekcji otrzymałą taki grant. Przez dwa lata będziemy realizować

założenia zawarte w programie pod hasłem „Przedszkolaki z inicjatywą - świat bajek krainą magicznych spotkań z wartościami”.("Different

tales, common values with initiative children”).Turcja, Hiszpania, Litwa, Estonia i Włochy – to kraje, z którymi będziemy  współpracować.

Wprowadzimy najmłodszych milusińskich w świat bajek. Dzieci same wybiorą utwory do realizacji, tłumaczenia na język angielski i

przedstawienia w formie teatralnej. Wykonają także prace plastyczne oraz rekwizyty z odpadów i gliny. W ten sposób powstaną baśnie w kilku

językach prezentowane na scenie i wydrukowane w formie książki. Nauczyciele zaś napiszą wspólnie czasopismo pedagogiczne w oparciu o

własne metody pracy, wymianę doświadczeń i spostrzeżenia.

Wdrażanie programu Comenius w naszym przedszkolu

W sierpniu, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, koordynatorka projektu, nauczycielka języka angielskiego Dorota Starz podała do wiadomości tę miłą informację, która pośrednio i bezpośredni wiąże się z całym

Zespołem Szkoły Podstawowej nr2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku. O przyznanej dotacji zostały poinformowane także Władze Gminy Zagnańsk. W Gazecie  Zagnańskiej (IX.2013) oraz w Echu dnia ( 13.09.2013) ukazała sie informacja na temat przyznania grantu.

2 września 2013 r. podczas spotkań nauczycieli z rodzicami dzieci przedszkolnych, koordynatorka wraz z nauczycielkami przedszkola

poinformowała wszystkich przybyłych o otrzymanej dotacji, zachęcając jednocześnie do udziału w realizacji zadań zarówno dzieci, jak i

rodziców. 10 września 2013 r. odbyło sie pierwsze spotkanie w gronie zainteresowanych, tj. Dyrekcji szkoły - Marzanny Moćko i Barbary

Kowalskiej, nauczycielek przedszkola, religii w przedszkolu oraz nauczycielek j. angielskiego prowadzących dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

z j. angielskiego w tej placówce - koordynatorki Doroty Starz, Sylwii Maksymowicz i Aleksandry Zagórskiej. Koordynatorka podkreśliła

obowiązek zaangażowania dzieci ze specjalnymi potrzebami w projekcie, jako wiodące zadanie dla wszystkich działań.

Nauczyciele podzielili sie zadaniami, wstępnie wybrano zespoły do reprezentowania przedszkola podczas spotkań partnerskich w przedszkolach w Turcji, Estonii,Litwy, Hiszpanii i Włoch. Zaplanowano wspólne spotkanie w Polsce - 01 czerwca 2015 r.

W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole będą reprezentowały :

w Turcji  -listopad 2013 r.

wicedyrektor Barbara Kowalska

koordynator projektu Dorota Starz

nauczycielka j. angielskiego Sylwia Maksymowicz

nauczycielka przedszkola Dagmara Szymkiewicz

sekretarka szkoły Marta Górzyńska

w Estonii  - marzec  2014 r.

dyrektor szkoły Marzanna Moćko

koordynator projektu Dorota Starz

nauczycielka j. angielskiego Aleksandra Zagórska

nauczycielka przedszkola Beata Szwed Błońska

nauczycielka religii Bożena Musiał

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 września 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie z nauczycielami, podczas którego szczegółowo omówiono zaplanowane na I półrocze zadania. Podkreślono promocję projektu i informowanie o nim wszelkie media.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorczość i inicjatywa wśród dzieci w oparciu o teorię E. Eriksona w Publicznym Przedszkolu w Zagnańsku.

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać sięmoże”  Janusz Korczak

Dnia 19.10.2013r. w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku odbyła się dla rodziców przedszkolaków prelekcja na temat „Przedsiębiorczość i inicjatywa wśród dzieci w oparciu o teorię E. Eriksona”, w związku z przystąpieniem Przedszkola do

projektu programu Comenius „Uczenie się przez całe życie – przedszkolak z inicjatywą - świat bajek krainą magicznych spotkań z

wartościami. W prelekcji uczestniczyło 23 rodziców, P. dyr. Marzanna Moćko i nauczyciele bezpośrednio uczestniczący w realizacji programu.

Koncepcja E.Eriksona pokazuje rolę okresu przedszkolnego w naszym życiu. Późniejsze postawy i nawyki związane z pracą można powiązać z poczuciem przedsiębiorczości i inicjatywy powstającej u dziecka w tym właśnie okresie. Gdy przyjrzymy się małym dzieciom w ich „wolnym”

czasie, zobaczymy, jak budują wieżę z klocków, rozmawiają z lalkami lub je ubierają, podają herbatę, urządzają na podłodze wyścigi

ciężarówek, czy przyjmują role społeczne w zabawach tematycznych w kącikach kompetencyjnych. Baza przedszkola wzbogacona o kąciki

kompetencyjne zakupione w ramach projektu I i II edycji „Przedszkole dla wszystkich” umożliwiają przedszkolakom kształtowanie zdolności do

przejawiania inicjatywy i przedsiębiorczości. Dziecko, którego inicjatywa jest wspierana staje się aktywne, dąży co celu, lubi zmiany,

potrafi odróżnić dobro od zła, potrafi współpracować z innymi, przyjmować kierowniczą rolę. Jednak przedszkolak musi się przekonać,

czy jego zadanie się liczy, czy jego pomysły i sposób wykonywania są dobre i doceniane przez innych. Warto pamiętać, że dla przedszkolaka

zabawa jest nauką najpoważniejszą i przynoszącą najwięcej korzyści. Na zakończenie rodzice byli poproszeni do wyrażania swoich opinii,

spostrzeżeń związanych z inicjatywą i przedsiębiorczością najmłodszych. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że zabawy w wieku

przedszkolnym są fundamentem przygotowującym dzieci do takich postaw.

Przygotowały i prowadziły :

  M. Piskulak,   M. Przepióra

 

 

 

*******************************************************************************************************************************************************************************

Dzień Turecki w Przedszkolu

Dnia 24.10.2013r. odbyło się w Przedszkolu spotkanie będące kolejnym etapem akcji pod hasłem „Poznajemy inne kraje”.   W związku z przystąpieniem Przedszkola do projektu programu Comenius” Uczenie się przez cale życie – przedszkolaki z inicjatywą – świat bajek krainą magicznych spotkań z wartościami” dzieci wraz z Koziołkiem Matołkiem udały się  w daleką podróż. Tym razem dotarliśmy aż do Turcji. Głównym założeniem było przybliżenie przedszkolakom kultury tureckiej, jej odmienności, ale i poszukiwanie łączących nas podobieństw.     Dzieci podziwiały wspaniałe budowle tego kraju zamieszczone na fotografiach w albumach, zapoznały się z barwami flagi Turcji – zresztą takimi samymi, jakie widnieją na fladze Polski. Turcja urzekła nauczycieli i uczniów, którzy gościli w tym kraju w ramach realizacji poprzedniego projektu. Pani Dorota Starz szczegółowo opowiedziała o miejscach, które zwiedziła wraz z uczniami.

Przedszkolaki podziwiały zgromadzone pamiątki - w tym zdjęcia roślinności, budowli i zabytków, a nawet bilety wstępów do różnych obiektów w Istambule i w innych miastach tureckich. Dużo radości sprawiło dzieciom szukanie Turcji na ogromnym globusie. Ogromną popularnością cieszyły się stroje tureckie, które chętnie przymierzały dziewczynki. Chłopcy natomiast szybko doszukali się podobieństw w barwach drużyn piłkarskich: kieleckiej Korony oraz tureckiej Galatasaray, których koszulki i szaliki były z ochotą przymierzane.

Najpyszniejszą częścią spotkania była degustacja owoców egzotycznych. Ciekawość wzbudziły różnorodne pod względem zapachów i faktury przyprawy. Większość ich nazw została poprawnie odgadnięta przez dzieci. Ostatecznie posłużyły one do wykonania prac plastycznych „Turcja – jej smaki i kolory”.

Niespodzianką na zakończenie dnia był obiad – kebab na frytkach.

Wszystko to odbyło się w kolorowej, egzotycznej atmosferze przy dźwiękach tureckich piosenek. Wiadomo przecież, że zabawa jest nauką przynoszącą najwięcej korzyści.

Dziękuję bardzo Pani Grażynie Mazurkiewicz oraz Pani Edycie Grabowskiej za pomoc przy organizacji Dnia Tureckiego w Przedszkolu.                 

                                                                                                                                             Dagmara Szymkiewicz

 

*******************************************************************************************************************************************************************************

Comenius  na żywo w Przedszkolu im. St. Staszica w Zagnańsku

We wtorek 17.12.2013r. o godzinie 10:00 dzieci z przedszkola w Zagnańsku nawiązały kontakt z pięciolatkami z Turcji. Wideokonferencja miała miejsce w sali nr 27 naszej szkoły. Odbyła się w obecności Pani  Dyrektor  Marzanny Moćko, koordynatora projektu  Doroty Starz  i nauczycielki języka angielskiego  Sylwii Maksymowicz. Podczas ponad półgodzinnego spotkania dzieci nawiązały między sobą kontakt w języku angielskim: przedstawiły i pozdrowiły się wzajemnie, zaśpiewały angielską piosenkę „We wish you a Merry Christmas”. Dodatkowo nasi milusińscy zaśpiewali kolędę „Gore Gwiazda Jezusowi”. Przedszkolaki chętnie zadawały sobie pytania w swoim języku ojczystym, które następnie były tłumaczone na język projektu przez nauczycieli języka angielskiego. Dotyczyły one informacji związanych z pogodą, imionami i samopoczuciem. Dzieci z  Turcji  zaprezentowały krótkie przedstawienie do bajki wybranej w projekcie oraz pokazały w jaki sposób spędzają czas w swoim przedszkolu. Mimo, że zajęcia były prowadzone  w języku tureckim, to wszyscy bez problemu rozpoznaliśmy zabawę w „Moją Ulijankę” i „Chodzi lisek koło drogi” . Dzieci były zachwycone pierwszym „bezpośrednim”  spotkaniem ze swoimi rówieśnikami, kolejne – już w marcu, po wizycie w przedszkolu estońskim. Tureckie przedszkole w Stambule jest głównym koordynatorem programu Comenius, w którym uczestniczy również zagnańska placówka. Jedynym utrudnieniem w projekcie jest to, że dzieci ze względu na swój wiek nie mogą wyjeżdżać wraz z nauczycielami do szkół partnerskich. Dlatego też staramy się aby przez cały czas były świadome  jego realizacji  i aktywnie uczestniczyły w przedsięwzięciach.  

                                                                                                                                                                   Dorota Starz, Sylwia Maksymowicz

 

       

 

************************************************************************************************************************************************

W Krainie Szewczyka Dratewki

Dnia 15.01.2014 w ramach międzynarodowego projektu COMENIUS grupa 6 latków p. Beaty Szwed- Błońskiej  przygotowała inscenizację bajki Janiny Poronińskiej pt: „ Szewczyk Dratewka”. Całość została sfilmowana i zostanie umieszczona na portalu You Tube.

W roli narratorów wystąpili: Pani Dyrektor Barbara Kowalska, nauczyciele j. angielskiego: Dorota Starz, Sylwia Maksymowicz oraz wychowawca grupy. Przy filmowaniu pomagała p. Agatka Grabowska.

Dzieci odegrały dramę, przez chwile zamieniły salę w Krainę  Szewczyka Dratewki. Wszyscy świetnie się bawili.

Serdecznie dziękuję Rodzicom za zorganizowanie strojów.       Beata Szwed-Błońska

********************************************************************************************************************************************

Comenius z Szewczykiem Dratewką gościł w  Domu Kultury Jaworze.

W piątek, 21 lutego o godz. 17.00 w budynku Domu Kultury Jaworze miało miejsce przedstawienie w wykonaniu sześciolatków  z przedszkola w Zagnańsku z grupy Pani Beaty Szwed-Błońskiej.  Przypomnijmy, bajkę pt. „Szewczyk Dratewka” J. Porazińskiej  dzieci wybrały do realizacji w projekcie Comenius,  który jest realizowany w zagnańskim przedszkolu od 2013 roku i zakłada wymianę doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli z  Polski, Litwy, Turcji, Grecji, Estonii, Włoch i Hiszpanii.

 

*******************************************************************************************************************************************

Podsumowaliśmy konkurs  Szewczyk Dratewka w oczach dziecka

Z przyjemnością informujemy, że w czwartek, 6 marca podsumowaliśmy konkurs  „Szewczyk Dratewka w oczach dziecka” ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku kalendarzowym w ramach realizowanego w przedszkolu międzynarodowego programu Comenius pt. „Przedszkolaki  z inicjatywą - świat bajek krainą  magicznych spotkań z wartościami" .

Wśród przekazanych  126 prac wyróżniono 9. Prezentacja nagrodzonych  rysunków miała miejsce w siedzibie nowego przedszkola. Komisja konkursowa w składzie Pani Dyrektor Marzanna Moćko oraz Panie Anna Gębska i Dorota Chyb wyróżniły kolejno trzy miejsca  oddzielnie w grupie cztero –,  pięcio -  i sześciolatków przyznając im dyplomy i nagrody za I, II i III miejsce. Piękne dyplomy zaprojektowała Pani Beata Szwed- Błońska. Podczas wręczenia  drobnych upominków obecna była Dyrektor Szkoły, która podsumowała konkurs jednocześnie podkreślając, że są to najlepsze prace z najlepszych, a wybór ich stanowił nie lada wyzwanie. Pozostałe prace będą zdobić ściany zaprzyjaźnionych przedszkoli z Estonii, Litwy, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Włoch, bo takie też są założenia programu Comenius,  którego realizacja w zagnańskim przedszkolu toczy się wokół bajki J. Porazińskiej i jej ponadczasowych wartości.

6 latki

I miejsce Wawrzeńczyk Igor

II miejsce Lisowski Filip

III miejsce Miernik Aleksandra

 

5 latki

I miejsce Julia Gębska

I miejsce Alan Molendowski

I miejsce Igor Gała

 

4 latki

I miejsce Zalewska Antosia

II miejsce Kołodziejczyk Paweł

III miejsce Stawiarski Franciszek

*******************************************************************************************************************************************

Delegacja Przedszkola w Estoni

W dniach 9 – 13 marzec  2014 delegacja z przedszkola w Zagnańsku przebywała z wizytą partnerską w zaprzyjaźnionym przedszkolu w Tallinie. Polską placówkę reprezentowały dyrektor ZSPnr2,PiG Marzanna Moćko, koordynator projektu Dorota Starz oraz nauczycielki Beata Szwed - Błońska i Sylwia Maksymowicz.  W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele pracujący w przedszkolach z Turcji, Polski, Estonii, Litwy, Włoch, Hiszpanii i Grecji. 

    Wyprawa  w całości została sfinansowana z programu Comenius, na realizację którego zagnańska placówka w 2013 r otrzymała 20 000 euro.

********************************************************************************************************************************************

Dzień Estoński

Dnia 17-04-2014r. w Publicznym Przedszkolu w Zagnańsku odbył się Dzień Estoński. W związku z przystąpieniem Przedszkola do projektu programu Comenius „Uczenie się przez cale życie – przedszkolaki z inicjatywą – świat bajek krainą magicznych spotkań z wartościami” dzieci wraz z Szewczykiem Dratewką i Sipsikiem -głównym bohaterem bajki wybranej przez dzieci z Estonii udały się  w daleką podróż do Estonii.

Dzieci obejrzały prezentacje DVD „ Esatonia – Tallinn”, zdjęcia oraz przywiezione rekwizyty  -przez chwile znalazły się w innym świecie.

Przedszkolakom  bardzo spodobały się dzieci estońskie i  ich placówka.

Nie obyło się bez muzyki typowej dla tego kraju, dzieci zahipnotyzowały się pięknem utworów.  Z ogromną powagą, szacunkiem  wysłuchały hymnu.

Kolejnym etapem tych niecodziennych zajęć były ćwiczenia kinezjologiczne. Przedszkolaki wykorzystując kolorowe kartki oraz nagrania „Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej”  wprowadziły wszystkich w estoński klimat, gdyż flażolety są typowymi instrumentami dla tego kraju.

Dzieci z zaciekawieniem szukały  Estonii na mapie i na globusie.

Była również degustacja różnorodnych potraw tego kraju, dzieci odkryły wiele podobieństw do naszej polskiej kuchni.

 Na zakończenie dzieci zaprezentowały taniec estoński.

Głównym założeniem tych zajęć było przybliżenie przedszkolakom kultury, symboliki estońskiej, jej odmienności i  łączących nas podobieństw.

Pani Dyrektor Marzanna Moćko szczegółowo opowiedziała o miejscach, które zwiedziła wraz z innymi nauczycielami. 

Wszystko to odbyło się „ w magicznej Estońskiej  atmosferze ”.

Serdecznie dziękuje Pani Lidii Kondrak,  Pani  Elżbiecie Wawrzeńczyk, Pani Monice Nawarze  za przygotowanie smakołyków oraz Pani Agacie Grabowskiej za pomoc przy organizacji Dnia Estońskiego w Przedszkolu. 

                                                                                                                                            Beata Szwed- Błońska

********************************************************************************************************************************************

Wideokonferencja z przedszkolem włoskim

Realizowany w przedszkolu w Zagnańsku w całości z funduszy Unii Europejskiej program międzynarodowej współpracy Comenius już po raz  trzeci połączył zagnańską placówkę z dziećmi z kolejnego kraju partnerskiego. Rozmowa w języku angielskim i…. włoskim miała miejsce 28 maja w siedzibie nowego przedszkola. Dzieci z Polski przywitały swoich rówieśników w języku włoskim okrzykiem Buon giorno,  zaśpiewały w języku angielskim piosenkę ”Panie Janie”, następnie zaprezentowały swoje wokalne, taneczne i językowe umiejętności przy akompaniamencie pana Łukasza Gronostaja. Przedszkolaczki, jak zwykle przygotowały się wzorowo, za co serdecznie dziękuję  wychowawcom wszystkich grup. Podczas wirtualnego spotkania z Italią obecna była Dyrektor szkoły, pani Marzanna Moćko, wszystkie panie z przedszkola, anglistki Sylwia Maksymowicz, Ola Zagórska i Dorota Starz, jak również stażystki stale wspierające przedszkole swoją pracą. Cieszymy się, że program Comenius nie tylko doskonali umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, ale także uczy nas innych języków i jesteśmy przekonani, że obecne przedszkolaki za kilka lub kilkanaście lat będą władały kilkoma językami.

                                                                       Dorota Starz

                           Koordynator programu Comenius w ZSPnr2, Pi G w Zagnańsku

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym  Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

******************************************************************************************************************************************

Tydzień  włoski w Publicznym Przedszkolu w Zagnańsku

W zagnańskim przedszkolu w ostatnim tygodniu maja miał miejsce tydzień włoski, podczas którego przekazywane były dzieciom istotne elementy przywiezione z pobytu w Rozzzano w ramach wymiany międzynarodowej programu Comenius. Przypomnijmy, pięcioosobowa delegacja z przedszkola w Zagnańsku gościła w Włoszech w maju, aby wspólnie z przedstawicielami z sześciu krajów partnerskich realizować cele zawarte w projekcie zatytułowanym „ Świat bajek – krainą magicznych spotkań z wartościami”. Wdrażanie wartości, które niesie bajka włoska oraz poznanie  kultury, kuchni i tradycji Włoch trwało niespełna tydzień. Nasi najmłodsi uczniowie poznali nowego bohatera, noszącego wdzięczną nazwę Małe Niebieskie oraz jego ojczyznę - Włochy. Dominik Kukla, uczeń klasy I b gimnazjum, który mieszkał w Rzymie przez 10 lat i doskonale posługuje się językiem włoskim, przeczytał przedszkolakom bajkę „Małe niebieskie i małe żółte” w oryginale, przetłumaczył ją na język polski oraz nauczył dzieci z grupy pani Agnieszki Bekier liczyć od jednego do pięciu w języku włoskim. 28 maja, tuż po zakończeniu wideokonferencji z przedszkolem włoskim,  na zaproszenie Dyrekcji szkoły oraz dzięki pomocy pani Ani Mamej gościliśmy rodowitego Włocha. Benedetto Parisi  pochodzi z Sycylii, a w Polsce mieszka od roku jest nauczycielem języka włoskiego. Podczas spotkania obecna była także pani Dyrektor Marzanna Moćko. Dominik Kukla z powodzeniem przetłumaczył przedszkolakom istotne fakty przekazane przez Gościa. Jak się okazało, wszystkie dzieci znają postać Pinokia – popularnej bajki włoskiej. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem słuchały informacji dotyczących kultury włoskiej, same zadawały pytania związane z tradycjami, jedzeniem i kulturą włoską. Tego dnia panie kucharki przygotowały specjalnie na tę okazję  potrawę włoską -spaghetti, którą także smakował nasz Gość. Kolejnego dnia wszystkie dzieci z przedszkola spotkały się, aby wspólnie kontynuować obchody tygodnia włoskiego w grupie pani Marii Piskulak. Bogaty program integracyjny przygotowany przez panie Marię Piskulak i Marię Przepiórę włączył także wszystkich nauczycieli z przedszkola, nauczyciela religii, panią Bożenę Musiał oraz stażystki. Dzieci utrwaliły istotne fakty dotyczące kultury i geografii Włoch, słuchały bajki „Małe niebieskie i małe żółte” czytanej przez wszystkie obecne panie oraz wzięły udział w konkursie związanym z Italią. Wśród wyróżnionych znaleźli się Julia Gębska, Igor Piasecki, Franek Kołda, Julia Chmielewska, Ewa Bogdańska, Kacper Mocko, Kacper Błoński, Kasia Sieczkowska, Mateusz Miernik, Kamila Zając. Na zakończenie tego barwnego dnia wszystkie przedszkolaczki zatańczyły włoską tarantellę, która również była prezentowana przez podopiecznych pani Urszuli Kozieł z okazji Dnia Mamy oraz 31 maja na festynie rodzinnym.

                                                                       Dorota Starz  Urszula Kozieł

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym  Komisji Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

***************************************************************************************************************************

Tydzień Litewski w przedszkolu

W ostatnim tygodniu października 2014 roku  dzieci uczęszczające do  Publicznego Przedszkola w Zagnańsku,  miały możliwość poznania kolejnego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie „ Comenius”- „ Uczenie się przez całe życie-przedszkolaki z inicjatywą- świat bajek krainą magicznych spotkań z wartościami”- Litwy.

Dzieci poznały położenie geograficzne tego kraju ,flagę, hymn, obejrzały prezentacje najciekawszych miejsc i zabytków Litwy oraz przywiezione przez nauczycieli przedszkola pamiątki. Przedszkolaki nauczyły się kilku grzecznościowych zwrotów po litewsku, tańca litewskiego, poznały i oglądały walutę obowiązującą na Litwie.

 Z dużym zainteresowaniem obejrzały inscenizację bajki litewskiej pt ”Niebo spada” przedstawioną im przez uczennice kl. IV b SP w formie teatrzyku lalkowego. Dzieci polubiły bohaterów tej bajki, same podejmowały próbę odegrania poszczególnych ról, kolorowały i wycinały zwierzęta do tej bajki. Prace plastyczne wykonane przez dzieci podziwiali rodzice, dziadkowie, nauczyciele. Naszym dzieciom najbardziej  podobały się pacynki, które  nasze przedszkole  otrzymało w darze od zaprzyjaźnionego przedszkola litewskiego w Pokroje.

 Na zakończenie prezentacji o Litwie przedszkolaki degustowały potrawy litewskie: ciemne pieczywo z owocami, cepeliny oraz słodycze litewskie.

Tydzień Litewski w przedszkolu przygotowały: Dyr. Marzanna Moćko, Aleksandra Zagórska, Henryka Górzyńska, Agnieszka Bekier z pomocą wychowawców poszczególnych grup przedszkolnych.

 

****************************************************************************************************************************

Wideokonferencja w przedszkolu

We wtorek 18 listopada,  w obecności pani Dyrektor Marzanny Moćko, dzieci z Przedszkola im. St. Staszica w Zagnańsku nawiązały kontakt poprzez komunikator Skype z rówieśnikami z Przedszkola w Pakruojis na Litwie. Konferencja odbyła się w ramach projektu Comenius, który jest realizowany drugi rok w naszym przedszkolu. Spotkanie rozpoczęło się powitalnym okrzykiem trzylatków : „Hello!” Każda grupa przedszkolna ujawniła swoje talenty wokalne i taneczne. Na szczególną uwagę zasługuje występ w języku angielskim sześciolatków przygotowany przez panią Sylwię Maksymowicz – Jończyk. Podczas godzinnej prezentacji mogliśmy podziwiać również występ dzieci litewskich, które zaprezentowały taniec i pieśń narodową własnego kraju. Przedszkolaki nawzajem nagradzały się oklaskami. Sukces wideokonferencji zawdzięczamy ciężkiej pracy jaką włożyły panie: Beata Szwed-Błońska, Marzanna Knez, Halina Starz, Maria Przepióra i Maria Piskulak. Dziękujemy również pani Henryce Górzyńskiej i panu Łukaszowi Gronostajowi za pomoc techniczną.   

                                                                             Dorota Starz,  Sylwia Maksymowicz – Jończyk

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć