Nawigacja

Nowy Comenius Strona Comenius Nowe logo Wolontariusze z Polski i Turcji w Zagnańsku Konkursy i wyjazd do Turcji Wolontariusze z Macedonii i Turcji w naszej szkole Konkurs Turcja w krajobrazach Dzień Turecki - zaproszenie Konkursy Turcja Dzień Turecki Konkurs plastyczny Regulamin wyjazdów programu Comenius Podsumowanie pracy w I semestrze Zdjęcia z ostatniego pobytu w Turcji Pozdrowienia z Bułgarii Comenius w Portugalii Dzień Włoski Konferencja Comenius Wolontariuszki z Chin i Słowacji w naszej szkole Dzień Włoski - zapowiedź Dzień Włoski Echa wizyty uczniów I Społecznej SP w naszej szkole Styczeń miesiącem spotkań z Szewczykiem Dratewką

Comenius

Regulamin wyjazdów programu Comenius

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU     COMENIUS  2011 - 2013

Każdy uczeń od klasy piątej szkoły podstawowej do klasy trzeciej gimnazjum włącznie ma prawo udziału w wymianie partnerskiej uczniów w ramach programu Comenius 2011 - 2013 i współpracy ze szkołami partnerskimi z Turcji, Bułgarii, Portugalii i Włoch.

Uczeń wyjeżdżający z wizytą do innego kraju jest kwaterowany u rodzin uczniów biorących udział w projekcie, w związku z tym

 

1. Pierwszeństwo wyjazdu mają osoby, które w maju 2013 roku podczas spotkania szkół partnerskich w Zagnańsku przyjmą i otoczą opieką rówieśnika z zagranicy.

2. Do wyjazdu kwalifikują się osoby, które będą najbardziej zaangażowane we wszystkie wybrane  przez nie  zadania ( kronika, gazetka Comenewsek , strona internetowa, Comenius corner, tworzenie kalendarza, redagowanie broszury)

3. Ponadto uczniowie, którzy zostaną wybrani przez niezależną komisję w ramach organizowanych konkursów.

4. Jedną z form wyboru ucznia do wyjazdu może być losowanie nazwisk wśród wszystkich zaangażowanych w projekt w obecności Dyrekcji szkoły, koordynatora projektu oraz nauczycieli współpracujących w ramach programu Comenius.

4. Jeżeli fundusze programu Comenius będą niewystarczające, zaangażowani uczniowie mogą częściowo lub w całości sfinansować swój przelot i pobyt w zaprzyjaźnionej szkole partnerskiej.

5. Ostateczną decyzję kwalifikowania ucznia do wyjazdu podejmuje Dyrekcja szkoły ZSPnr2,PiG w Zagnańsku wraz z koordynatorem projektu.

W trakcie realizacji dwuletniego programu Comenius 2011-2013 regulamin może częściowo ulec zmianie.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć