Nawigacja

Plan pracy na rok szk. 2014/15 PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 Sprawozdanie Samorządu 2016/17

Szkolne Koło Caritas

Plan pracy na rok szk. 2014/15

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

ROK SZOLNY 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

IM. STANISŁAWA STASZICA

 

 

OPIEKUNOWIE: Anna Zalewska, Dorota Wikło

 

PRZEWODNICZĄCY: Katarzyna Ozimek

ZASTĘPCA: Sara Staniec

SEKRETARZ: Beata Barańska

CZŁONKOWIE: Jagoda Kubika, Klaudia Knez, Daria Makuch

 

Cel główny:

 • Wdrażanie uczniów do życia w społeczeństwie.

   

  Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec symboli narodowych;

 • Wdrażanie uczniów do podejmowania działań na rzecz rozwiązywania problemów i zadań w grupie, klasie, szkole i środowisku lokalnym;

 • Przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły;

 • Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,w porozumieniu z dyrekcją szkoły;

 • Wpływ na asortyment sklepiku (wprowadzenie do sprzedaży zdrowej żywności);

 • Realizacja zadań Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy Uczeń – Rodzic – Nauczyciel – Kolorowa Szkoła – Zdrowa Szkoła.

 • Informowanie społeczności szkolnej o działalności samorządu;

 • Organizowanie życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwojui zaspakajania własnych zainteresowań – promowanie zdrowego stylu życia.

   

   

L.P.

MIESIĄC

ZADANIA DO REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

1.

WRZESIEŃ

1. Wznowienie działalności SU: wybór członków samorządu, sekcji, zapoznanie nauczycieli i uczniów              z nowym składem SU, wypracowanie planu pracy na najbliższy rok.

 

Wychowawcy. Opiekunowie SU.

2. Udział w akcji Sprzątanie Świata.

 

Wychowawcy.

3. Zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka dla klas IV – VI, przyjęcie do grupy wiekowej uczniów klas czwartych.

 

Sekcja rozrywkowa.

Wychowawcy.

4. Przeprowadzenie prac związanych           z nowelizacją WSO, a w szczególności Regulaminu Oceniania Zachowania.

 

Samorządy klas.

Opiekunowie SU.

5. Przeprowadzenie apelu w celu zapoznania nauczycieli i uczniów               z nowym samorządem, Regulaminem Oceniania Zachowania i sprawami bieżącymi.

 

Opiekunowie SU.

6. Udział w Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym – integracja społeczności szkolnej,

 

Nauczyciele.

2.

PAŹDZIERNIK

1. Przygotowanie i udział uczniów              w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Odpowiedzialni nauczyciele.

2. Udział przedstawicieli SU                       w ślubowaniu klas pierwszych, przyjęcie ich do społeczności szkolnej.

 

Wychowawcy klas I.

3. Organizacja dnia zdrowej kanapki.

Opiekunowie SU

Wychowawcy klas

4. Uaktualnienie gazetki SU.

 

Opiekunowie SU.

3.

LISTOPAD

1. Pamiętamy o tych, którzy odeszli… - odwiedzenie grobów poległych za wolność Ojczyzny, udział w szkolnych obchodach Święta Niepodległości.

Wychowawcy.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji zbierania żywności trwałej, środków czystości dla uczniów potrzebujących pomocy.

 

Opiekunowie SU.

Wychowawcy.

Opiekun PCK.

3. Zabawa „andrzejkowa” – wieczór wróżb i tańca. Sprzedaż własnych wyrobów cukierniczych – przekazanie uzyskanych środków dla chorego dziecka.

 

Opiekunowie SU.

4. Organizacja dnia soku owocowego.

Opiekunowie SU.

Wychowawcy.

 

 

5. Przygotowanie, przeprowadzenie

 i udział w akcji ogólnopolskiej „Góra Grosza”.

 

Opiekunowie SU.

 

 

6. Utworzenie zakładki do strony internetowej szkoły dla Samorządu Uczniowskiego z możliwością prowadzenia bloga przez uczniów.

 

Opiekunowie SU.

 

4.

GRUDZIEŃ

1. „My wszyscy jesteśmy Świętym Mikołajem…” – wyjazd do Domu Małego Dziecka w Kielcach.

 

Opiekunowie SU.

 

2. Zorganizowanie spotkań „mikołajkowych” klasach.

 

Wychowawcy.

 

3. Szkolny opłatek – udział w akademii

i spotkaniach klasowych.

 

Wychowawcy.

 

4. Organizacja dnia soku warzywnego.

Opiekunowie SU.

Wychowawcy.

5. Przeprowadzenie akcji pomocy świątecznej na terenie szkoły.

 

Opiekunowie SU.

Pedagog szkolny.

5.

STYCZEŃ

1. Dyskoteka karnawałowa – przygotowanie sali gimnastycznej, zabaw i konkursów.

 

Wychowawcy.

 

2. Półroczna analiza działań samorządu, współudział samorządów klasowych         w wystawianiu ocen z zachowania.

 

Opiekunowie SU.

Wychowawcy.

 

3. Organizacja dnia zdrowej sałatki jarzynowej.

 

Opiekunowie SU.

Wychowawcy.

4. Przeprowadzenie apelu szkolnego          w celu podsumowania wyników w nauce, zachowaniu i osiągnięć szkoły.

 

Opiekunowie SU.

 

5. Podsumowanie konkursu na gazetkę klasową na temat patrona szkoły – Stanisława Staszica.

 

Opiekunowie SU

6.

LUTY

1. Walentynki, walentynki… - zorganizowanie poczty walentynkowej.

 

Opiekunowie SU.

Wychowawcy.

2. Organizacja dnia zdrowej sałatki owocowej.

 

 Opiekunowie SU. Wychowawcy.

7.

MARZEC

1. Pomoc w przygotowaniu i obchodach Święta Wiosny.

 

Wychowawcy.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie „Dzień wagarowicza” – wspólna zabawa uczniów, nauczycieli i rodziców

 • klasa ze 100% frekwencją zdobędzie nagrodę, np. wyjazd do kina;
 • uczniowie lub rodzice prowadzą lekcje;
 • wspólny taniec na holu lub boisku szkolnym (HARLEM SHAKE);
 • jednokolorowe stroje dla uczniów danej klasy.

 

Opiekunowie SU.

Wychowawcy.

 

3. Konkurs indywidualny na najładniejszą pisankę wielkanocną.

Opiekunowie SU.

Nauczyciele świetlicy.

4. Organizacja dnia czystej wody.

Opiekunowie SU. Wychowawcy.

8.

KWIECIEŃ

1. Przeprowadzenie konkursu na najciekawszy strój „prima aprilisowy”.

 

Opiekunowie SU.

 

2. Organizacja dnia nowalijki.

Opiekunowie SU. Wychowawcy.

9.

MAJ

1.Zorganizowanie spotkań klasowych

z okazji Dnia Mamy.

 

Wychowawcy.

 

2. Zorganizowanie dyskoteki dla klas IV – VI.

 

Opiekunowie SU.

 

3. Organizacja dnia owocowego.

Opiekunowie SU. Wychowawcy.

10.

CZERWIEC

1. Współudział w organizacji Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Patrona, Dnia Dziecka i Dnia Sportu.

 

Odpowiedzialni nauczyciele.

 

2. Podsumowanie całorocznej akcji promującej zdrowe odżywianie.

Opiekunowie SU.

3. Podsumowanie działalności Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2014/2015, sporządzenie sprawozdania i przedstawienie go przez opiekuna na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Opiekunowie SU.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć