Nawigacja

 • Bezpieczne wakacje

  Bezpieczne wakacje

   

   

   

  Zasady bezpiecznego wypoczynku:

  1. Bezpieczna kąpiel – w miejscach odpowiednio zorganizowanych, oznakowanych i będących pod nadzorem.

  • Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go.
  • Zawsze słuchaj poleceń ratownika.
  • Kąp się jedynie w wyznaczonych strefach.
  • W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym.
  • Nigdy nie skacz do wody w miejscach niedozwolonych lub nierozpoznanych.
  • Pozostaw po sobie porządek na plaży - nie zaśmiecaj jej.

  2. Bezpieczne przebywanie na słońcu – nadmierne korzystanie z kąpieli słonecznych może wywołać niepożądane objawy, tj.: poparzenia słoneczne, czy udar słoneczny, dlatego aby temu zapobiec:

  • Odsłonięte części ciała chroń , używając kremów zawierających filtry.
  • Zrezygnuj z opalania się w godzinach największego natężenia promieniowania słonecznego, tj. pomiędzy godziną 10 00 a 14 00.
  • Chroń oczy i głowę przed promieniami UV.
  • Regularnie pij duże ilości płynów – najlepiej wody mineralnej.

  3. Bezpieczne przebywanie na łonie natury (w lesie, na łące, obok stawów, rzek,)

  • Nie zbliżaj się do dzikiego zwierzęcia, czy obcego psa – nie dotykaj go, nawet gdy sprawia wrażenie łagodnego. Pogryzienia są niebezpieczne, ze względu na ogromne ryzyko zakażenia. Szczególnie groźne jest zakażenie wścieklizną.
  • W przypadku pogryzienia przez obce, dzikie zwierzę należy niezwłocznie udać się do lekarza.
  • Aby uniknąć ukąszenia przez kleszcza należy:
  •  nosić w lesie odpowiednia odzież, zakrywającą jak najwięcej części ciała,
  • stosować środki odstraszające,
  • po powrocie z lasu dokładnie obejrzeć całe ciało oraz przejrzeć ubranie,

  4. Bezpieczne i higieniczne zachowania:

  • Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Pamiętaj, że mitem jest, iż "dopalacze" pomagają w dobrej zabawie. Bądź asertywny!!! Mów "NIE". Pamiętaj! Nie istnieje bezpieczne branie narkotyków!!!
  • Pamiętaj, zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów – przypadki dosypywania
   i dolewania różnych specyfików są coraz częstsze. Po takich substancjach łatwo możesz stracić samokontrolę.
 • Dzień patrona

 • Międzynarodowo w zagnańskiej "dwójce"

  Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku od wielu lat gości wolontariuszy z różnych zakątków świata. Czwartek, 13 czerwca był dniem kiedy nauczyciele i uczniowie mogli porozmawiać w języku angielskim ze studentkami z Kolumbii, Turcji i Tajlandii. Wolontariuszki przyjechały do Polski na 6 tygodni na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Anglistów OSA ET i programu English Teaching. Itay Atik z Turcji, Natalia Montealegre z Kolumbii i Munin Dasingha z Tajlandii odwiedzają szkoły, prezentują swoje kraje, kulturę i rozmawiają z dziećmi. Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie chętnie włączają się do tych rozmów. Dziewczyny spotkały się również z dyrekcją, Panią Marzanną Moćko oraz przedszkolakami. Wolontariuszki były pod wrażeniem osiągnięć szkoły i miłego przyjęcia, za co serdecznie dziękuję.

   

  Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez uczniów z klas VIa i VIb

  https://youtu.be/XElybWn1bpc

                                                                                                                      Dorota Starz

 • SPOTKANIE Z HISTORIĄ….

  7 czerwca 2019 roku po raz kolejny uczniowie klasy VII a naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu w Ośrodku Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku i mieli okazję wysłuchania opowieści gospodarza- dra Macieja Zarębskiego, o historii i genezie powstania tego szczególnego miejsca. Następnie pan Jan Jadach przypomniał zgromadzonym rocznice historyczne, które przypadają w tym roku. Uczniowie mogli obejrzeć zgromadzone pamiątki, zdjęcia z podróży.

  Oto kilka refleksji uczestników spotkania….

  1.„ Podczas wizyty w Ośrodku dowiedziałam się, jak powstało to miejsce. Zrozumiałam, jak ważny jest dla Polaków patriotyzm i jak istotne jest szanowanie tradycji i kultury polskiej”.

  2. „Moim zdaniem spotkanie było bardzo ciekawe, miło było posłuchać o Zagnańsku, przekonać się , że jest ważnym miejscem na mapie Polski”

  3. „Ta wyprawa naprawdę mi się podobała. Pan Zarębski ciekawie opowiadał o powstaniu Ośrodka, o sławnych ludziach, którzy tu przebywali. Mogłem zobaczyć oryginalne zdjęcia Legionów Piłsudskiego.”

  4. „Spotkanie upewniło mnie, jak ważny jest patriotyzm. Poznałam historię Ośrodka i ludzi z nim związanych”

  5. „Patriotyzm to dla mnie bezwzględna miłość do kraju, z którego pochodzimy. Kiedy wyjeżdżamy-tęsknimy za Ojczyzną, co świadczy , o tym, jak bardzo szanujemy nasze miejsce urodzenia. Walczymy o lepsze jutro i przyszłość”

  Niech podsumowaniem tej niezwykłej lekcji historii będą słowa patrona Ośrodka –Pana Adama Bienia:

  „Od zarania swojego życia miłością dziewiętnastowiecznych patriotów kocham Polskę jako największy skarb całego narodu i skarb mój”.

  Dziękujemy pani Dyrektor Marzannie Moćko za zorganizowanie i obecność na spotkaniu.

   

                                                                               Refleksje wysłuchała i spisała Marzena Pawlik.

 • Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019

  Tradycyjnie, jak co roku, zagnańska dwójka realizowała kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

  Tegoroczne hasło kampanii to "Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.

   Główne cele:

  - wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

  - edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

  - ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych,

  - kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet,

  mocnych stron i ograniczeń,.

  W ramach kampanii dzieci i młodzież:

  -wykonała prace plastyczne i  literackie prezentujące własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzą w przyszłości -„Ja za 20 lat”,

  -uczestniczyła w zajęciach wychowawczo-profilaktycznych, których celem było: rozwijanie i wspieranie zdolności, rozbudzanie motywacji, kształtowanie pozytywnego myślenia, rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczniów, właściwe reagowanie w sytuacjach trudnych,

  -prezentowała swoje talenty w czasie różnych uroczystości szkolnych i środowiskowych, zawodów sportowych.

 • Nauka przez zabawę

   Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas 0-3 wzięli udział w niezwykłych lekcjach techniki i fizyki.Podczas warsztatów szkolnych z klockami Lego bawili się, konstruowali przeróżne pojazdy i przeprowadzali niesamowite doświadczenia. Dowiedzieli się także, co to są odnawialne źródła energii, windcary i farmy wiatrowe. Konstruowali pojazdy napędzane siłą wiatru, sprawdzali od czego zależy ich prędkość i długość pokonywanej drogi. Nauka połączona z zabawą przypadła dzieciom do gustu.

                                                                                      Joanna Dudkowska

 • Edukacyjny polsko - włoski projekt

  „Teens life in our country”

  to tytuł edukacyjnego polsko -włoskiego projektu realizowanego przez Zespół Szkoły Podstawowej nr2 i Przedszkola w Zagnańsku i  Scuola Secondaria di Grado Meucci w Turynie  we wspólpracy ze Szkołą Podstawową nr15 w Kielcach. Głównym celem wymiany między uczniami było doskonalenie kompetencji językowych,komunikacji w języku angielskim, jak również społecznych i poznawczych. W październiku 2018 roku siedemnastu uczniów ze  szkoły w Zagnańsku gościło w domach swoich włoskich rówieśników przez 5 dni. W trakcie niespełna tygodnia dzieci zwiedziły Wenecję, Mediolan i Turyn. Integrowały się z rodzinami włoskimi,  naocznie doświadczały kultury włoskiej. Teraz przyszedł czas na rewizytę. W poniedziałek, 6 maja o godz. 19.30 goście z Włoch (40 uczestników) odebrani zostali przez rodziców uczniów “dwójki” i kieleckiej “piętnastki”, zakwaterowani zostali w domach polskich rodzin do soboty. Kolejnego dnia,  nauczyciele i uczniowie z Turynu  uroczyście zostali powitani przez dyrekcję szkół polskich zaangażowanych w projekt w Szkole Podstawowej nr 15. Po części artystycznejwszyscy odkrywali tajniki nauk ścisłych w Centrum Nauki Leonarda da Vini, , podziwiali najważniejsze miejsca Kielc ( Kościół Św. Wojciecha, ul. Sienkiewicza, pomnik H. Sienkiewicza, Katedra i Włoskie Ogrody) i zamek w Chęcinach. Nie mniej atrakcji i emocji dostarczył pobyt w Krakowe, podczas którego dzieci poznały historię dawnej stolicy, relaksowały sie w aqua parku. W czwartek, 9 maja, uczestnicy wymiany spotkali się w budynku szkoły  ZSPnr2iP w Zagnańsku. Wszystkich zebranych uroczyście przywitała wice dyrektor szkoły Małgorzata Dąbrowska, w trakcie spotkania obecny był również wójt gminy, Pan Wojciech Ślefarski, miejscowy rzeźbiarz Krzysztof Wesołowski oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich Florianki. Goście poznali osiągnięcia szkoły oraz krótko jej historię zaprezentowaną w formie multimedialnej.  Uczniowie z Włoch uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych razem ze swoimi rówieśnikami z Zagnańska. Popołudnie spędzili na grze terenowej prowadzonej przez harcerzy, oczywiście w języku angielskim, a wieczór - na degustacji regionalnych potraw przygotowanych przez panie kucharki ze szkoły w Zagnańsku i wreszcie na dyskotece integracyjnej. Kolejny dzień  rozpoczął się w Energetycznym Centrum Nauki. Uczniowie włoscy i polscy nie tylko zwiedzali stałą wystawę, ucząc się i bawiąc ale również uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych. Po zajęciach wszyscy udali się do centrum Kielc, by rozpocząć grę miejską. Rywalizacja była niezwykle zaciekła, ponieważ zwycięzcy dostawali bilety na gokarty.

    Niestety był to ostatni wspólny polsko - wloski  dzień. W sobotę rano goście ze łzami w oczach, żegnani przez polskich przyjaciół i ich rodziny opuścili Kielce i Polskę. Krótki, bo niespełna siedmiomiesięczny projekt był wspólną inicjatywą nauczycieli włoskich i polskich. Wyjazd do Włoch oraz wycieczki krajozanwcze po regionie i do Krakowa fsinansowane zostały przez rodziców uczniów zaangażowanych w jego realizację. Nauczyciele nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Bogaty program realizowany był społecznie zarówno we Włoszech, jak i w Polsce w godz. 8.00-21.00. Wszyscy uczniowe realizujący zadania projektowe wypowiedzieli się bardzo pozytywnie na temat wymiany polsko -włoskiej.  Pragniemy gorąco podziękować wszystkim osobom, które pomogły zorganizować to spotkanie,a przede wszystkim Panu wojtowi Wojciechowi Ślefarskiemu, dyrekcji szkoły, Paniom Marzannie Moćko i Małgorzacie Dąbrowskiej, paniom kucharkom oraz rodzicom uczniow realizujacych to przedsięwziecie. Uczniowie, którzy gościli swoich włoskich rówieśników w domach : Jakub Adwent, Kacper Jama, Mikołaj Chrzanowski, Zuzia Bolmńska, Maciek Adwent, Maja Bernaśkiewicz, Julia Mazurkiewicz , Maja Szczepanik, Janek Adamczyk, Zosia Sidło, Oliwia Ludwinek, Paweł Salwa, Vanessa Zarzecka, Krzysiu Kasica, Kuba Kołodziejczyk, Piotr Miernik, Janek Sajdak.

   

  W podziękowaniu za zorganizowane kilkudniowe spotkanie uczniów otrzymaliśmy list ze szkoły w Turynie:

   

  This e mail, actually, is to thank you for all that you did for us. Since the first moment of our arrival in Kielce we felt your warm welcome. We spent a beautiful week, full of cultural activities, fun and, above all, friendship.

   

  All my students reported to me that this exchange was the most beautiful experience they have ever had in their school life. They felt home with their host families thanks to their kindness and hospitality. The Italian families are really grateful to all of  them and they deeply realized how important this experience has been for making their children more open minded towards new models of life and new cultures.

  I'm sorry for the behaviour of some of my students, but I'm confident that what they lived will help them grow up.

   

  I want also to thank your headmistresses, your colleagues and all the school staff for making this exchange possible, but above all you for the hard job you supported to make everything work.

  This mail is also on behalf of Elisabetta, Cristina and Alessandra who really appreciated your efforts and yor very kind hospitality.

  I will also keep the good memories of your beautiful country and of all that I shared with you, hoping to see you soon in the future.

   

   Love, 

  Silvana

 • Projekt „Szkoła pozytywnych myśli” w zagnańskiej dwójce.

  Projekt „Szkoła pozytywnych myśli” został zrealizowanyprzy współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli , opierał się na kilku ważnych założeniach.

  1. Problemy ze zdrowiem psychicznym pojawiające się w dzieciństwie w znaczący sposób wpływają na rozwój człowieka i jego funkcjonowanie w dorosłym życiu.
  2. Szkoła ma istotny wpływ na zachowanie i rozwój dzieci i młodzieży.
  3. Nauczyciele mogą skutecznie promować zdrowie psychiczne.
  4. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych jest możliwe i konieczne. Podstawowe umiejętności psychospołeczne można kształtować już u małych dzieci.

  Cel główny projektu:

  Wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie nauczycieli i rodziców do podejmowania działań w obszarze zdrowia psychicznego.

  Cele szczegółowe:

  1. wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat zdrowia psychicznego,
  2. wzmocnienie szkoły, nauczycieli, a docelowo uczniów w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami zdrowia psychicznego,
  3. budowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
  4. kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
  5. promowanie wartości zdrowia psychicznego.

  Etapy projektu:

  1

  Nauczyciele realizujący projekt w szkole pedagog szkolny Jadwiga Dziedzic i nauczyciel plastyki Beata Piasecka:

  • uczestniczyli w szkoleniu wstępnym dla koordynatorów szkolnych projektu;
  • uczestniczyli w warsztatach (tematyka do wyboru: bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci, emocje i zachowania autoagresywne);
  • koordynowali w szkole działania związanez promocją zdrowia psychicznego w zakresie radzenia sobie z emocjami:
  • przeprowadzili spotkania informacyjnego dla rady pedagogicznej lub rodziców zgodnego z tematyką projektu;
  • opracowali scenariusz zajęć dla uczniów w oparciu o tematykę projektu, przeprowadzili zgodnie z nim zajęcia oraz umieścili scenariusz na platformie projektu;
  • zorganizowali i przeprowadzili szkolne działania związane z promocją zdrowia psychicznego –warsztaty, zajęcia plastyczne.

  Uczniowie:

  • Zdobyli umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników.
  • Zdobyli  umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych.
  • Uczyli  się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych.
  • Uświadomili sobie, jak zachowują się , przeżywając różne emocje.
  • Poznali różne określenia tych samych emocji.
  • Zapoznali się z mową ciała świadcząca o określonych emocjach.
  • Uczyli się opisywać swoje zachowania pod wpływem najczęstszych emocji.
  • Uczyli się zmieniać negatywne zachowania spowodowane strachem, złością, żalem.
  • Poznali sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami i agresją.

   

  Pedagog

  Zobacz zdjęcia

 • „Wszystko co ważne, wszystko co kocham...”

  26 kwietnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły jak co roku przygotowali, pod opieką swoich nauczycieli, uroczysty apel z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku została zaproponowana nowa, międzypokoleniowa formuła, która mamy nadzieję spodobała się wszystkim zebranym, i która stanie się pewnego rodzaju tradycją. Uczestnicy mieli możliwość zaśpiewać wraz ze szkolnym chórem popularne pieśni patriotyczne – zarówno te tradycyjne, jak i współczesne o rockowym charakterze.

  Uroczystość została zainaugurowana przez panią Marzannę Moćko Dyrektora Szkoły oraz pana Wojciecha Ślefarskiego Wójta Gminy Zagnańsk. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: pani Renata Janik - Wicemarszałek Województwa, pan Henryk Milcarz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Świętokrzyskiego,  Radni Gminy Zagnańsk - panie Grażyna Wawszczak i Anna Piotrowska oraz pan Artur Kudzia, pani Lidia Putowska – Przewodnicząca Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, dr Maciej Andrzej Zarembski – Prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, emerytowani pracownicy szkoły, rodzice, lokalna drużyna harcerska oraz liczne grono uczniów i nauczycieli.

  Trudny temat naszej historii i losów kolejnych pokoleń patriotów został wyrażony pieśniami odwołującymi się do ponadczasowych wartości, takich jak: wolność, niepodległość oraz Bóg, honor i ojczyzna. Utwory te zostały wykonane przez uczniów szkoły: Amelię Dąbrowską, Kingę Świszczorowską, Darię Makuch oraz duet Bartka Borunia i Amelii Michty, którym towarzyszył szkolny chór.

  Międzypokoleniowy charakter akademii podkreśliły występy artystów w różnym wieku. Najmłodsi zatańczyli „Polkę świętokrzyską”, którą przygotowali pod opieką pań: Marzeny Gały oraz Marii Piskulak natomiast zespoły ludowe „Tumlinianie” i  „Jaworzanki” zaśpiewały tradycyjne pieśni patriotyczne przy niezrównanym akompaniamencie pana Łukasza Gronostaja.

  Całość imprezy zwieńczył występ chóru gminnego „Con Passione”, który zaprezentował utwory „Gaude Mater Polonia”, „Modlitwę o pokój” oraz „Ojcze z niebios” - pieśń  wykonaną z okazji 200 rocznicy narodzin wybitnego kompozytora i dyrygenta Stanisława Moniuszki.

  Dyrektor Marzanna Moćko pogratulowała uczniom i ich opiekunom: p. Łukaszowi Gronostajowi  i  p. Piotrowi Radzewiczowi, oraz zwróciła szczególną uwagę na przepiękne dekoracje przygotowane przez panie: Annę Gębską oraz Beatę Piasecką.

  Uroczystość ta była również doskonałą okazją do spotkania z lokalnymi twórcami rzemiosła artystycznego: panem Krzysztofem Wesołowskim oraz z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich „Florianki”.

  Wszystkim artystom gratulujemy udanego występu, a zaproszonym gościom dziękujemy za przybycie.

   

  Zobacz zdjęcia

 • SUKCES UCZENNIC ZAGNAŃSKIEJ DWÓJKI!!!

  Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i młodzieży, ponieważ uzyskanie tytułu laureata uprawnia ich do wyboru wymarzonej szkoły bez konieczności zdawania egzaminu zewnętrznego z konkursowego przedmiotu.

         W dniu 4 kwietnia br. podczas uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyło się podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zorganizowane przez Kuratorium Oświaty we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W tym wyjątkowym gronie „najlepszych z najlepszych” znalazły się dwie ósmoklasistki naszej szkoły: Amelia Dąbrowska i Weronika Krzyżak -laureatki II Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego (opiekun Ewelina Stępień).

  Na uwagę zasługuje fakt, iż  dziewczęta wystąpiły wśród 14 wybranych polonistów  i jako jedyne reprezentowały gminę Zagnańsk, otrzymując tak zaszczytne tytuły. Uczennice odebrały medale i dyplomy z rąk Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – pani Renaty Janik, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - pana Kazimierza Mądzika oraz Dyrektora ŚCDN – pana Jacka Wołowca.

        Świętokrzyski Kurator Oświaty pogratulował laureatom i nauczycielom zaangażowania, wytrwałości w dążeniu do celu oraz życzył sukcesów w kolejnych zmaganiach.. Wyróżnieni uczniowie oprócz medali i dyplomów otrzymali pamiątkowe piernikowe serca  w myśl słów dyrektora ŚCDN,  że ”nauka jest sercem rozwoju człowieka”.

  Droga do sukcesu była trudna, wymagała wielu poświęceń i stresowych sytuacji, jednak było warto...

  Nagrodzonym dziewczętom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszym etapie kształcenia w wybranej szkole ponadpodstawowej.

                                                                                                                     Ewelina Stępień

  Zobacz zdjęcia

 • Kryteria i harmonogram rekrutacji do przedszkoli ...

   

  Kryteria i harmonogram rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagnańsk na rok szkolny 2019/2020.

  http://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=8&artykul=6627&akcja=artykul

 • Rekrutacja na rok szkolny 2018/19 do szkół ponadpodstawowych

  Koordynatorzy doradztwa zawodowego

  AGNIESZKA JACHYM  tel 607 573523

  koordynatorzy_doradztwa_zawodowego.docx

  Ulotki rekrutacyjne

  ulotka_rekrutacyjna1.docx

  ulotka_rekrutacyjna2.docx

   

  Zobacz zdjęcia

 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” - sprawozdanie

  Sprawozdanie

  z wykonanych zadań w ramach realizowanego w Zespole Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

   

  Koordynatorzy projektu:

  Dagmara Szymkiewicz, Paulina Bolmińska-Baran.

   

  Nauczyciele uczestniczący w realizacji zadań:

  Agata Kopeć, Patrycja Hanulak-Zemsta, Agnieszka Bekier, Joanna Dudkowska, Marzena Gała, Maria Piskulak, Maria Przepióra, Bożena Nawrot, Ewa Rubel, Henryka Górzyńska, Dorota Chyb, Agnieszka Kalemba, Ewelina Stępień, Marzena Pawlik, Jagoda Dziedzic, Łukasz Gronostaj, Beata Piasecka, Anna Lis, Anna Wodecka, Agnieszka Raczyńska, Anna Gębska, Beata Wojtiuk-Ślęk.

  Więcej po linkiem ponizej

  Sprawozdanie.docx

  Zobacz zdjęcia

 • XXVII Tydzień Kultury Języka

                                                         XXVII Tydzień Kultury Języka - Obrazek 1XXVII Tydzień Kultury Języka

                                                                „Chodzi mi o to, aby język giętki.

                                                      Powiedział wszystko, co pomyśli głowa

                                                                              Juliusz Słowacki

   

  Podczas organizowanego w naszym województwie w dniach 11-16 marca 2019r. XXVII Tygodnia Kultury Języka uczniowie Szkoły Podstawowej nr2 i Przedszkola wraz z klasami gimnazjalnymi uczestniczyli w spotkaniach  z kulturą naszego języka ojczystego. W tym roku motywem przewodnim Tygodnia było hasło:Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu.

  Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek. Dlatego tak ważne jest uczestniczenie wszystkich uczniów w tym wielkim święcie języka ojczystego.

  Tegoroczne Dni miały na celu przypomnieć nie tylko jak ważną rolę pełni język i jego kultura na co dzień, ale uświadomić jak ważny jest i był on w naszej historii narodowej. A jest to bardzo ważne zadanie każdego pokolenia. Dzień Języka Ojczystego  ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków, ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że  każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać.

  Te cele edukacyjne uwzględniono w opracowanym programie. Najmłodsi, czyli przedszkolaki i uczniowie klas I-III mieli możliwość poznania legend i podań z naszego regionu, czytanych im przez starszych kolegów szkoły podstawowej. Uczestniczący w konkursach, zabawach językowych uczniowie wspierani przez nauczycieli i Dyrekcję Szkoły mogli przekonać się jak ważną rolę pełni w komunikacji międzyludzkiej umiejętność jasnego wyrażania swoich myśli a także zrozumieć czym jest  sztuka poprawnego pisania i pięknego mówienia.Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się ogłoszone konkursy,w których mogli wykazać się swoimi talentami językowymi, poetyckimi, plastycznymi, np.  konkursy na wiersz,  hasło lub plakat  promujące kulturę języka  czy sprawdzenie swojej  znajomość poprawnej polszczyzny.

  Program przebiegu tegorocznej edycji został opracowany  przez nauczycieli naszej szkoły przy bardzo aktywnej współpracy wielu uczniów. Oto kilka z najciekawszych propozycji:

   

  Maton czytelniczy,, Cała Polska czyta dzieciom ”  czytanie

  wybranych fragmentów literatury pięknej „Świat zaklęty w prozie i poezji”, czyli  „Pisarze i poeci – dzieciom” ( dla przedszkolaków i  dla uczniów klas I-III )

   

  Mistrz  Ortografii naszej Szkoły - Dyktandadla klas I – III; IV –VI ; VII-VIII i III G-  Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT

   

  konkurs na wiersz lub hasło promujące kulturę języka pod hasłem :Stawiamy na kulturę słowa i robimy wiosenne porządki z chwastami w języku.

   

  Konkurs na plakat promujący kulturę słowa„Wypowiadaj się z kulturą, szanuj słowo, będziesz górą”, bo  "Kto pozna dobrze budowę swego języka, ten płynniej i lepiej potrafi wyrazić swe myśli słowem i `pismem"

   

  Wolność słowa w muzyce –  wspólne karaoke wszystkich uczniów

   

  ♦I Ty potrafisz  dobrze i poprawnie mówić i pisać !– konkursy dla wszystkich uczniów naszej szkoły

   

  Ubierzmy się w słowa i promujmy piękną poprawną polszczyznę!

   

  ♦,,Opowieści rodzinne ”Krystyny Siesickiej -spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

  ♦  Bookcrossing- akcja : „Podaruj bibliotece książki”

   

  Zwycięzcy Konkursów:

   

  Dyktando klas IV-VI                      Dyktando klas VII, VIII i Gimnazjum

  Tytuł Mistrza Ortografii                                   Tytuł Mistrza Ortografii

  ♦ Zofia Sidło  - kl. VIa                              ♦Weronika Wójcicka – kl. VIII a   ♦ Emilia Szpak – kl. VIb                             

  ♦ Anna Stępień – kl. Vb                           

  ♦ Amelia Nawara – kl. Vb                                 

  ♦ Alan Molendowski – kl. Va

   

  Laureaci konkursu na wiersz lub hasło promujące kulturę języka:

  Magdalena Lis – kl. VIIa

  Lena Baran – kl. IV c

  Marcelina Tofil – kl. VIIIb

  Maciej Dobosz – kl. VIa

  Julia Kubuś – kl. IV c

  Amelia Michta – kl. IVa

  Kacper Jama – kl. VIa

   

  Laureaci konkurs na plakat promujący kulturę słowa

  I miejsce :

  ♦ grupa dziewcząt z klasy Vc :  Amelia Sobczyk, Katarzyna Sieczkowska, Wiktoria Maciejczak, Wiktoria Rybicka, Julia Sobierajska 

  ♦ grupa chłopców z klasy Vc : Krystian Knez, Mateusz Milcarz, Miłosz Obara,  Igor Wróbel

  Wyróżnienia:

  Zofia Sidło, Alicja Strzelec, Jakub Skrzyniarz – kl. VIa

  Dawid Winiarczyk- kl.  V a

  Michał Borkowski,Hanna Cieślak, Katarzyna Kuźma, Magdalena Lis- Kl. VII a 

   

                                                                   GRATULUJEMY!!!

                                                           Zapraszamy do galerii zdjęć !                               

                                                            Organizatorzy : Iwona Ratajek-Kolasa i Anna Zalewska

  Zobacz zdjęcia

 • Plan dowozu uczniów od 25 lutego 2019r

 • Gotowi do drogi

  W lutym dzieci z grup 0a i 0b wzięły udział w niecodziennej lekcji bezpiecznego zachowania na drodze. Przedszkolaki pod czujnym okiem policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z kom. Arturem Misiopeckim na czele, stały się uczestnikami mini miasteczka ruchu drogowego wcielając się w rolę pieszych oraz kierowców różnych pojazdów: taksówek, wozów strażackich, autobusów i radiowozów. Nauka przez zabawę była możliwa dzięki specjalnemu zestawowi pomocy dydaktycznych "Autochodzik", który został przekazany KMP przez starostę kieleckiego Mirosława Gębskiego. W trakcie zajęć dzieci ćwiczyły prawidłowe przejście przez jezdnię, utrwalały znajomość znaków drogowych, kształtowały dobre nawyki jak zapinanie pasów bezpieczeństwa itp. czyli przygotowywały się do samodzielności w ruchu drogowym. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały opaski odblaskowe oraz certyfikaty i gadżety przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. Podczas zajęć towarzyszyła nam Telewizja Świętokrzyska oraz Echo Dnia, których relacje można obejrzeć na stronach:

  https://echodnia.eu/swietokrzyskie/sprzet-od-starosty-dla-kieleckiej-policji-posluzy-do-nauki-zasad-bezpieczenstwa/ar/13871385

  https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/powiat-kielecki/item/30169-nauka-przez-zabawe-autochodzik-dla-najmlodszych-uczestnikow-ruchu-drogowego.html

  Marzena Gała, Maria Piskulak

  Zobacz zdjęcia

 • Zarządzenie w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac budowlanych na terenie wokół szkoły

 • Uczniowie z ‘dwójki’ uczestnikami językowego obozu na Malcie

  Uczniowie z klas VIII b i III b gimnazjum, Weronika Krzyżak, Amelka Dąbrowska, Jarek Żołądek i Kuba Mróz, doskonalili swoje umiejętności na zagranicznym obozie językowym. W wyjeździe dofinansowanym z funduszy Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, we współpracy z programem English Teaching i Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA skorzystało 21 uczestników z całej Polski. Młodzież w wieku 12-17 lat zakwaterowana była w hostelu o wdzięcznej nazwie The White House w miejscowości St. Julian’s, oddalonym od szkoły zaledwie kilka kroków. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.30 uczniowie brali udział w zajęciach językowych w renomowanej szkole ESE. Jeszcze przed przyjazdem na Maltę każdy zainteresowany uczeń musiał rozwiązać test kompetencji. Spotkania odbywały się w dwóch grupach na dwóch różnych poziomach. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalistów, ludzi z pasją. Nieformalne nauczanie języka, bez ocen i podręczników wszystkim przypadło do gustu. Nauka odbywa się w oparciu o metodę komunikatywną: rozwijane były wszystkie sprawności językowe w sytuacjach, jakie napotykamy w codziennym życiu nacisk kładziony był przede wszystkim na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu w celu efektywnego porozumiewania się w języku angielskim. Pobyt na Malcie to połączenie nauki w renomowanej szkole języka angielskiego z aktywnym wypoczynkiem oraz zwiedzaniem najciekawszych miejsc tego pięknego kraju. Uczniowie przez cały turnus pozostawali pod opieką zarówno kadry maltańskiej, jak i polskich opiekunów, którzy od momentu wejścia na pokład samolotu w Gdańsku aż do lądowania po siedmiu dniach nad Bałtykiem towarzyszyli cały czas nastolatkom.  Uczniowie brali aktywny udział w licznych proponowanych przez tamtejszą szkołę działaniach, grze miejskiej, dialogach sytuacyjnych ale też pod czujnym okiem przewodnika zgłębiali wiedzę na temat Malty. Tamtejsza placówka zapewniała kursantom także bogate wyżywienie, opiekę medyczną w razie potrzeby oraz osobistego opiekuna grupy. Wszyscy czuli się wyjątkowo i fantastycznie, a przede wszystkim bezpiecznie.W czasie wolnym szkoła dostarczyła nam licznych wycieczek: pobyt na wyspie Gozo, w miejscu zwanym Blue Lagoon, stolicy La Valetta, Medina. Zwiedzaliśmy miejsca zabytkowe bardzo stare, ciekawe, sięgające czasów wczesnego średniowiecza, zakonu maltańskiego, a także okresu II wojny światowej. Po powrocie do Polski wszyscy uczniowie stwierdzili, że warto było tam pojechać i z niecierpliwością czekają na obóz za rok!
                           Dorota Starz

  Zobacz zdjęcia

 • Ogłoszenie

  W związku z trwającymi pracami budowlanymi (termomodernizacja budynku Zespołu SP nr 2 i P w Zagnańsku) i wyłączeniem części parkingu przy szkole, od 4 lutego br. do odwołania, prosimy Rodziców o pozostawianie samochodów na parkingu przy Kościele p.w. św. Józefa w Zagnańsku

  Za utrudnienia przepraszamy

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
  26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
 • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć