Nawigacja

O szkole Patron Egzaminy zewnętrzne Historia szkoły Szkoła współpracy

O szkole

Historia szkoły

 

Kalendarium

 

Data

Wydarzenie

1921

W styczniu 1921 otwarto szkołę w Kaniowie. Nauczyciel zamianowany tam nazywał się Dąbek Feliks z Radomia. W związku z otwarciem tej szkoły wysłałem z mojej szkoły 6 dzieci z Kaniowa, do tutejszej szkoły uczęszczających-taki zapis odnajdujemy w historii szkoły w Zagnańsku, która mieściła się w miejscowości Chrusty. Autorem tych informacji jest Władysław Boszczyk.O otwarciu szkoły w Kaniowie informuje także zapis w księdze parafii pw. św. Marcina i św. Rozalii w Zachełmiu.

1945

Przeniesienie szkoły w Bartkowie z domu państwa Brachów do willi państwa Rutczyńskich.

1945

Wznowienie działalności szkoły w Kaniowie , gdzie funkcjonowały cztery klasy, a uczyło się 115 uczniów.

1958

Na sesji Gromadzkiej rady Narodowej w Zagnańsku rozpatrywana jest sprawa budowy „tysiąclatki”.

1959

Lasy Państwowe przekazują 1 ha gruntu leśnego z przeznaczeniem pod budowę budynku szkolnego. Przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły zostaje Bronisław Sułek.

25.11.1961

Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły przy ul. Spacerowej.

18.06.1964

Ostatnia klasyfikacja w Szkole Podstawowej w Kaniowie .

1.09.1964

 Ukończenie budowy Szkoły Pomnika 1000-lecia im. Pułkownika Ignacego Robb-Narbutta w Zagnańsku przy ul. Spacerowej. Kierownikiem nowej szkoły zostaje Stanisław Kubicki.

10/11. 1964

Uczniowie ze szkół w Kaniowie i Bartkowie rozpoczynają naukę w nowej szkole.

1968

Utworzenie w Zagnańsku Technikum Leśnego w budynku szkoły podstawowej.

16.04.1971

Pierwsza wizyta nauczycieli w nowej placówce przy ul.Turystycznej.

1.09.1971

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagnańsku przenosi się do nowego budynku przy ul. Turystycznej 59 w Zagnańsku.

1973

Decyzją Ministerstwa Oświaty i Wychowania przemianowano szkołę w Zbiorczą Szkołę Gminną w Zagnańsku. Dyrektorem placówki nadal jest Stanisław Kubicki.

1984

Inspektor Oświaty i Wychowania w Zagnańsku tworzy ośmioklasową Publiczną Szkołę Podstawową. Do obwodu szkoły należą wówczas miejscowości: Zagnańsk, Kaniów, Bartków, Borowa Góra, Goleniawy, Wąsosza, Długojów, Zachełmie. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Elżbieta Strzelec.

1999

Powstaje Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku.

2001

Dyrektorem placówki zostaje mgr Jadwiga Krawiec

2004

Do zespołu dołączyło przedszkole, powstaje Zespół Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola  i Gimnazjum w Zagnańsku.

2005

Dyrektorem szkoły zostaje mgr  Marzanna Moćko.

12.07.2007

Rada Gminy przyjmuje „ Uchwałę o nadaniu imienia Stanisława Staszica” Zespołowi Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola  i Gimnazjum w Zagnańsku.

5.08.2008

Uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Staszica , poświęcenie nowego sztandaru szkoły.

1.06.2011

Uroczyste otwarcie nowego przedszkola oraz łącznika z halą sportową.

19.12.2011

Uroczystości jubileuszowe zagnańskiej „Dwójki”. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pierwszemu dyrektorowi szkoły – Stanisławowi Kubickiemu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć