Nawigacja

O szkole Patron Egzaminy zewnętrzne Historia szkoły Szkoła współpracy

O szkole

Szkoła współpracy

„Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic
i nauczyciel, zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.”

„Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze.

Celem ogólnym tego projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoliw Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum przystąpiły do tego projektu w roku szkolnym 2013/2014. Zdobytą wiedzę i doświadczenia szkoła wykorzystuje w dotychczasowej działalności.

Rodzice, uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, które miały na celu wyposażenie przedstawicieli poszczególnych grup, w wiedzę i kompetencje potrzebne do budowania w szkole współpracy i kapitału społecznego.

W celu włączenia całej społeczności szkolnej w działania projektowe, uczestnicy szkoleń zostali poproszeni o zorganizowanie i przeprowadzenie w swoich szkołach debat na temat stanu współpracy w szkole. Do udziału w debatach uczniowie zapraszali innych uczniów, rodzice – rodziców reprezentujących środowisko rodzicielskie, a nauczyciele pozostałych członków rady pedagogicznej oraz innych pracowników szkoły.

Kolejny krok, który prowadził do zwiększonego zaangażowania uczniów i rodziców w życie szkoły – to warsztaty, realizowane w zespołach składających się z uczniów, rodziców
i nauczycieli. Uczestnicy przyglądali się współpracy w szkole, analizowali wnioski
z przeprowadzonych debat, a także planowali w jakim obszarze i jakie działania zostaną zrealizowane w szkole pomiędzy dwoma warsztatami.

            Drugi warsztat był poświęcony zarówno analizie sukcesów i trudności w realizacji zadania, jak i planowaniu i opracowaniu założeń do programu współpracy w szkole.

Zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum opracowali program, który będzie obejmował okres kolejnych lat szkolnych. Na chwilę obecną są już efekty tej współpracy.

Szkoła Podstawowa położyła nacisk na zdrowe odżywianie. Zorganizowała tydzień zdrowego żywienia oraz wpłynęła na jakość produktów sprzedawanych w sklepiku szkolnym
(w sprzedaży dostępne są m.in. pożywne bułki, owoce, soki owocowe, itp.)

Natomiast Gimnazjum postawiło na samorządność oraz akcje charytatywne. W szkole odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Została przeprowadzona kampania wyborcza, następnie głosowanie. Każdy uczeń miał prawo oddać głos na swojego kandydata.

W grudniu została przeprowadzona akcja charytatywna pt.: „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Nawiązaliśmy współpracę z Panią Małgorzatą Wiatr -  wychowawcą świetlicy szpitalnej. Uczniowie zbierali przybory szkolne oraz gry dydaktyczne dla dzieci przewlekle chorych, które przebywają na oddziałach onkologii i hematologii w Kielcach.

Są to jedne z ważniejszych zrealizowanych działań.

Przedstawiciele Rady Samorządu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uczestniczyli w minionym jak i w obecnym roku szkolnym, w zebraniach Rady Rodziców. Uczniowie zaprezentowali swój plan pracy oraz omówili dotychczasowe działania i zrealizowane cele.

Współpraca, jaką promujemy i rozwijamy w naszej szkole jest:

- systematyczna, czyli podejmowana z pewną regularnością, zapisana w dokumentach szkoły, zawierająca pewne stałe formy współpracy (np. regularne spotkania)

- włączająca wszystkich zainteresowanych: nauczycieli, uczniów, rodziców. Zależy nam na szukaniu rozwiązań, które pozwolą na współpracę tych wszystkich podmiotów.

- wielotematyczna, bo współpraca może obejmować różne obszary i tematy dotyczące codziennych spraw. Ich wielość pozwala włączyć osoby o różnych zainteresowaniach
i różnych zasobach.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć