Nawigacja

Bezpieczeństwo

Projekt BRUN-O

    Szkoła w bieżącym roku szkolnym bierze udział w pilotażowym projekcie BRUN-O (Bezpieczeństwo Rodziców, Uczniów, Nauczycieli- Odpowiedzialność) prowadzonym przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

    Program BRUN-O to zbiór podstawowych informacji z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz metod i sposobów unikania zagrożeń o charakterze praktycznym.

Głównymi celami programu są:

-kształtowanie świadomości, umiejętności i nawyków uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa osobistego dzieci i młodzieży,

-upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych,

-pogłębianie świadomości prawnej nauczycieli, uczniów i rodziców,

-upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka.

Zakres tematyczny programu:

-bezpieczeństwo osobiste,

-bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

-pierwsza  pomoc przedmedyczna,

-bezpieczny Internet,

-przemoc domowa i rówieśnicza,

-odpowiedzialność prawna nieletnich.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć