Nawigacja

English Teaching

Konkurs plastyczny

 

     Szanowni Nauczyciele, Drodzy Rodzice!

 

Zapraszamy  do  udziału  w   konkursie plastycznym

programu English Teaching

finansowanego  z  Polsko – Amerykańskiej Fundacji

Wolności, którego Realizatorem          jest  Nidzicka

Fundacja Rozwoju „Nida”

 

                     Temat pracy :

       „Bajka  pt. Czerwony Kapturek

              widziana oczami dziecka”

Cele:

    Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci.

    Inspirowanie do pracy twórczej.

    Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik    plastycznych.

    Rozwijanie kompetencji językowych poprzez układanie dialogu w języku angielskim.

 

Pragniemy zaproponować Państwu współpracę w ramach konkursu plastycznego, który jest kontynuacją akcji „ Cała gmina czyta dzieciom po angielsku”.

Do konkursu prosimy składać rysunki wykonane dowolną techniką  (akwarele, kredki, tusz, kolorowy papier itp.) w formacie A3Bajka musi zawierać krótki tekst w formie dialogu w języku angielskim. Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach wiekowych: 4 - 6 oraz 7 -9. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę. Uczestnicy odpowiadają za autentyczność  prac.

Wystawa prac z przyznaniem nagród za I, II i III miejsca oraz trzy wyróżnienia dla każdego poziomu  zostanie zaprezentowana podczas wystawienia bajki o Czerwonym Kapturku w ZSPnr2,PiG w Zagnańsku. Prace konkursowe prosimy składać do anglistów w każdej ze szkół współpracujących z programem, które następnie zostaną przekazane do siedziby szkoły w Zagnańsku.

Termin nadsyłania prac upływa 12 stycznia 2013 roku.

Prace oceniać będzie niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem, wiekiem uczestnika  i  nazwą szkoły.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), dla celów przeprowadzenia konkursu.

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych   http://zszagnansk.edupage.org  oraz  www.szkolatumlin.pl

 Kryteriami oceny prac konkursowych będą:

- trafność doboru tematu pracy,

- oryginalność, pomysłowość,

- estetyka wykonania pracy,

- walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,

- poprawność językowa,

- właściwy dobór słownictwa

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy, na ewentualne pytania chętnie odpowiemy.


                                       Dorota Starz  ZSPnr2, PiG w Zagnańsku

                                         Luiza Dajczer  ZSP,PiG w Tumlinie

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
    26-050 Zagnańsk ul. Turystyczna 59
  • (41) 31-13-275

Galeria zdjęć